Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat

  • Cargo Traffic on the Helsinki-Tallinn Route 

   Sundberg, Pekka; Posti, Antti; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A : 56 (Turun yliopisto, 10.10.2011)
   The twin-city model has found to increase economical activity and well-being. The similar economical, social and cultural background of Finland and Estonia as well as the EU integration give good preconditions to create a ...
  • Development of Russian Ports in The Gulf of Finland 

   Ruutikainen, Pentti; Tapaninen, Ulla
   Publications from the Centre for Maritime Studies A : 51 (Turun yliopisto, 20.11.2009)
   Russia has been one of the fastest developing economic areas in the world. Based on the GDP, the Russian economy grew evenly since the crisis in 1998 up till 2008. The growth in the gross domestic product has annually been ...
  • Effectiveness of Pilotage 

   Lappalainen, Jouni; Kunnala, Vappu; Nygren, Piia; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A : 57 (Turun yliopisto, 16.02.2012)
   The objective of the pilotage effectiveness study was to come up with a process descrip-tion of the pilotage procedure, to design performance indicators based on this process description, to be used by Finnpilot, and to ...
  • Externalities of Shipping in the Gulf of Finland until 2015 

   Kalli, Juha; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from the Centre for Maritime Studies University of Turku A : 47 (Turun yliopisto, 01.12.2008)
   During the last few years, the discussion on the marginal social costs of transportation has been active. Applying the externalities as a tool to control transport would fulfil the polluter pays principle and simultaneously ...
  • Finnish Critical Industries, Maritime Transport Vulnerabilities and societal Implications 

   Yliskylä-Peuralahti, Johanna; Spies, Mattias; Kämärä, Alexander; Tapaninen, Ulla
   Publications from the Centre for Maritime Studies, University of Turku, A : 55 (Turun yliopisto, 30.03.2011)
   Maritime transports are very essential for Finland as over 80% of the foreign trade in the country is seaborne and possibilities to carry out these transports by are limited. Any disruption in maritime transports has ...
  • Indicent reporting in shipping. Experiences and best practices for the Baltic Sea 

   Storgård, Jenni; Erdogan, Ilknur; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A : 59 (Turun yliopisto, 20.09.2012)
   Incident and near miss reporting is one of the proactive tools of safety management. By analyzing incidents and near misses and by corrective actions, severe accidents can potentially be avoided. Near miss and incident ...
  • Kuljetusalan ja logistiikan tuotevahingot 

   Nygren, Pia; Häkkinen, Jani; Posti, Antti; Sundberg, Pekka; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 181 (Turun yliopisto, 15.03.2011)
   Suomi eroaa logistisessa mielessä muista Euroopan maista. Kuljetusetäisyydet ovat Suomessa hyvin pitkiä ja ilmasto-olosuhteet asettavat omat haasteensa logistiikan toimivuudelle. Suomen logistiikkakustannukset ovatkin ...
  • Luotsauksen vaikuttavuus (2. painos) 

   Lappalainen, Jouni; Kunnaala, Vappu; Nygren, Piia; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies B : 184 (Turun yliopisto, 30.05.2013)
  • Maritime Safety in the Gulf of Finland. Review on Policy Instruments 

   Kuronen, Jenni; Tapaninen, Ulla
   Publications from the Centre for Maritime Studies A : 49 (Turun yliopisto, 19.10.2009)
   Suomenlahden lisääntynyt meriliikenne on herättänyt huolta meriliikenteen turvallisuuden tasosta, ja erityisesti Venäjän öljyviennin kasvu on lisännyt öljyonnettomuuden todennäköisyyttä Suomenlahdella. Erilaiset kansainväliset, ...
  • Sataman informaatiokeskuksen mahdollisuudet ympäristövaikutusten vähentämisessä 

   Brunila, Olli-Pekka; Posti, Antti; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies B : 183 (Turun yliopisto, 20.10.2011)
   Logistiikka ja etenkin kuljetukset aiheuttavat suuren määrän suoria päästöjä ilmaan sekä muita ympäristövaikutuksia ihmisille ja luonnolle. Suomessa ja muissa EU-maissa kuljetusten tuottamat päästöt muodostavat yli ...
  • Tralia –transitoliikenteen lisäarvopalvelut 

   Posti, Antti; Ruutikainen, Pentti; Haapakangas, Eeva-Leena; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 164 (Turun yliopisto, 01.04.2009)
   Venäjän taloudellisella kehityksellä on keskeinen merkitys Suomen transitoliikenteelle. Venäjän bruttokansantuote on kasvanut viimeiset kymmenen vuotta noin 5–10 % vuodessa. Venäjä onkin yksi maailman nopeimmin kehittyvistä ...
  • TUKKE – Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa 

   Pulli, Hennariina; Posti, Antti; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 167 (Turun yliopisto, 25.09.2009)
   Logistiikka-alalla toimivien yritysten liiketoimintaympäristö on muuttunut globalisaation myötä maailmanlaajuiseksi ja entistä dynaamisemmaksi. Tämä on lisännyt ajantasaisen ja virheettömän tiedon välityksen merkitystä ...
  • Views of Finnish Maritime Experts on The Effectiveness of Maritime Safety Policy Instruments 

   Kuronen, Jenni; Tapaninen, Ulla
   Publications from the Centre for Maritime Studies, University of Turku, A : 54 (Turun yliopisto, 27.09.2010)