Aineistot 757-776 / 1038

   Asiasana
   Rachel Whiteread, Sigmund Freud, Julia Kristeva, Jacques Lacan, muistitutkimus, tilantutkimus, psykoanalyyttinen taiteentutkimus, unien tulkinta, unheimlich, ääni, toiseus, tiedostamaton, abjekti, semioottinen khora, holokausti, monumentalismi, antimonumentalismi [1]
   rakennusvalvonta, rakennusprojekti, rakennusvalvontaviranomainen, rakennushankkeeseen ryhtyvä, maankäyttö- ja rakennuslaki, ympäristöoikeus. [1]
   Ranska, terrorismi, narratiivi, narratologia, Helsingin Sanomat [1]
   rasismi, maskuliinisuus, alkuperäiskansat, humanitaarisuus, filantropia, sukupuuttoon kuoleminen, assimilaatio [1]
   raskausaika, synnytyksen jälkeinen, psyykkinen oireilu, masennusoireilu, ahdistusoireilu, raskauteen liittyvä ahdistuneisuus, temperamentti, positiivinen reaktiivisuus, jatkuva ahdistusoireilu [1]
   Ratkaisuprosessi, myyntikeskittymä, ostokeskittymä, liiketoimintajärjestelmä [1]
   rautaruukit [1]
   Regionalization theory, Theory development, Overlapping Space, Sectoral Regions Theory, Baltic Sea Region, Nordic Region. [1]
   Resource certificate, Access control, Certificate Authority, Public key infrastructure (PKI), cloud computing [1]
   rikosoikeus, rikoslaki, osallisuus rikokseen, rikoksen valmistelu, rikoskumppanuus, yllytys, avunanto rikokseen, henkirikokset, murha, tappo, pahoinpitely [1]
   rikosprosessi, esitutkinta, pakkokeinolaki, salaiset pakkokeinot, ylimääräinen tieto, todistelu, hyödyntämiskielto [1]
   rintasyöpä, hormonihoito, estradioli, estetroli [1]
   robotic process automation, work identity, financial accounting, artificial Intelligence [1]
   robotiikka, hyvinvointipalvelut, asenteet [1]
   Roolit, verkkoyhteisöt, virtuaalivaluutta, yhteisöllisyys [1]
   Root canal post, Fiber-reinforced composite post, individually formed FRC post, attachment, dislodgement, depth, bonding [1]
   Royal Society, Thomas Sprat, 1600-luku, Englanti, restauraatio, luonnonfilosofia, tiede, metodi, institutionalisoiminen, tieteenhistoria, ideaali [1]
   Ruokakunta, yleinen asumistuki, avioliitto, avoliitto, elatusvelvollisuus, Kela, yksityisyyden suoja, hyvän hallinnon takeet, Pohjoismaat [1]
   ryhmäidentiteetti, ylirajaisuus, transnationaalisuus, sosialismi, nationalismi, sanomalehdet, siirtolaisuus, amerikansuomalaiset [1]
   Saamelainen, saamelaismääritelmä, saamelaiskäräjät, saamelaisvaltuuskunta, saamelaiskäräjälaki, lappalaispykälä, alkuperäiskansa, etnisyys, identiteetti, lappalainen, metsäsaamelainen, metsälappalainen, uuslappalainen, uusmetsäsaamelainen, lausunto, korkein hallinto-oikeus, ILO-sopimus, Suomi. [1]