Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat

  • Maantielauttaliikenteen vertailu Suomessa ja Ruotsissa 

   Heikkilä, Annamari; Kajander, Sakari; Wahlström, Irina
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 196 (Turun yliopisto, 13.01.2014)
   Tässä raportissa on Suomen ja Ruotsin maantielauttaliikennettä vertailtu toisiinsa kokonaisvaltaisesti käsittäen kummankin maan kaikki maantielauttavälit sekä kahtena yksittäisenä lauttaväliparivertailuna kattaen ...