Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 3161-3178 / 3178

   Asiasana
   äidin ja isän sensitiivisyys, emotionaalinen ja kognitiivinen tukeminen, tunteiden tunnista-minen ja nimeäminen, varhaislapsuus [1]
   äidin psyykkinen oireilu, masennusoireet, ahdistusoireet, toiminnanohjaus, työmuisti, kognitiiviset toiminnot, CogState [1]
   äitiys, perhetutkimus, perhesosiaalityö, media-analyysi [1]
   äkillinen välikorvatulehdus, antibioottihoito, vanhempien kokemukset, kyselytutkimus [1]
   älykkyys, luovuus, lahjakkuus, motivaatio, eriyttäminen [1]
   änkytys, puheen sujuvuus, ADHD, aktiivisuus, tarkkaavuus, ylivilkkaus, impulsiivisuus, temperament [1]
   änkytys, tarkkaavuuden siirtyminen, keskushermostollinen kuulotiedon käsittely, kuuloherätevasteet, P3a-vaste, monipiirreparadigma [1]
   ärtyvän suolen oireyhtymä, IBS, FODMAP [1]
   ääneen lukeminen, alakoulu [1]
   äänenkäyttö, äänenkäyttöharjoitus, lasten äänenkäyttö, äänenkäytön opetus, ääniongelmat, lauluopetus [1]
   ääniteala, musiikkibisnes, indie, kriittinen teoria, myöhäiskapitalismi, innovaatio, digitaalinen ekonomia, symbolinen pääoma, suoratoisto, ansaintalogiikka [1]
   äänneoppi, etuvokaalit, mokšan kieli, mordva, murteet [1]
   école française d’analyse du discours, développement durable, médias professionnels, discours journalistique, discours de mode, positionnement, mode durable, mode écoresponsable, mode éthique [1]
   översättning, barnlitteratur, dikt, talspråk [1]
   översättning, bestämning, nominalfras, klarspråk, finska, svenska [1]
   название растения, лексикология, терминоведение, словообразование, этимология, когнитивная лингвистика [1]
   русские культурные особенности, менталитет, собственно русские фразеологизмы, этимология, архаизация, изменения в значениях [1]
   фэнтези, славянское фэнтези, Е. А. Дворецкая, славянская мифология, язычество, обряды, традиции, история, Древняя Русь [1]