Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 729-748 / 1933

   Asiasana
   jakamistalous, ostokäyttäytyminen, vaatelainaamo [1]
   Japan, South Korea, Comfort Women, Human Rights, United Nations, Non-governmental organizations [1]
   Japan, South Korea, East Asia, gender studies, women, motherhood, mothering [1]
   Japanese film, Ozu Yasujirô, film studies, cultural history, modernization, gender roles, Japan, everyday life, family dynamics, representation [1]
   jaquetía, lenguas en contacto, identidad entrelazada, lenguas entrelazadas, comunidad diaspórica, sefardíes, judíos marroquíes, etnolecto [1]
   jatkosota, kotirintama, moraali, sotarintama, tanssi, viihde [1]
   jatkumo, kasvatuskumppanuus, opetussuunnitelma, perusopetus, siirtymä, varhaiskasvatus [1]
   Jean Rhys, loneliness, biocultural approach, multidisciplinary literary research, Good Morning, Midnight [1]
   John Stuart Mill, John Rawls, kasvatusfilosofia, oikeudenmukaisuusteoria, utilitarismi, vapausfilosofia, uusliberalismi [1]
   johtaminen, jaettu johtajuus, pedagoginen johtajuus, varhaiskasvatus, alaistaidot, varhaiskasvatuksen pedagoginen ammattihenkilöstö [1]
   johtaminen, monikulttuurinen organisaatio, organisaatiokulttuuri [1]
   joukkorahoitus, joukkoistus, fani, fanirahoitus, IndieGoGo, viestintä, elokuva, Iron Sky [1]
   Joukkoviestintä, tiedonvälitys, kehysanalyysi, kehystäminen, tiedustelulakihanke, media-analyysi, Entman, verkkotiedustelu, siviilitiedustelu, sotilastiedustelu, diskurssi, uutiset, poliittinen viestintä, mielikuvat [1]
   joustava esi- ja alkuopetus, yhteisopettajuus, yksilöllisyys, joustavuus, eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, lapsilähtöisyys, siirtymävaihe [1]
   JPS, A*, pathfinding, optimization, graph theory [1]
   Julkinen ostotarjous, arvopaperimarkkinat, markkinavalvonta [1]
   julkiset hankinnat, vastuullisuus, poissulkemisperusteet, tarjoajan poissulkeminen, hankintayksikön harkinnanvalta [1]
   jura novit curia, ex officio, välimiesmenettely, välimiesmenettelylaki, KKO 2008:77 [1]
   juutalaisuus, kulttuuri-identiteetti, identiteetti, yhteisöt, urheilu, sionismi, turkulaisuus, paikallisuus, naisen asema, antisemitismi, assimilaatio, transnationaalisuus, monikulttuurisuus [1]
   jämställdhet, könskvoter, positiv särbehandling, strukturell diskriminering, bolag, egendomsskydd, grundläggande och mänskliga rättigheter [1]