Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 16-35 / 2383

   Asiasana
   AAL, Ambient Assisted Living, eHealth, mHealth, Privacy, Autonomy, Social Care, Senior Care, Data Protection, Right to Private Life, Ethics, Ethical Design, General Data Protection Regulation, GDPR, Bioethics, Medical Ethics, Ethics of Technology, Contextual Integrity, Senior, Older Person [1]
   aatehistoria, maailmankuva, sivistys, itsekasvatus, fennomania, vapaamielisyys, kristillisyys, siveellisyys, oppilaskunnat, lyseot, Oulu, 1880-luku [1]
   absurdius, Camus, eksistentialismi, elämän merkityksellisyys, ikuisuuden näkökulma, ikuisuus, merkityksellisyys, merkitys, Platon, Spinoza, sub specie aeternitatis, Wittgenstein, äärettömyys [1]
   access control, role-based access, least privilege, security standards [1]
   accessibility, web accessibility [1]
   action research, digital content creation, digitalization, teaching programming, digital competence, digital framework, programming framework [1]
   active galactic nuclei, blazar, BL Lacertae object, flat spectrum radio quasar, light curve, optical flares, symmetry [1]
   Acute myeloid leukemia (AML), cytarabine (Ara-C), SAMHD1, synergy, combination treatment, precision medicine [1]
   acute myeloid leukemia, JQ1, biomarkers, personalized medicine [1]
   adaptaatio, asemapuistot, asuminen, identiteetti, joutomaa, kävelyhaastattelu, rautatieliikenne, teoriasidonnainen sisällönanalyysi, uuskäyttö, yksityistyminen [1]
   adaptiivinen dynamiikka, singulaarinen strategia, matemaattinen optimointi. [1]
   Additive manufacturing, spare part management, scenarios [1]
   ADHD, lääkitys, hyötyvaikutukset, haittavaikutukset, opettaja, oppilas [1]
   ADHD, yliopisto, korkeakoulu, opiskelu, tuki, erityinen tuki [1]
   adjacency pair, cooperative principle, conversation analysis, discourse analysis, implicature, phonology, pragmatics, pause, prosody, stress, video games, video game dialogue [1]
   adjektiivit, kipu, kyselytutkimus, sananmuodostus, sanastontutkimus, sanasemantiikka, semantiikka [1]
   adjektiivit, mainokset, morfologia, semantiikka [1]
   adolescent, self-efficacy, oral health, xylitol, tooth brushing [1]
   adoption behavior, UTAUT, empirical research, sports social [1]
   adult/continuous education in Finland, migrant youth, acculturation process, sociocultural learning theory, Culturally & Linguistically Responsive Teaching (CLRT), iltalukio [1]