Aineistot 322-341 / 1222

   Asiasana
   GABA-A, Ligands, Binding Sites, Subunits [1]
   Game analytics, game design, physical activity, location-based game [1]
   gamification, evaluation, business, case-control [1]
   geeni, RNA-polymeraasi, RNA, DNA, transkriptio, peruuttaminen [1]
   Gender, Gender Discourse, Critical Discourse Analysis, News Writing, Politicians, Corpus Linguistics, Systemic Functional Linguistics [1]
   geneettinen solulinjakartoitus, dorsaalinen raphe-tumake, GABA, serotoniini [1]
   General Data Protection Regulation, data protection, the right to erasure, blockchain technology, blockchain. [1]
   genetiivi, infiniittirakenteet, kielihistoria, lauseoppi, subjekti [1]
   geochronology, geochemistry, structural geology, orogenic gold [1]
   Geometria, aksiooma, todistaminen, yhtenevyys, yhdenmuotoisuus. [1]
   geomorfologia, subglasiaalinen järvi, glasiaalidynamiikka, LiDAR [1]
   gerontologinen sosiaalityö, omainen, kaksoisasiakkuus, suhdeperustainen sosiaalityö, dialoginen arviointi, käytäntötutkimus [1]
   glaukooma, silmänpainetauti, näkökenttä [1]
   global education industry (GEI), verkostoanalyysi, globaali koulutusliiketoiminta, new public management, uusi julkisjohtaminen [1]
   Graafinen lukutaito, aineiston käyttö, maantiede, digitaalinen, ylioppilaskoe [1]
   green bullwhip effect, social bullwhip effect, sustainability, stakeholder pressure, vihreä piiskavaikutus, sosiaalinen piiskavaikutus, kestävyys, sidosryhmäpaine [1]
   green innovation, ecodesign, companies, circular economy, tools, Nordic countries, textile, IT sector [1]
   Groupware, CSCW, Common ground, Grounding, Group collaboration [1]
   haarautumisprosessit, Galton- Watson- prosessi [1]
   haastattelututkimus, intersektionaalisuus, kategoria-analyysi, kotouttaminen, laadullinen sisällönanalyysi, liminaalisuus, maahanmuutto, uskontotiede [1]