Aineistot 694-713 / 1038

   Asiasana
   Paavo Haavikko, runous, runon puhuja, 1950-luvun modernismi, modernistinen lukutapa, metalyyrisyys, intertekstuaalisuus [1]
   Paid Q&A, Continuance intention, Structural Equation Modeling [1]
   paikannimet, uutiset, maantieteellinen maailmankuva, peruskoulu [1]
   paikka, maisema, maiseman luonnealue, muistitieto, maisemantutkimus [1]
   Paikka, tila, monipaikkaisuus, muisti, muistitieto, sukuseura, sukupolvet [1]
   paksusuolisyöpä, peräsuolisyöpä, ennustetekijä, ennuste [1]
   palvelullistaminen, digitaalinen palvelullistaminen, arvonluonti, digitaalinen transformaatio, teollisuus 4.0, palveludominiva-logiikka, [1]
   palvelutarpeen arviointi, lastensuojelu, palvelutarpeen arvioinnin yhteenveto, dokumentointi, asiakirjat aineistona, lapsen osallisuus, lapsikeskeisyys, lapsilähtöisyys, lapsen kehitys, varhaislapsuus [1]
   Parkinsonin tauti, EEG, dopamiini, puheentuotto, corollary discharge, herätevaste [1]
   Parkinsonin tauti, EEG, ERSP, oskillaatio, Corollary Discharge, dysartria, hypofonia [1]
   patologia, suupatologia, mikroskopointi, webmikroskopia, opetus, digitalisaatio [1]
   Paul, Romans, Septuagint, Old Testament, New Testament, promise, fulfillment, typology, Christology, Israel. [1]
   pedagoginen rakkaus, rakkaus, pedagoginen auktoriteetti, auktoriteetti, välittäminen, pedagoginen ajattelu, opettajan työmotivaatio, opettajan työn tarkoitus, opettajan tavoiteorientaatiot [1]
   peliteoria, Nashin tasapaino, lineaarinen optimointi [1]
   penetration testing, hacking, teaching and learning, progressive learning, high school, cloud computing [1]
   peniskarsinooma,penissyöpä,leikkaushoito [1]
   performanssi, kokemus, vaikuttaminen, fenomenologia, ekofeminismi, ääni, video, läsnäolo, poissaolo [1]
   performatiivisuus, vernakulaarit verkostot, ruokavaliot, ruokakulttuuri, kokemuskerronta, retorinen diskurssianalyysi [1]
   perhe- ja jäämistöoikeus, avio-oikeus, avioehtosopimus, osituksen esisopimus, sopimusvapaus [1]
   perheenyhdistäminen, kehysanalyysi, agenda, ulkomaalaislaki [1]