Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 849-868 / 3178

   Asiasana
   GABA-A, Ligands, Binding Sites, Subunits [1]
   GABAA, radioligand, GABA, muscimol [1]
   gambling disorder, addiction, behavioral addiction, MRI, voxel-based morphometry [1]
   Game analytics, game design, physical activity, location-based game [1]
   Game studies, ludology, gaming engagement, exploratory factor analysis, hard-to-reach populations, Reddit, E-survey [1]
   gamification, cyber security awareness, serious games, systematic literature review [1]
   gamification, evaluation, business, case-control [1]
   gamification, internal marketing, motivation, recompensing, workforce productivity [1]
   GCMO, XPS, Röntgenfotoelektronispektroskopia, Sputterointi, Memristorit [1]
   Geant4, Particle detection, Simulation [1]
   geeni, RNA-polymeraasi, RNA, DNA, transkriptio, peruuttaminen [1]
   Gender, Gender Discourse, Critical Discourse Analysis, News Writing, Politicians, Corpus Linguistics, Systemic Functional Linguistics [1]
   geneettinen solulinjakartoitus, dorsaalinen raphe-tumake, GABA, serotoniini [1]
   General Data Protection Regulation, data protection, the right to erasure, blockchain technology, blockchain. [1]
   Genetically Modified Organisms, Intellectual Property, Access to food; Food Security, Patents in Africa Sui-generis Protection in Africa, Plant Variety Protections, Africa [1]
   genetiivi, infiniittirakenteet, kielihistoria, lauseoppi, subjekti [1]
   geochronology, geochemistry, structural geology, orogenic gold [1]
   Geometria, aksiooma, todistaminen, yhtenevyys, yhdenmuotoisuus. [1]
   geomorfologia, subglasiaalinen järvi, glasiaalidynamiikka, LiDAR [1]
   gerontologinen sosiaalityö, omainen, kaksoisasiakkuus, suhdeperustainen sosiaalityö, dialoginen arviointi, käytäntötutkimus [1]