Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1111-1130 / 3926

   Asiasana
   H2020, subsidies, SMEs, R&D, green innovation, leverage, certification, crowding effect [1]
   haarautumisprosessit, Galton- Watson- prosessi [1]
   haastattelututkimus, intersektionaalisuus, kategoria-analyysi, kotouttaminen, laadullinen sisällönanalyysi, liminaalisuus, maahanmuutto, uskontotiede [1]
   Hacking, cyber kill chain, attack vectors, defense model, perimeter defense, defense in depth, defense in breadth, attack surface reduction [1]
   hackmanite, luminescence, tenebrescence, photochromism [1]
   hacktivism, information security, cyber security, conflict, Anonymous, ISIS, hacking [1]
   hagiografia, pyhimys, marttyyri, keskiaika, antiikin Rooma, hyve, neitsyys, idolatria, kristillinen traditio, metahistoria [1]
   haitallinen verokilpailu, aineeton omaisuus, BEPS [1]
   haittaperiaate, vääryys, autonomia, oikeushyvä, huumeet [1]
   hajautetun tilikirjan teknologia, esineiden internet, jakamistalous [1]
   halkivahat, historiallisen ajan paikkatieto, historialliset kartat, historialliset maakunnat, historiallinen nimistö, Häme, kaskeaminen, maisema-arkeologia, rajatulien polttaminen, Satakunta [1]
   hallinnolliset sanktiot, syyttömyysolettama, ankara vastuu, ratkaisun perusteleminen, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, oikeussuoja, hallintolainkäyttö, korkein hallinto-oikeus [1]
   Hallintarekisteri, osakeomistusten julkisuus, taloudellinen rikollisuus, yleisöjulkisuus, viranomaisjulkisuus, Grounded Theory [1]
   hallinto, hallintoprosessi, oikeusturva, sovittelu, vaihtoehtoinen konfliktinratkaisu [1]
   Hallinto-oikeus, EU-oikeus, hallinnolliset seuraamukset, hallinnolliset sakot, yleinen tietosuoja-asetus, tehokkuus, varoittavuus, oikeasuhtaisuus, vilpittömän yhteistyön periaate, suhteellisuusperiaate [1]
   hallintolainkäyttö, hallintoprosessioikeus, kaksiasianosaissuhde, oikeudenkäyntikulut, oikeusturva, veroprosessi [1]
   hallintoprosessi, julkiset hankinnat, oikeudenkäyntikulut, markkinaoikeus, oikeusvarmuus, oikeusturva [1]
   hallintoprosessi, oikeusturva, selvityksen rajoittaminen [1]
   hallux valgus, hallux, valgus, isovarvas, vaivaisenluu, leikkaustekniikka, PROMO, proksimaalinen rotationaalinen metatarsaalin osteotomia, osteotomia, ortopedia, kirurgia, kliininen lääketiede, lääketiede [1]
   hammas, geenit, hammaspuutos, ylilukuinen hammas, epigenetiikka, syndroomat, geenisäätely [1]