Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 514-533 / 3178

   Asiasana
   Dagens Nyheter, finanssikriisi, Helsingin Sanomat, Lehman Brothers, media, rahoitusmarkkinat, The Guardian, The New York Times, talousjournalismi, Wall Street, Yhdysvallat [1]
   Data Driven, Fault Management, Incident Management, Machine Learning [1]
   Data Management, Procurement Analytics, ETL, Data Transformation, BIaaS, IS Outsourcing, IS Insourcing [1]
   data mining, machine learning, software development, data scientist, software developer [1]
   data protection, information security, ISO 27001, MyData, IHAN, medical information systems [1]
   Data protection, Right to be forgotten, Freedom of expression, Spent convicts, Publication interest, Privacy interest, Internet, GDPR, Google Spain. [1]
   Data Quality Management, Systematic literature review, Data Quality, Infor-mation Quality, Data Quality Management Research [1]
   data-analyysin prosessimalli, luonnollisen kielen käsittely, NLP, koneoppiminen, neuroverkot [1]
   datan augmentointi, GAN, tyylinsiirto neuroverkolla [1]
   DC/TMD, kriteeristö, purentaelimistö, TMD, protokolla, oppiminen, muistaminen [1]
   de Certeau, toimijuus, taktiikka, strategia, risteävät historiat, siirtolaisuus, siirtolaiset, amerikansuomalaiset, etnisyys, identiteetti, valokuvat, hammaslääkärit, kuorolaulu, laulajat, soittokunnat, akrobaatit, sirkus, vaudeville, 1900-luvun alun Yhdysvallat, 1900-luvun alun Amerikka [1]
   death notice, newspaper, template text, text type, The New York Times [1]
   deep learning, convolutional neural network, partial differential equations, multiple electromagnetic physic [1]
   deep learning, computer vision, object detection, collision detection, object tracking, convolutional neural network [1]
   deep learning,text classification,medical data [1]
   deep neural network, abnormal gait analysis, IMU, sEMG [1]
   deforestation, remote sensing, time series analysis, forest change, Miombo woodlands, Tanzania [1]
   dekolonisaatio, alkuperäiskansatutkimus, alkuperäiskansat, vähemmistö, musiikkitiede, saamelaiset, kirkko, asuttajan kolonialismi [1]
   deliberatiivinen demokratia, polis, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, julkinen tila, kommunikatiivinen toiminta, Chantal Mouffe, agonistinen pluralismi [1]
   delirium, tehohoito, lapset, koulutus delirium, paediatric intensive care, education [1]