Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

  • Askel kulttuurien tutkimukseen 

   Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede; Humanistinen tiedekunta; Folkloristiikka; Kansatiede; Uskontotiede; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
   Scripta Aboensia : 3 (Humanistinen tiedekunta, 22.05.2017)
   Mitä kultuurintutkija oivaltaa? Mitä zombiksi naamioitunut kulttuurintutkija oivaltaa? Mitä äiti Amman halauksessa tapahtuu? Mitkä ovat kulttuurien tutkimuksen käänteentekeviä käsitteitä? Mitä tarkoittavat ...
  • Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 

   Järvinen, Hanna; Kärki, Kimi (toim.)
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 6 (Turun yliopisto, 17.12.2015)
   Avaintekstejä kulttuurihistoriaan avaa kulttuurihistorian tutkijoiden oivallusten syntyä esikuvallisten tekstien äärellä. Kirja esittelee lukijalle, miten empiirisesti painottuneesta tutkimuskirjallisuudesta löytää ...
  • Biography, Gender and History : Nordic Perspectives 

   k&h, kulttuurihistoria. Turun yliopisto.; Halldórsdóttir, Erla Hulda; Kinnunen, Tiina; Leskelä-Kärki, Maarit; Possing, Birgitte; Humanistinen tiedekunta; Kulttuurihistoria; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 14 (Turun yliopisto, 08.02.2017)
  • Elokuva historiassa, historia elokuvassa 

   Mulari, Heta; Piispa, Lauri (toim.)
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 7 (Turun yliopisto, 18.12.2015)
   Elokuva historiassa, historia elokuvassa -teoksessa suomalaiset historiantutkijat pohtivat menneisyyttä sellaisena kuin valkokankaan maailma on sen yleisölleen kuvannut. Aiheet vaihtelevat mykkäelokuvasta nykypäivään, ...
  • Hetkiä historiassa 

   Terho, Henri (toim.)
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 2 (Turun yliopisto, 18.12.2015)
   Hetkiä historiassa tarjoaa kulttuurihistorian tutkimukseen monipuolisen näköalan – monipuolisen niin kuin teoksen tuottanut Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiainekin on. Hetkiä historiassa on suunniteltu johdatukseksi ...
  • Hiljaisuuden kulttuurihistoria 

   Kaartinen, Marjo (toim.)
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 12 (Turun yliopisto, 17.12.2015)
   Suhteemme hiljaisuuteen on ristiriitainen. Hiljaisuus puhuttelee meitä, tarvitsemme ja etsimme sitä, mutta käytämme hiljaisuutta myös rankaisemiseen ja tuomitsemiseen. Tämän teoksen artikkelit tarkastelevat menneisyydessä ...
  • Historian aikakoneessa. Onnittelukirja Hannu Salmelle 

   Laine, Silja. et. al. (toim.); Humanistinen tiedekunta; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (Turku: k&h-kustannus, 24.05.2012)
  • Intertwined histories : 150 years of Finnish-Namibian relations 

   Kaartinen, Marjo; Koivunen, Leila; Shiweda, Napandulwe; Humanistinen tiedekunta; Kulttuurihistoria; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (Turun yliopisto, 30.11.2019)
  • Kohtaamisia ajassa. Kulttuurihistoria ja tulkinnan teoria 

   Ollitervo, Sakari; Parikka, Jussi; Väntsi, Timo (toim.)
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 3 (Turun yliopisto, 17.12.2015)
   Kohtaamisia ajassa. Kulttuurihistoria ja tulkinnan teoria -artikkelikokoelma avaa näkökulmia keskusteluun, jossa pohditaan ymmärtämisen ja tulkitsemisen tehtäviä kulttuurihistoriassa. Artikkelikokoelman tavoitteena on ...
  • Kokemuksen jaetut tilat. Näkökulmia yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen 

   Suominen, Jaakko et. al.
   Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja : 32 (Turun yliopisto, 13.12.2011)
   Mitä tapahtuu, kun fyysinen, sosiaalinen ja virtuaalinen tila yhdistyvät? Miten näitä uusia kokemuksen jakamisen tiloja voi tutkia? Miten tilojen ympärille on mahdollista rakentaa teknologioita, sovelluksia ja palveluita? ...
  • Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Kulttuurihistoriallisia näkökulmia 

