Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 749-768 / 1933

   Asiasana
   kaanon, kirjallisuuskäsitys, kirjallisuuspedagogiikka, oppikirjatutkimus [1]
   kaavoittaminen, oppimateriaali, toimintatutkimus, tutkiva tuottaminen, käsityön opetus ja oppiminen [1]
   kahvi, kofeiini, uni, unen pituus [1]
   kakkoskielinen vuorovaikutus, lääkärin vastaanotto, keskustelunanalyysi, kommunikaatiostrategiat [1]
   Kaksikielisyys (bilingualism), tunnetaidot (emotional competence), sosiaaliset taidot (social skills), toverisuhteet (peer relationships) [1]
   kaksikielisyys, kerrontataidot, kuvakirjakerronta, pienryhmätoiminta, 4–5-vuotiaat lapset, PAULA-hanke [1]
   kaksikielisyys, lukivalmiudet, fonologinen tietoisuus, kirjaintuntemus [1]
   Kalevala, kansanperinteet, oppimateriaali, oppikirja [1]
   Kansainvälinen lapsioikeus, lapsikaappaus, asuinpaikka, kieltäytymisperuste, lapsen kuuleminen, lapsen etu, Haagin lapsikaappaussopimus, Bryssel IIa-asetus [1]
   Kansainvälinen vero-oikeus, Tuloverotus, Kiinteä toimipaikka, BEPS, Digiveropaketti, Ylikansallinen liiketoiminta, Digitalisaatio, Globalisaatio [1]
   kansainvälinen verotus, veronkierto, pääasiallisen tarkoituksen testi, unionin oikeuden väärinkäyttö, veronkiertodirektiivi [1]
   kansainvälisyys, kansainväliset koulut, kansainvälisten koulujen opettajat, ammatti-identiteetti, opettajaidentiteetti [1]
   kansakoulu [1]
   kansakoulunopettajat [1]
   kansallinen identiteetti, Suomi-kuva, suomalaisuus, Helsinki, olympialaiset, nationalismi, 1950-luku, kulttuurihistoria, mentaliteettihistoria, psykohistoria [1]
   kansallismaisema, kansallisromantiikka, kansallissymbolit, kansallisuusaate, maisemamaalaus, nationalismi, suomalaisuus, symbolismi [1]
   kansatiede, autoetnografia, muistitieto, puutalot, rakennussuojelu, rakennusperintö, kulttuuriperintö, kulttuuriympäristö, arvot, arvottaminen, kansalaisaktivismi, osallistuminen, yhteisöllisyys, yhteisö, kulttuuriperintöyhteisö, kulttuuriperintöprosessi, kaupunkisuunnittelu, kulttuuriperinnön auktorisoitu diskurssi, AHD, Turku, Turun tauti [1]
   Kantelut, keskiluokka, kirjeet, kokemustieto, lähiluku, oikeuskanslerit, punaiset (Suomen sisällissota), sisällissodat, sosiaalinen sukupuoli, tunteet, työläiset, valkoiset (Suomen sisällissota) [1]
   kartografia, historialliset kartat, avoin data, paikkatieto, droonikuvaus, maisemantutkimus, maisemahistoria, maisemahistoriallinen tutkimus, kulttuurimaisema [1]
   kasvatus, työhyvinvointi, työuupumus, liikunnanopettaja [1]