Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1070-1089 / 2177

   Asiasana
   L2 learning, children, speech production, speech perception [1]
   L2 shame, shame, self-concept, self-esteem, English language learning, foreign language learning, second language learning, individual differences [1]
   laatikkotaso, laiteriippumattomuus, Bellin teoreema, Bellin epäyhtälöt, Tsirelsonin raja, kvanttimekaaniset korrelaatiot, signaalilokaalisuus, informaation kausaalisuus [1]
   labeling, automatic labeling, technical drawings, empirical study [1]
   lahjakkuus, eriyttäminen, motivaatio [1]
   lahjakkuus, luovuus, potentiaali, motivaatio [1]
   lahjakkuus, tasa-arvo, erilaiset oppijat, inkluusio, motivaatio, oppimispotentiaali [1]
   lainsäädäntövalta, perusoikeudet, perustuslainmukaisuus, perustuslaki, perustuslakivaliokunta, rangaistukset, rikokset, seuraamukset, valtiosääntöoikeus, yleiset opit [1]
   lakimaantiede, laki, tila, lakitila, vanhushoiva [1]
   Landeskunde, Kultur, Fremdsprachenunterricht, Lehrwerkanalyse, Deutsch, Plurizentrizität, Grundlegender Unterricht [1]
   Lapseen kohdistuva väkivalta, perheväkivalta, väkivallan seuraukset [1]
   Lapset, nuoret, lihavuus, metabolia, verisuonivaaratekijät, terveys [1]
   lapset, RS-virus, hengitystieinfektio [1]
   Lapset, ylipaino, lihavuus, ravitsemus [1]
   lapsettomuus, hedelmättömyys, hedelmöityshoidot, komplikaatiot [1]
   lapsi, maksabiopsia [1]
   lapsilähtöisyys, perustoiminnot, pienryhmätoiminta [1]
   lapsisyöpäpotilas, infektioeristys, sosiaalinen hyvinvointi, koulun hyvinvointimalli [1]
   lapsuuden kiintymyssuhde, perhe, itsenäistyminen, aikuisen kiintymyssuhde [1]
   lapsuuden syöpä, opettaminen, luokanopettaja, kokemukset [1]