Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat

  • Liikunnallisen elämäntavan haasteita ja ratkaisuja : STYLE-hankkeen sidosryhmätyöpajojen tulokset 

   Parkkinen, Marjukka; Ahokas, Ira; Kiviluoto, Katariina; Saarimaa, Riikka; Tapio, Petri
   Tutu eJulkaisuja : 13/2019 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 17.12.2019)
   Terveyden edistämisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta suomalaiset liikkuvat liian vähän lihasvoimalla ja liian paljon moottoroituja liikennevälineitä käyttäen. Tässä tutkimuksessa on selvitetty, mitkä ovat liian ...
  • Magneettiteknologiaklusteri 2020 

   Nurmi, Timo; Vähätalo, Mikko; Saarimaa, Riikka
   TUTU-eJulkaisuja : 9/2011 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 22.05.2019)
  • Paikallinen ruoka ja kestävä kehitys : Kirjallisuuskatsaus 

   Kuhmonen, Tuomas; Hyvönen, Katja; Ahokas, Ira; Kaskinen, Juha; Saarimaa, Riikka
   Tutu e-julkaisuja : 7/2015 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Paikallista ruokaa ja kestävyyttä yhdistävät monet asiat, muun muassa käsitteiden runsaus ja määritelmien epäselvyys. Paikallinen ruoka voi olla lähellä tuotettua ruokaa ja/tai alkuperältään sekä tarjontaketjultaan tunnettua ...
  • Paikallisen ruuan tulevaisuudet ja yhteiskunnalliset vaikutukset 

   Kuhmonen, Tuomas; Hyvönen, Katja; Panula-Ontto, Juha; Saarimaa, Riikka; Ahokas, Ira; Kaskinen, Juha; Nurmi, Timo
   Tutu-julkaisuja : 1/2016 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 18.03.2019)
   Erilaiset vaihtoehtoiset ruokajärjestelmät haastavat hallitsevan ruokajärjestelmän. Monissa vaihtoehtoisissa järjestelmissä korostuvat tuottajan ja kuluttajan vuorovaikutus, sosiaaliset ja ympäristökysymykset sekä paikallisuus. ...
  • Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat 

   Kuhmonen, Tuomas; Saarimaa, Riikka; Nurmi, Timo; Ahokas, Ira; Hyvönen, Katja; Kaskinen, Juha
   Tutu e-julkaisuja : 1/2016 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Paikalliset ruokajärjestelmät ovat usein vahvasti institutionalisoituneita, kulttuurisesti juurtuneita, taloudellisten valtasuhteiden ja vakiintuneiden kulutustottumusten sementoimia kolossaaleja. Niiden tulevaisuutta on ...
  • ”Pyy pivossa ja kymmenen kiikarissa” : Ennakoinnista eväitä Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämiseen 

   Hietanen, Olli; Jokinen, Leena; Kirveennummi, Anna; Nurmi, Timo; Saarimaa, Riikka
   Tutu e-julkaisuja : 14/2014 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishankkeessa (VARRU) toteutettiin monipolvinen ennakointiprosessi, joka rakentui teemakohtaisista työpajoista, ruokaketjun uudelleenmäärittelyä käsittelevistä radikaaleista työpajoista ...
  • Suomen ruokajärjestelmän haavoittuvuus: Keskinäisriippuvuuksien verkko toimintakyvyn haasteena 

   Kuhmonen, Tuomas; Penttilä, Atte; Kuhmonen, Irene; Selänniemi, Marjatta; Saarimaa, Riikka; Savikurki, Anni; Karttunen, Kaisa
   Tutu eJulkaisuja : 7/2023 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 06.10.2023)
   Suomen ruokajärjestelmän haavoittuvuus: keskinäisriippuvuuksien verkko toimintakyvyn haasteena (RUOKAVARMA) -tutkimuksessa arvioitiin ruokajärjestelmämme heikkouksia, ja niitä keinoja, joilla mahdollisiin ongelmiin voitaisiin ...
  • Tiedolla tulevaisuuteen: Selvitys tutkimuksen, korkeakoulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tulevaisuuden ilmiöistä ja muutostekijöistä. 

   Ahvenharju, Sanna; Villman, Tero; Saarimaa, Riikka; Taylor, Amos; Suomalainen, Kaisa-Maria; Granlund, Maria; Sivonen, Risto; Witoon, Siyada; Nguyen, Hoa
   Tutu eJulkaisuja : 5/2021 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 26.11.2021)
   Tähän selvitykseen on koottu ajatuksia siitä, miltä tieteen tekemisen tulevaisuus voisi näyttää lähivuosina ja vuosikymmeninä. Se pyrkii tuomaan näkyväksi joitain mahdollisia muutoksia ja tapahtumakulkuja sekä erityisesti ...
  • Ubitrendit 2020 : Tulevaisuuden ubiteknologiat. Kehityskulkuja, sovelluksia, trendejä sekä heikkoja signaaleja 

   Nurmi, Timo; Vähätalo, Mikko; Saarimaa, Riikka; Heinonen, Sirkka
   TUTU-eJulkaisuja : 4/2010 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 22.05.2019)
  • VOIMAKAS : elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun -tulevaisuusverstaiden tulokset 

   Hietanen, Olli; Saarimaa, Riikka
   Tutu e-julkaisuja : 5/2016 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Voimakas-tutkimushankkeessa etsitään uusia ratkaisumalleja puutarha-alan liiketoiminnan kehittämiseksi. Kansainvälisesti ja kansallisesti kilpailukykyinen puutarhatuotanto tarvitsee taustalleen uusia innovaatioita ja ...