Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 671-690 / 2383

   Asiasana
   haarautumisprosessit, Galton- Watson- prosessi [1]
   haastattelututkimus, intersektionaalisuus, kategoria-analyysi, kotouttaminen, laadullinen sisällönanalyysi, liminaalisuus, maahanmuutto, uskontotiede [1]
   Hacking, cyber kill chain, attack vectors, defense model, perimeter defense, defense in depth, defense in breadth, attack surface reduction [1]
   hacktivism, information security, cyber security, conflict, Anonymous, ISIS, hacking [1]
   hagiografia, pyhimys, marttyyri, keskiaika, antiikin Rooma, hyve, neitsyys, idolatria, kristillinen traditio, metahistoria [1]
   haitallinen verokilpailu, aineeton omaisuus, BEPS [1]
   haittaperiaate, vääryys, autonomia, oikeushyvä, huumeet [1]
   hajautetun tilikirjan teknologia, esineiden internet, jakamistalous [1]
   hallinnolliset sanktiot, syyttömyysolettama, ankara vastuu, ratkaisun perusteleminen, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, oikeussuoja, hallintolainkäyttö, korkein hallinto-oikeus [1]
   Hallintarekisteri, osakeomistusten julkisuus, taloudellinen rikollisuus, yleisöjulkisuus, viranomaisjulkisuus, Grounded Theory [1]
   Hallinto-oikeus, EU-oikeus, hallinnolliset seuraamukset, hallinnolliset sakot, yleinen tietosuoja-asetus, tehokkuus, varoittavuus, oikeasuhtaisuus, vilpittömän yhteistyön periaate, suhteellisuusperiaate [1]
   hallintolainkäyttö, hallintoprosessioikeus, kaksiasianosaissuhde, oikeudenkäyntikulut, oikeusturva, veroprosessi [1]
   hallintoprosessi, oikeusturva, selvityksen rajoittaminen [1]
   hammas, geenit, hammaspuutos, ylilukuinen hammas, epigenetiikka, syndroomat, geenisäätely [1]
   hammas, luu, kantasolu, uudiskasvu [1]
   Hammashoitopelko, virtuaalitodellisuus, rentoutus [1]
   hampaan herkkyysmittaus, kylmätesti, elektroninen pulpan testaus, EPT [1]
   Hanya Yanagihara, yhdysvaltalainen kirjallisuus, nykykirjallisuus, Yhdysvallat, traumakirjallisuus, traumafiktio, yhteiskuntakriittinen kirjallisuus, uusliberalismi, kapitalismi, kuluttajasubjekti, amerikkalainen unelma, trauma, masennus, mielenterveys, itsetuhoisuus, itsemurha, väkivalta, empatia, radikaali empatia, solidaarisuus, melodraama [1]
   harhaoppisuus, kerettiläisyys, kirkkohistoria, mystiikka, naishistoria, näyt, sukupuoliroolit, tunteet [1]
   harrastaminen, musiikkiharrastus, subjektiivinen hyvinvointi, elämäntyytyväisyys, positiiviset ja negatiiviset tunteet, itsetunto [1]