Aineistot 193-212 / 1222

   Asiasana
   Dagens Nyheter, finanssikriisi, Helsingin Sanomat, Lehman Brothers, media, rahoitusmarkkinat, The Guardian, The New York Times, talousjournalismi, Wall Street, Yhdysvallat [1]
   development cooperation, official development assistance, Japan, Philippines, human security [1]
   DevOps, IAM, Identity Management, Continuous Integration, Continuous Deployment, Contin-uous Feedback, Agile, SailPoint, automation, software development [1]
   dexmedetomidiini, farmakokinetiikka [1]
   diabetes, kestävyysharjoittelu, L-tyypin kalsiumkanava, RyR2, Serca2, NCX [1]
   digisyntyinen, digitaalinen kulttuuri, kulttuuripolitiikka, mediataide, sisällönanalyysi, sähköinen taide, tapaustutkimus, ubiikki tietotekniikka [1]
   digitaalinen kompetenssi, asenne, itsearviointi, alakoulu, kuudesluokka [1]
   digitaalinen kyvykkyys, yrityksen ydinosaaminen, terveysteknologia [1]
   digitaalinen pelaaminen, fyysinen aktiivisuus, peligenret, pelialusta [1]
   digital divide, assisted e-commerce, digitalization [1]
   Digital innovation, innovation hazards, risk management, public sector, chatbot, communication science [1]
   digital marketing ecosystem, customer experience, customer journey, automation [1]
   Digital Marketing, Machine Learning, Search Engine Advertising, Purchase Funnel, Consumer Journey, Classifier, Algorithm, Random Forest, XGBoost, Google Ads [1]
   digitalisaatio, digitaalinen kompetenssi, tieto- ja viestintäteknologia, asenne, luokan-opettajaopiskelijat, peruskoulu, luokanopettajankoulutus [1]
   digitalisaatio, julkinen hallinto, kunta, mittaus, arviointi, e-hallinto [1]
   digitalisaatio, koulutus, pedagogiikka, peruskoulu, tietotekniikka [1]
   Digitalisaatio, levyteollisuus, levy-yhtiöt, artistit, strateginen ohjaaminen [1]
   digitalisaatio, ylioppilastutkinto, sähköinen ylioppilaskoe, systeemi, SSM [1]
   Dilthey, Wilhelm, ihmistieteet, tietoisuus, luonnontieteet, aatehistoria, kokemus, historismi, psykologia, tieteellinen ajattelu, tieteenhistoria [1]
   discrimination, data protection, automated decision-making, general principle of equal treatment, prohibition of discrimination, indirect discrimination, direct discrimination, human rights, fundamental rights, purpose limitation, data minimisation, data accuracy [1]