Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 905-924 / 2383

   Asiasana
   K-pop, Hallyu, place image, media geography [1]
   K12, Online Education, Evaluation Framework [1]
   kaanon, kirjallisuuskäsitys, kirjallisuuspedagogiikka, oppikirjatutkimus [1]
   kaavoittaminen, oppimateriaali, toimintatutkimus, tutkiva tuottaminen, käsityön opetus ja oppiminen [1]
   kahvi, kofeiini, uni, unen pituus [1]
   kakkoskielinen vuorovaikutus, lääkärin vastaanotto, keskustelunanalyysi, kommunikaatiostrategiat [1]
   Kaksikielisyys (bilingualism), tunnetaidot (emotional competence), sosiaaliset taidot (social skills), toverisuhteet (peer relationships) [1]
   kaksikielisyys, kerrontataidot, kuvakirjakerronta, pienryhmätoiminta, 4–5-vuotiaat lapset, PAULA-hanke [1]
   kaksikielisyys, lukivalmiudet, fonologinen tietoisuus, kirjaintuntemus [1]
   kaksikielisyys, monikielisyys, nimeäminen, kerronta, kehityksellinen kielihäiriö, kielihäiriö, tuottava sanasto [1]
   Kalevala, kansanperinteet, oppimateriaali, oppikirja [1]
   kallonpohjan osteomyeliitti, pahanlaatuinen ulkokorvatulehdus [1]
   kansainvälinen ihmisoikeus, kansalais- ja poliittiset oikeudet, poikkeusolot, hätätila, vapaus, turvallisuus, habeas corpus, Yhdistyneet kansakunnat [1]
   Kansainvälinen lapsioikeus, lapsikaappaus, asuinpaikka, kieltäytymisperuste, lapsen kuuleminen, lapsen etu, Haagin lapsikaappaussopimus, Bryssel IIa-asetus [1]
   Kansainvälinen vero-oikeus, Tuloverotus, Kiinteä toimipaikka, BEPS, Digiveropaketti, Ylikansallinen liiketoiminta, Digitalisaatio, Globalisaatio [1]
   kansainvälinen verotus, veronkierto, pääasiallisen tarkoituksen testi, unionin oikeuden väärinkäyttö, veronkiertodirektiivi [1]
   kansainvälisyys, kansainväliset koulut, kansainvälisten koulujen opettajat, ammatti-identiteetti, opettajaidentiteetti [1]
   kansakoulu [1]
   kansakoulunopettajat [1]
   kansalaisuus, aktivistikansalaisuus, kansalaisuuden teot, turvapaikanhakijat, turvapaikkaprosessi [1]