Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat

  • Tralia –transitoliikenteen lisäarvopalvelut 

   Posti, Antti; Ruutikainen, Pentti; Haapakangas, Eeva-Leena; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 164 (Turun yliopisto, 01.04.2009)
   Venäjän taloudellisella kehityksellä on keskeinen merkitys Suomen transitoliikenteelle. Venäjän bruttokansantuote on kasvanut viimeiset kymmenen vuotta noin 5–10 % vuodessa. Venäjä onkin yksi maailman nopeimmin kehittyvistä ...