Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 5448-5467 / 5475

   Asiasana
   äidin ja isän sensitiivisyys, emotionaalinen ja kognitiivinen tukeminen, tunteiden tunnista-minen ja nimeäminen, varhaislapsuus [1]
   äidin psyykkinen oireilu, masennusoireet, ahdistusoireet, toiminnanohjaus, työmuisti, kognitiiviset toiminnot, CogState [1]
   äitiys, lapsen kuolema, narratiivisuus [1]
   äitiys, perhetutkimus, perhesosiaalityö, media-analyysi [1]
   äitiys, tila, äiti–tytär -suhteet, henkilöhahmot [1]
   äkillinen välikorvatulehdus, antibioottihoito, vanhempien kokemukset, kyselytutkimus [1]
   Älyikkunat, PEDOT, höyryfaasipolymerisaatio, sähkökromismi [1]
   älykkyys, kognitiivinen kyvykkyys, ongelmanratkaisutaidot, psykologiset testit, psykometriset testit, kognitiiviset testit, validiteetti [1]
   älykkyys, luovuus, lahjakkuus, motivaatio, eriyttäminen [1]
   älykoti, internet of things, tietoturva, kyberturvallisuus, automaatio [1]
   änkytys, puheen sujuvuus, ADHD, aktiivisuus, tarkkaavuus, ylivilkkaus, impulsiivisuus, temperament [1]
   änkytys, tarkkaavuuden siirtyminen, keskushermostollinen kuulotiedon käsittely, kuuloherätevasteet, P3a-vaste, monipiirreparadigma [1]
   ärtyvän suolen oireyhtymä, IBS, FODMAP [1]
   ääneen lukeminen, alakoulu [1]
   äänenkäyttö, äänenkäyttöharjoitus, lasten äänenkäyttö, äänenkäytön opetus, ääniongelmat, lauluopetus [1]
   äänimaisema, äänitehosteet, lähiluku, lähikatsominen, luontodokumentti, dokumentti, vedenalainen luonto, affektiteoria [1]
   ääniteala, musiikkibisnes, indie, kriittinen teoria, myöhäiskapitalismi, innovaatio, digitaalinen ekonomia, symbolinen pääoma, suoratoisto, ansaintalogiikka [1]
   äänneoppi, etuvokaalit, mokšan kieli, mordva, murteet [1]
   école française d’analyse du discours, développement durable, médias professionnels, discours journalistique, discours de mode, positionnement, mode durable, mode écoresponsable, mode éthique [1]
   österbottniska dialekter (finlandssvenska), Terjärv, fonetik, uttal, vokaler, diftonger [1]