Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1160-1179 / 3178

   Asiasana
   Jaettu johtajuus, valmentava esimies, luottamus, tavoitteen selkeys [1]
   jaettu tarkkaavuus, inhibitio, kielenkehitys, A-ei-B-tehtävä, MCDI-lomake [1]
   jakamistalous, jakaminen, yhteiskäyttö, vertaisvuokraus, yhteiskäyttöveneily, ekosysteemi [1]
   jakamistalous, ostokäyttäytyminen, vaatelainaamo [1]
   Japan, Meiji Restoration, Kagoshima, history, museum, narrative, portrayal [1]
   Japan, South Korea, Comfort Women, Human Rights, United Nations, Non-governmental organizations [1]
   Japan, South Korea, East Asia, gender studies, women, motherhood, mothering [1]
   Japanese film, Ozu Yasujirô, film studies, cultural history, modernization, gender roles, Japan, everyday life, family dynamics, representation [1]
   japanilainen kulttuuri, idolit, visual kei, fanius, fanikulttuurit, populaarimusiikki, parasosiaalinen suhde, juoruilu, verkkokeskustelu, nettikiusaaminen [1]
   jaquetía, lenguas en contacto, identidad entrelazada, lenguas entrelazadas, comunidad diaspórica, sefardíes, judíos marroquíes, etnolecto [1]
   jatkosota, kotirintama, moraali, sotarintama, tanssi, viihde [1]
   jatkumo, kasvatuskumppanuus, opetussuunnitelma, perusopetus, siirtymä, varhaiskasvatus [1]
   Jean Rhys, loneliness, biocultural approach, multidisciplinary literary research, Good Morning, Midnight [1]
   johdon laskentatoimi, sisäinen laskentatoimi, talouskriisi, kriisi, rooli [1]
   johdon ohjausjärjestelmien kokonaisuus, kontingenssiteoria, COVID-19, case -tutkimus, Finnair, COVID-19, MCS, ohjausjärjestelmä [1]
   Johdon ohjausjärjestelmä, myynnin ohjausjärjestelmä, asiantuntijaorganisaatio [1]
   johdon ohjausjärjestelmät, organisatoriset kontrollit, SECI-malli, tiedon yhdistelykyvykkyys, big data, hiljainen tieto [1]
   John Stuart Mill, John Rawls, kasvatusfilosofia, oikeudenmukaisuusteoria, utilitarismi, vapausfilosofia, uusliberalismi [1]
   johtaminen, jaettu johtajuus, pedagoginen johtajuus, varhaiskasvatus, alaistaidot, varhaiskasvatuksen pedagoginen ammattihenkilöstö [1]
   johtaminen, johtajuus, kehitys, elämänkaari [1]