Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1976-1995 / 5137

   Asiasana
   k-automaattiset jonot, funktioautomaatit, äärelliset transduktorit, Cobhamin lause, formaalit kielet, k-kantajärjestelmät [1]
   K-pop, Hallyu, place image, media geography [1]
   K12, Online Education, Evaluation Framework [1]
   kaanon, kirjallisuuskäsitys, kirjallisuuspedagogiikka, oppikirjatutkimus [1]
   kaavoittaminen, oppimateriaali, toimintatutkimus, tutkiva tuottaminen, käsityön opetus ja oppiminen [1]
   kabbala, esoterismi, esoteerisuus, poshumanismi, uskontofenomenologia, ihmiskäsitys, ihminen, kollektiivi, kosmologia, juutalaisuus [1]
   kahvi, kofeiini, uni, unen pituus [1]
   kakkoskielinen vuorovaikutus, lääkärin vastaanotto, keskustelunanalyysi, kommunikaatiostrategiat [1]
   Kakola, vangit, kirkkovapaus, uskonnonvapaus, arkistotutkimus, vankila, 1920-luku, 1930-luku, Johan Richard Ellilä [1]
   Kaksikielisyys (bilingualism), tunnetaidot (emotional competence), sosiaaliset taidot (social skills), toverisuhteet (peer relationships) [1]
   kaksikielisyys, kerrontataidot, kuvakirjakerronta, pienryhmätoiminta, 4–5-vuotiaat lapset, PAULA-hanke [1]
   kaksikielisyys, lukivalmiudet, fonologinen tietoisuus, kirjaintuntemus [1]
   Kaksikielisyys, Lumiukko-testi, varhaiskasvatus, S2, esiopetus, kielen kehitys, tapaustutkimus [1]
   kaksikielisyys, monikielisyys, nimeäminen, kerronta, kehityksellinen kielihäiriö, kielihäiriö, tuottava sanasto [1]
   kaksikielisyys, puheen sujuvuus, kielidominanssi, kielellinen taitotaso [1]
   kaksivuotinen esiopetus, varhaiskasvatuksen pedagogiikka, osallisuus, lapsen toimijuus [1]
   kaksivuotinen esiopetuskokeilu, opetussuunnitelma, opettajuus [1]
   kalenterianomalia, tammikuuilmiö, kuunvaihdeanomalia, viikonpäiväanomalia, markkinatehokkuus, tehokkaiden markkinoiden hypoteesi, käyttäytymistaloustiede [1]
   Kalevala, kansanperinteet, oppimateriaali, oppikirja [1]
   kallonpohjan osteomyeliitti, pahanlaatuinen ulkokorvatulehdus [1]