Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat

  • Ruista ja sisua : Varsinais-Suomen ruokaketjun vahvuudet, nykytila ja tulevaisuus 

   Kirveennummi, Anna (toim.); Mattinen, Laura (toim.); Kähkönen, Johanna (toim.)
   Tutu e-julkaisuja : 2/2012 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Varsinais-Suomen ruokaketjun tulevaisuustyössä tavoitteena on lisätä toimijoiden tietoisuutta muuttuvista toimintaympäristöistä. Se on ainoa tapa lisätä muuttuvien olosuhteiden ymmärtämisestä lähtevää innovaa-tiotoimintaa: ...