Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 465-484 / 2369

   Asiasana
   E-collaboration, Collaboration tools, Collaboration suites, perceived performance, user-perception, perception, performance, ICT, Collaboration technologies [1]
   E-commerce, internationalization, enablers, barriers, Finnish, SME [1]
   e-commerce, localization, website localization [1]
   E-kadheriini, integriini β1, rintasyöpä, RNA-interferenssi [1]
   e-opetusmateriaali, puunsorvaus, itseohjautuvuus, TPACK-malli, käsityö [1]
   e-oppiminen, e-oppimateriaali, CNC-jyrsin, itseohjautuvuus, TPACK-malli, käsityö [1]
   e-urheilu, vaikuttajamarkkinointi [1]
   Early childhood, overweight, obesity [1]
   Early Modern English, ecclesiastical court, defamation, deposition, dysphemism, litigants, sexual slander, non-sexual slander [1]
   ECG,LSTM,QRS,R-peak [1]
   edistäminen, EU-direktiivi, ideologiat, islam, oikeuskäytäntö, politiikka, sharia, tahallisuus, terrorismi, terrori-iskut, uskonto, valmistelu [1]
   edunvalvontavaltuutus, edunvalvontavaltakirja, edunvalvonta, jäämistösuunnittelu, lahjoittaminen, perinnöstä luopuminen, kansainvälinen yksityisoikeus [1]
   EEG, maternal depression, maternal anxiety [1]
   Eettinen kuluttaja, tiedonhaku, ostoprosessi, kuluttajakäyttäytyminen [1]
   eettinen kulutus, kulutuskäytännöt, yritysvastuu, uusliberalismi, globalisaatio [1]
   Eeva Kilpi, runous, ikääntyminen, naiseus, ikääntyvä nainen, vanheneminen, sukupuolentutkimus [1]
   EFL, ELF, Lexical Variation, Language attitudes, Sociolinguistics, SLA, Identity, American English, British English [1]
   ehdolliset alennukset, määräävä markkina-asema, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, kilpailunrajoitus [1]
   ehkäisevä lastensuojelu, lapsiperhepalvelut, lastensuojelu, moniammatillisuus, varhainen tuki, varhaiskasvatus [1]
   ei-inhimillinen, toimijuus, subjektiviteetti, myytit, ekokritiikki, materiaalinen ekokritiikki, posthumanismi, uusmaterialismi, objektiorientoitunut ontologia [1]