   Ollila, Anne; Saarelainen, Juhana (toim.)
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 11 (Turun yliopisto, 17.12.2015)
   Vieraat kulttuurit ovat herättäneet sekä uteliaisuutta että pelkoa. Tämän kirjan artikkelit käsittelevät eurooppalaisten tapoja kohdata muita kulttuureja sekä Euroopan sisällä että sen rajojen ulkopuolella. Ajallisesti ...
  • ”Kui mää tääl asu?” asukasnäkökulmia kehittyvään lähiöön 

   Häyrynen, Maunu; Ryynänen, Kaisu; Tella, Katri
   Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja : 22 (Turun yliopisto, 13.06.2010)
   Turun yliopiston maisemantutkimuksessa käynnistyi kesällä 2009 ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn rahoittama tutkimushanke porilaisista lähiömaisemista. Humanistit tutkivat lähiöasukkaiden ...
  • Kulttuurihistoriallinen katse 

   Rantala, Heli; Ollitervo, Sakari (toim.)
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 8 (Turun yliopisto, 17.12.2015)
   Kulttuurihistoriallinen katse valottaa kulttuurihistorian tilaa, taustoja, aiheita ja työskentelytapoja. Kokoelman viisitoista artikkelia ulottuvat pohjoisen kulttuurihistoriasta yksilön mahdollisuuksiin, melankolisesta ...
  • Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa. Satakunnan ympäristökoulun loppuraportti 

   Humanistinen tiedekunta; Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
   Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja : 23 (Turun yliopisto, 29.09.2010)
   Satakunnan ympäristökouluhanke ja sitä edeltänyt selvi¬tyshanke ovat vakiinnuttaneet verkostomallin satakuntalaisessa ympäristökasvatuksessa. Niiden ansiosta kulttuuriperintö maiseman osana on tullut alueella kiinteäksi ...
  • Käyttäjäyhteisöt ja tuotekonseptit – Tutkimuksia ihmiskeskeisestä teknologiasta ja visuaalisuudesta 

   Multisilta, Jari; Seppä, Anita; Suominen, Jaakko
   Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja : 11 (Turun yliopisto, 16.10.2013)
   KÄYTTÄJÄYHTEISÖT JA TUOTEKONSEPTIT on monitieteinen avaus ajankohtaiseen ihmiskeskeisen teknologian tutkimukseen. Teos koostuu yhdestätoista artikkelista, jotka ristivalottavat uuden teknologian, yhteisöllisyyden ja ...
  • Luonto- ja kulttuurimatkailu Liminganlahden alueella: Integroitavissa vai ei? 

   Isoviita, Jemina; Hottola, Petri
   Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja : 28 (Turun yliopisto, 08.11.2011)
  • Lähikuva lähiöstä! Itä-Porin kulttuurikartoitus ja toimenpidesuunnitelma 

   Häyrynen, Maunu; Wallin, Antti; Siro, Susanna; Forsell, Sanna
   Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja : 45 (Turun yliopisto, 15.04.2015)
   Itä-Porin kerrostalolähiöt ovat Porin suurin lähiöalue. Ne syntyivät kasvavan ja teollistuvan kaupungin tarpeisiin ja edustavat aikansa aluerakentamista. Asukkaat ja rakennuskanta ovat vuosien varrella ikääntyneet, mutta ...
  • Lähimatkailua Luvialla 

   Petrisalo, Katariina (toim.)
   Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja : 24 (Turun yliopisto, 11.01.2011)
  • Matkailuselvitys - Pohjanlahden rantatie 

   Rosu, Sari
   Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja : 19 (Turun yliopisto, 30.06.2010)
   elkämeren rannikon matkailutiehankkeen tarkoituksena on länsirannikkoa myötäilevän keskiaikaisperäisen Pohjanlahden Rantatien määrittely valtakunnalliseksi matkailutieksi. Pohjanlahden Rantatie mutkittelee Pohjanlahden ...
  • Media, Interaction and Integration: Cross-Cultural Dialogues in the Baltic Sea Area 

   Hyvönen, Heli (ed.); Räsänen, Tuomas (ed.); Tunturi, Janne (ed.)
   Publications of the Graduate School on Integration and Interaction in the Baltic Sea Region : 10 (10.06.2009)