Aineistot 299-318 / 1222

   Asiasana
   Facebook [1]
   family ideals, Japanese families, Japanese households, family-related stigma, single parenthood, illegitimacy, nontraditional families, traditional families, university students, individual collectivism, fertility, declining population, Japan. [1]
   fanifiktio, fandom, mediakonvergenssi, transmedia [1]
   fashion consumption, ethical consumption, C2C consumption [1]
   feminismi, uudelleenkääntäminen, käännösstrategiat, feministikääntäminen [1]
   fenomenografinen tutkimus, kokemus, musiikkikasvatus, musiikkikasvatuksen perusopinnot, musiikkikasvatuksen aineopinnot, aiemmat musiikkiopinnot, musiikin oppiminen, formaali, non-formaali ja informaali oppiminen, musiikillinen orientaatio, harrastaminen, kumulatiivisuus [1]
   ferritiini, hemokromatoosi, tulehdus, kaihi, oireyhtymä, perinnöllinen [1]
   fiktiivinen nimistö, kirjallisuusnimistö, käännösnimistö, nimistöntutkimus, onomastiikka [1]
   fintech ecosystem, Vietnam [1]
   Foreign exchange market, machine learning, forecasting [1]
   foreign language learning, English language learning, language learner identity, language aptitude, cultural comparison, intercultural communication [1]
   formatiivinen arviointi, itsearviointi, vertaisarviointi, henkilökohtainen palaute, lääketiede [1]
   Formula 1 -luokka, kriittinen teoria, diskurssianalyysi, lähiluku, moottoriurheilu, urheilujournalismi, liikuntatapahtumat, media, moraali, etiikka, kulutus, kulttuuriteollisuus, viihde, spektaakkelit, identiteetti, tiedotus, väkivalta, sotatoimet, ihmisoikeudet, vastarinta, ulkopolitiikka, Suomi, Iso-Britannia, Bahrain, Venäjä, arabikevät, Ukrainan kriisi [1]
   four-corner arthrodesis, wrist arthroscopy, midcarpal joint, SLAC [1]
   freinetpedagogiikka, käsityön opetus, osallisuus [1]
   Fremdsprachenunterricht, Deutsch als Fremdsprache, audiovisuelle Materialien, Filme und Videos im Fremdsprachenunterricht [1]
   Frisbeegolf, itseohjautuvuus, oppimateriaali, oppimisaihio [1]
   futures studies, geopolitics, strategic intelligence, strategic foresight, George Friedman [1]
   Fytoliitti, kasvikivi, bambu, guadua, mikrofossiili, arkeobotaniikka, paleoklimatologia, Amazon [1]
   fyysinen oppimisympäristö, alakoulu, perinteinen yleisopetus, vaihtoehtopedagogiikka, montessoripedagogiikka, steinerpedagogiikka, freinetpedagogiikka [1]