Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 16-35 / 2945

   Asiasana
   AAL, Ambient Assisted Living, eHealth, mHealth, Privacy, Autonomy, Social Care, Senior Care, Data Protection, Right to Private Life, Ethics, Ethical Design, General Data Protection Regulation, GDPR, Bioethics, Medical Ethics, Ethics of Technology, Contextual Integrity, Senior, Older Person [1]
   aatehistoria, Irlanti, tasavaltalaisuus, politiikka, 1900-luku, ideologia, terrorismi, IRA, toisinajattelu [1]
   aatehistoria, maailmankuva, sivistys, itsekasvatus, fennomania, vapaamielisyys, kristillisyys, siveellisyys, oppilaskunnat, lyseot, Oulu, 1880-luku [1]
   absurdius, Camus, eksistentialismi, elämän merkityksellisyys, ikuisuuden näkökulma, ikuisuus, merkityksellisyys, merkitys, Platon, Spinoza, sub specie aeternitatis, Wittgenstein, äärettömyys [1]
   access control, role-based access, least privilege, security standards [1]
   accessibility, web accessibility [1]
   Aclacinomycin, RNA-Seq, differential gene expression, gene ontology and enrichment, KEGG pathway [1]
   action research, digital content creation, digitalization, teaching programming, digital competence, digital framework, programming framework [1]
   active galactic nuclei, blazar, BL Lacertae object, flat spectrum radio quasar, light curve, optical flares, symmetry [1]
   Acute myeloid leukemia (AML), cytarabine (Ara-C), SAMHD1, synergy, combination treatment, precision medicine [1]
   acute myeloid leukemia, JQ1, biomarkers, personalized medicine [1]
   acute stroke, stress, music intervention, mood, cognition, cardiovascular stress. [1]
   adaptaatio, asemapuistot, asuminen, identiteetti, joutomaa, kävelyhaastattelu, rautatieliikenne, teoriasidonnainen sisällönanalyysi, uuskäyttö, yksityistyminen [1]
   adaptiivinen dynamiikka, singulaarinen strategia, matemaattinen optimointi. [1]
   Additive manufacturing, spare part management, scenarios [1]
   ADHD, lääkitys, hyötyvaikutukset, haittavaikutukset, opettaja, oppilas [1]
   ADHD, yliopisto, korkeakoulu, opiskelu, tuki, erityinen tuki [1]
   adjacency pair, cooperative principle, conversation analysis, discourse analysis, implicature, phonology, pragmatics, pause, prosody, stress, video games, video game dialogue [1]
   adjektiivit, kipu, kyselytutkimus, sananmuodostus, sanastontutkimus, sanasemantiikka, semantiikka [1]
   adjektiivit, mainokset, morfologia, semantiikka [1]