UTUPub on Turun yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka korvaa yliopistossa aiemmin käytössä olleen Doria-julkaisuarkiston. UTUPub sisältää Turun yliopiston opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmien tiivistelmiä. Opinnäytetöiden lisäksi julkaisuarkistoon on tallennettu muita Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja.

 • Experiences in B2B events: Event goals vs. actual client experience 

  Salmimäki, Jenny (Turun yliopisto, 20.06.2018)
  Events have potential when it comes to creating multifaceted experiences and deepening customer relationships, and this has been realized in the last couple of decades in the business world. However, the research in the ...
 • Experiences in B2B events : Event goals vs. actual client experience 

  Salmimäki, Jenny (Turun yliopisto, 20.06.2018)
  Events have potential when it comes to creating multifaceted experiences and deepening customer relationships, and this has been realized in the last couple of decades in the business world. However, the research in the ...
 • Startup-yrityksen kassavirran lähteet kannattavuuden mittarina 

  Mäkitalo, Tuomo (Turun yliopisto, 19.06.2018)
  Startup-yritykset pyrkivät saavuttamaan kasvua aggressiivisesti samanaikaisesti kärsien resurssiniukkuudesta. Startup-yrityksen tuotteet ovat helposti skaalattavissa ja laajennettavissa uusille markkinoille. Startup-yritysten ...
 • Effectiveness of multichannel online advertising : An experimental approach 

  Saha, Joonas (Turun yliopisto, 19.06.2018)
  The purpose of this thesis is to examine how different forms of online advertising influence online purchase behavior in the multichannel online marketing environment. This research draws on and contributes to three streams ...
 • Sosiaalinen media osana elämystä : Case Fazer Experience -vierailukeskus 

  Räisänen, Eveliina (Turun yliopisto, 19.06.2018)
  Sosiaalisesta mediasta on tullut osa monien päivittäisiä rutiineja, ja tutkimukset osoittavat, että siitä on tullut myös osa matkakohteen valintaa ja matkan suunnittelua (Parsons, 2017). Sosiaalisella medialla ja Instagramilla ...

Näytä lisää