Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat

  • Proteiinikysymys ja sen ratkaisumahdollisuudet Suomessa : Systeeminen tarkastelu sekä kirjallisuuskatsaus järjestelmän nykytilasta ja muutospoluista 

   Ahokas, Ira; Ahvenainen, Marko; Pohjolainen, Pasi; Kuhmonen, Tuomas
   Tutu e-julkaisuja : 4/2016 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Tämä kirjallisuusselvitys on osa ScenoProt-hanketta (Novel Protein Sources for Food Security), joka kuuluu Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) tutkimusohjelmaan “Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi”. Raportissa ...
  • Suomen proteiinijärjestelmän polkuriippuvuus ja muutoskitka 

   Kuhmonen, Tuomas; Ahokas, Ira; Ahvenainen, Marko; Pohjolainen, Pasi
   Tutu e-julkaisuja : 9/2017 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Tässä raportissa esitetään synteesi ScenoProt-hankkeen skenaarioita koskevasta tutkimusosuudesta narratiivimuodossa, koska loppujen lopuksi proteiinijärjestelmän tulevaisuus rakentuu refleksiivisenä, yhteisevoluutioon ...
  • Suomen proteiinijärjestelmän vaihtoehtoiset tulevaisuudet 

   Kuhmonen, Tuomas; Ahokas, Ira; Ahvenainen, Marko; Pohjolainen, Pasi; Panula-Ontto, Juha; Kirveennummi, Anna; Auffermann, Burkhard; Kinnunen, Venla
   Tutu-julkaisuja : 1/2017 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 18.03.2019)
   Tässä tutkimuksessa on suunniteltu ja arvioitu ScenoProt-hankkeelle asetetun vision toteuttavia backcasting-skenaarioita. Vaihtoehtoiset skenaariopolut yhdistävät vuoteen 2030 asetetun vision nykyhetkeen. Vision keskeiset ...