Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1164-1183 / 2383

   Asiasana
   L2 learning, children, speech production, speech perception [1]
   L2 shame, shame, self-concept, self-esteem, English language learning, foreign language learning, second language learning, individual differences [1]
   laatikkotaso, laiteriippumattomuus, Bellin teoreema, Bellin epäyhtälöt, Tsirelsonin raja, kvanttimekaaniset korrelaatiot, signaalilokaalisuus, informaation kausaalisuus [1]
   labeling, automatic labeling, technical drawings, empirical study [1]
   lahjakkuus, eriyttäminen, motivaatio [1]
   lahjakkuus, luovuus, potentiaali, motivaatio [1]
   lahjakkuus, tasa-arvo, erilaiset oppijat, inkluusio, motivaatio, oppimispotentiaali [1]
   lainasanat, lainaaminen, etymologia, slaavilaiset kielet, suomalais-ugrilaiset kielet. [1]
   lainsäädäntövalta, perusoikeudet, perustuslainmukaisuus, perustuslaki, perustuslakivaliokunta, rangaistukset, rikokset, seuraamukset, valtiosääntöoikeus, yleiset opit [1]
   lainvalinta, työsopimus, työntekopaikka, työnantajan liikepaikka, erityisen läheinen liittymä, etätyö [1]
   lakimaantiede, laki, tila, lakitila, vanhushoiva [1]
   Landeskunde, Kultur, Fremdsprachenunterricht, Lehrwerkanalyse, Deutsch, Plurizentrizität, Grundlegender Unterricht [1]
   Language acquisition, foreign languages, motivation (mental objects), motivation (activity), study motivation, learning, language learning, language teachers, second language [1]
   Lapseen kohdistuva väkivalta, perheväkivalta, väkivallan seuraukset [1]
   lapset, alaleuan murtumat [1]
   lapset, nuoret aikuiset, syöpä, iskeeminen sydänsairaus [1]
   Lapset, nuoret, lihavuus, metabolia, verisuonivaaratekijät, terveys [1]
   Lapset, ravitsemus, liikunta, aktiivisuus [1]
   lapset, RS-virus, hengitystieinfektio [1]
   lapset, RS-virus, sairaalahoito, uloshengitysvaikeus [1]