Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat

  • Raportti Turun yliopiston lääketieteen lisensiaatti-tutkinnon opiskelijoille, opettajille, oppiaineille ja valmistuneille lääkäreille suunnatusta koulutuksen työelämävalmiuksia koskevasta kyselystä 

   Hoffren, Johanna; Kääpä, Pekka (01.09.2009)
   Tässä selvityksessä pyrittiin monitasoisten kyselyjen avulla selvittämään, kuinka lääketieteen lisensiaatin tutkintokoulutuksen tarjoamat yleiset taidot kohtaavat työelämän vaatimukset. Tavoitteena oli tuoda yleisten ...
  • Rappio! Esseitä "turhan" tutkimisesta 

   Toimittaneet Riikka Turtiainen ja Sari Östman; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos; Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus; Humanistinen tiedekunta; Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
   Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja : 34 (Turun yliopisto, 2012)
  • RE-ACTING THE FUTURE : New Ways to Work. The Case of Reaktor 

   Kurki, Sofi; Pura, Minna; Wilenius, Markku
   FFRC eBOOK : 8/2016 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   The Human Being and Value in the Sixth Wave (HUVA) project investigates organisations that are the harbingers of a new way not only to survive, but flourish in this new era of work. The main research case has been a Finnish ...
  • Recent advances in monocular model-based tracking: a systematic literature review 

   Lahdenoja, Olli; Suominen, Rami; Säntti, Tero; Lehtonen, Teijo
   University of Turku Technical Reports : 8 (University of Turku, Technology Research Center, 20.08.2015)
   In this paper, we review the advances of monocular model-based tracking for last ten years period until 2014. In 2005, Lepetit, et. al, [19] reviewed the status of monocular model based rigid body tracking. Since ...
  • Rederibarometern 2010 

   Sundberg, Pekka
   Publikationer av Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo Universitet B : 178 (Turun yliopisto, 12.10.2010)
  • Rederibarometern 2011 

   Sundberg, Pekka
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publikationer av Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo Universitet - Publications from The Centre For Maritime Studies, University of Turku B : 186 (Turun yliopisto, 15.11.2011)
   Konjunkturen har försämrats snabbt under de senaste 12 månaderna. Saldotalet för den förverkligade utvecklingen sjönk med 110 poäng från 2010 års toppvärde och blev negativt med 35 poäng. Utifrån procentgranskningen har ...
  • Rederibarometern. December 2008 

   Sundberg, Pekka
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 159 (Turun yliopisto, 30.11.2008)
   I förra barometern konstaterades att högkonjunkturen vikit och prognosen var att utvecklingen vänds och blir svagt negativ. Det förekom dock vitt skiljda uppfattningar om den närmaste framtiden. Under den genomförda ...
  • Rederibarometern. Juli 2009 

   Sundberg, Pekka
   Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 166 (Turun yliopisto, 17.07.2009)
   Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland som främjar närsjofart publicerar den sjätte rederibarometern i samarbete med den finländska rederinäringen. Utöver hela den finländska rederinäringen finns även de andra transportformerna ...
  • Rederibarometern. November 2009 

   Sundberg, Pekka
   Publikationer av Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo Universitet B : 173 (Turun yliopisto, 26.11.2009)
  • Regards croisés sur les études françaises 

   Johansson, Marjut; Suomela-Salmi, Eija
   Publications of the Department of French Studies - Publications du Département d’Etudes Françaises : 11 (Turun yliopisto, 01.05.2010)
  • Relatiivisuuden ylistys: kirjoituksia tieteen ja tieteiden historiasta 

   Koivunen, Leila; Tunturi, Janne; Humanistinen tiedekunta; Yleinen historia; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
   Histories : 3 (Turun yliopisto, 03.12.2013)
   Relatiivisuuden ylistys on kirja tieteiden historian tutkimuksesta. Se pohtii tiedon luonnetta, tieteen merkityksen muutoksia sekä tiedettä inhimillisen toiminnan muotona, jonka vaikutus on kasvanut jatkuvasti. Tieteeseen ...
  • Rethinking Regional Performance in the Knowledge Society : Foresight as a Tool for European Regions 

   Kaskinen, Juha; Ahvenainen, Marko; Rodenhäuser, Ben; Daheim, Cornelia; Van Doren, Pascale; Ropars, Gervaise
   FFRC-publications : 1/2006 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 14.05.2019)
  • RIIHI : radikaalit innovaatiot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. RIIHI-tulevaisuusklinikan tulokset 

   Heinonen, Sirkka; Keskinen, Auli; Ruotsalainen, Juho
   TUTU-eJulkaisuja : 4/2011 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 22.05.2019)
  • Ritvan ystäväkirja 

   Leskelä-Käri, Maarit; Tuohela, Kirsi; Vehkalahti, Kaisa (Turku: k&h-kustannus, 30.10.2014)
  • Ruista ja sisua : Varsinais-Suomen ruokaketjun vahvuudet, nykytila ja tulevaisuus 

   Kirveennummi, Anna (toim.); Mattinen, Laura (toim.); Kähkönen, Johanna (toim.)
   Tutu e-julkaisuja : 2/2012 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Varsinais-Suomen ruokaketjun tulevaisuustyössä tavoitteena on lisätä toimijoiden tietoisuutta muuttuvista toimintaympäristöistä. Se on ainoa tapa lisätä muuttuvien olosuhteiden ymmärtämisestä lähtevää innovaa-tiotoimintaa: ...
  • Rural futures 

   Kuhmonen, Tuomas
   Tutu-julkaisuja : 1/2015 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 18.03.2019)
   Is our snow-man melting? Can we feed our world? Do we spoil our natural resources? Where are the safe harbours in crisis? Many global problems have essentially rural solutions. But rural regions have their own problems and ...
  • Safety Culture and Maritime Personnel’s Safety Attitudes: Interview Report 

   Lappalainen, Jouni; Salmi, Kim
   Publications from the Centre for Maritime Studies A : 48 (Turun yliopisto, 14.09.2009)
   ”METKU –projektissa” (Merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittäminen) tutkitaan kansainvälisen turvallisuusjohtamiskoodin (ISM-koodin) vaikutuksia merenkulun turvallisuuteen ja etsitään kehittämiskohteita merenkulun ...
  • Saimaannorpan suojeluun liittyvien asenteiden kehitys vuosina 2013–2018 ja Saimaannorppa Life -hankkeen vaikutukset asenneilmapiirin muutokseen 

   Jaakkola, Minttumaaria; Laasonen, Salla; Vuorisalo, Timo
   Tutu e-julkaisuja : 1/2019 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 23.08.2019)
   Yksi Saimaannorppa LIFE -hankkeen tavoitteista on ollut kuvata saimaannorppaan ja sen suojeluun liittyvien asenteiden kehitystä yhtäältä pitkällä aikavälillä 1900-luvun alusta 2000-luvun alkuun ja toisaalta hankkeen aikana ...
  • Salon seudun sosiaali- ja terveysalan tulevaisuusselvitys 

   Hietanen, Olli; Pihlavisto, Petri
   TUTU-eJulkaisuja : 12/2009 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 22.05.2019)
  • Satamalainsäädännön ja satamanpidon sääntelykenttään liittyvien käytäntöjen kartoitus tietyissä Euroopan maissa 

   Karvonen, Tapio; Tikkala, Hannu
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 162 (Turun yliopisto, 09.03.2009)
   Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on uudistaa Suomen satamalainsäädäntöä ajantasaiseksi, toimivaksi ja alan erityispiirteet huomioon ottavaksi. Ministeriön toimeksiannosta Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ...