Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat

  • Natural Science in the Bothnian Sea During 1975-2008: A Review 

   Saikku, Reetta; Alhosalo, Minna; Repka, Sari; Erkkilä, Anne
   Publications from the Centre for Maritime Studies A : 50 (Turun yliopisto, 04.11.2009)
   The Baltic Sea is one of the most studied areas in the world. However, parts of its northernmost reach, the Bothnian Sea, seem to be under represented in the natural scientific literature compared to other parts of the ...
  • Satakunnan sinisen kasvun innovaatioalusta 

   Katila, Jenny; Erkkilä-Välimäki, Anne; Alhosalo, Minna; Pöntynen, Riitta
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 215 (Turun yliopisto, 09.12.2020)
   Satakunnan sinisen kasvun innovaatioalusta -hankkeessa selvitettiin edellytyksiä sekä elinkeinoelämän että sen toimintaympäristön kestävän kehittämisen näkökohdat huomioivan yhteiskehittämisen ja innovoinnin toimintamallille ...
  • Varustamobarometri - Rederibarometern 2014 

   Alhosalo, Minna; Karvonen, Tapio
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 200 (Turun yliopisto, 10.02.2021)
   Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne ei varustamobarometrin mukaan ole muuttunut suuntaan tai toiseen viime vuodesta, sillä saldoluku on pysynyt negatiivisena, ‐44 pisteessä. Yli puolet vastaajista arvioi, että ...
  • Varustamobarometri - Rederibarometern 2015 

   Katila, Jenny; Alhosalo, Minna; Pöntynen, Riitta
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 206 (Turun yliopisto, 05.02.2021)
   Vuoden 2015 Varustamobarometri on toteutettu yhteistyössä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Suomen Varustamot ry:n sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa. Yhteistyössä toteutettu barometri varmistaa, että tulokset ...
  • Varustamobarometri - Rederibarometern 2017 

   Alhosalo, Minna
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 208 (Turun yliopisto, 08.02.2021)
   Varustamoalan suhdanteita kuvaavat tunnusluvut ovat kuluneena kautena olleet pääsääntöisesti positiivisia. Kehitys on ollut nousujohtoista jopa siinä määrin, että kuljetuskysyntää ja Suomen meriliikenteen vientiä kuvaavien ...
  • Varustamobarometri - Rederibarometern 2019 

   Katila, Jenny; Alhosalo, Minna
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 212 (Turun yliopisto, 08.02.2021)
   Vuoden 2019 varustamobarometrikyselyn mukaan sekä yksittäistä varustamoa että merenkulku- ja varustamoalaa yleisesti koskevat teemat ovat kääntyneet negatiivisiksi ja edellisten vuosien noususuhdanne näyttäisi olevan ...
  • Varustamobarometri. Rederibarometern 2013 

   Alhosalo, Minna
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 197 (Turun yliopisto, 13.01.2014)
   Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne on barometrin mukaan hieman parantunut viimeisen 12 kuukauden aikana, joskin toteutuneen kehityksen saldoluku oli edelleen huomattavan negatiivinen (-44). Puolet vastaajista arvioi, ...