Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat

  • Cargo Traffic on the Helsinki-Tallinn Route 

   Sundberg, Pekka; Posti, Antti; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A : 56 (Turun yliopisto, 10.10.2011)
   The twin-city model has found to increase economical activity and well-being. The similar economical, social and cultural background of Finland and Estonia as well as the EU integration give good preconditions to create a ...
  • Kuljetusalan ja logistiikan tuotevahingot 

   Nygren, Pia; Häkkinen, Jani; Posti, Antti; Sundberg, Pekka; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 181 (Turun yliopisto, 15.03.2011)
   Suomi eroaa logistisessa mielessä muista Euroopan maista. Kuljetusetäisyydet ovat Suomessa hyvin pitkiä ja ilmasto-olosuhteet asettavat omat haasteensa logistiikan toimivuudelle. Suomen logistiikkakustannukset ovatkin ...
  • Sataman informaatiokeskuksen mahdollisuudet ympäristövaikutusten vähentämisessä 

   Brunila, Olli-Pekka; Posti, Antti; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies B : 183 (Turun yliopisto, 20.10.2011)
   Logistiikka ja etenkin kuljetukset aiheuttavat suuren määrän suoria päästöjä ilmaan sekä muita ympäristövaikutuksia ihmisille ja luonnolle. Suomessa ja muissa EU-maissa kuljetusten tuottamat päästöt muodostavat yli ...
  • Suomen satamissa käsiteltävät pakatut vaaralliset aineet ja esimerkkejä niiden vaaraominaisuuksista 

   Posti, Antti; Häkkinen, Jani; Mylläri, Mikko
   Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- aa tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 194 (Turun yliopisto, 27.12.2013)
   Tämä raportti on tehty osana Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoiman NELIn (North European Logistics Institute) esiselvitystä vaarallisten aineiden tunnistamisesta konttiliikenteessä. Tässä Turun yliopiston merenkulkualan ...
  • Suomen transitoliikenne nyt ja tulevaisuudessa. SPC Finlandin transitoselvitys 

   Sundberg, Pekka; Räsänen, Olli; Posti, Antti; Pöntynen, Riitta
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Publications from the Centre for Maritime Studies University of Turku B : 180 (Turun yliopisto, 07.12.2010)
   Suomen transito kasvoi melko tasaisesti vuoteen 2008 asti. Ajanjaksolla, joka ulottui vuodesta 1980 aina vuoteen 2008, transiton määrä yli kolminkertaistui. Vuonna 2008 transiton kokonaismäärä oli merikuljetustilastojen ...
  • Survey of transportation of liquid bulk chemicals in the Baltic Sea 

   Posti, Antti; Häkkinen, Jani
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A 60 : 60 (Turun yliopisto, 18.09.2012)
   This study is made as a part of the Chembaltic (Risks of Maritime Transportation of Chemicals in Baltic Sea) project which gathers information on the chemicals transported in the Baltic Sea. The purpose of this study is ...
  • Tralia –transitoliikenteen lisäarvopalvelut 

   Posti, Antti; Ruutikainen, Pentti; Haapakangas, Eeva-Leena; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 164 (Turun yliopisto, 01.04.2009)
   Venäjän taloudellisella kehityksellä on keskeinen merkitys Suomen transitoliikenteelle. Venäjän bruttokansantuote on kasvanut viimeiset kymmenen vuotta noin 5–10 % vuodessa. Venäjä onkin yksi maailman nopeimmin kehittyvistä ...
  • TUKKE – Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa 

   Pulli, Hennariina; Posti, Antti; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 167 (Turun yliopisto, 25.09.2009)
   Logistiikka-alalla toimivien yritysten liiketoimintaympäristö on muuttunut globalisaation myötä maailmanlaajuiseksi ja entistä dynaamisemmaksi. Tämä on lisännyt ajantasaisen ja virheettömän tiedon välityksen merkitystä ...