Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1864-1883 / 2945

   Asiasana
   obduktio, patologia [1]
   Object detection, neural networks [1]
   Object detection, Tracking-by-detection, Tracking, Pedestrians, Deep Learning, Convolutional neural network, YOLO, HOG, SORT, MOTChallenge, Deep SORT, Kalman filter, Real-time tracking [1]
   objektiivisuus, subjektiivisuus, tieteellinen tieto,tulkinta, ymmärtäminen [1]
   Ocusweep, Octopus, glaukooma, näkökenttätutkimus [1]
   OHCA, lämpötilan hallinta, alpha-stat-menetelmä, pH-stat-menetelmä [1]
   ohjaus, oppilaanohjaus, alakoulu, luokanopettajat, fenomenografia [1]
   ohjelmistoarkkitehtuuri, ohjelmistokehitys, osallistava suunnittelu, tietojärjestelmät [1]
   ohjelmistojen vanheneminen, software aging, Parnas, ketterät menetelmät, agile, vanhenemisen sipulimalli [1]
   ohjelmistorobotiikka, johdon ohjausjärjestelmät, diagnostiset ohjausjärjestelmät [1]
   ohjelmistorobotiikka, taloushallinto [1]
   ohjelmoinnin opetus, alakoulu, täydennyskoulutus, graafinen ohjelmointi, lohkopohjainen ohjelmointi [1]
   ohjelmointi, ohjelmoinnin opetus, verkko-oppimisympäristöt, sähköinen tentti, harjoitustentti [1]
   oikeinkirjoitustaidot, itsearviointi, sanelukirjoitus, opettajankoulutus, luokanopettajaopiskelijat [1]
   oikeudenmukaisuusteoriat, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, perustulo, distributiivinen oikeudenmukaisuus, Babylonian arpajaiset [1]
   oikeushistoria, alkoholilaki, alkoholipolitiikka, rikosoikeus, uudistaminen, rakennemuutos, juomatavat, nuoriso, kulttuurireformi, sensuuri, elokuvatutkimus [1]
   oikeushistoria, insolvenssioikeus, maksukyvyttömyys, akordi, yrityssaneeraus, oikeudellinen siirrännäinen, transplantti [1]
   oikeushistoria, rikosoikeus, työturvallisuus, vastuun kohdentaminen, osakeyhtiö, rikoslain kokonaisuudistus, yhtiön johdon vastuu, lama, EU [1]
   oikeussuoja, oikeusturva, turvapaikanhakijat, hallinto-oikeus (oikeudenala), EU-oikeus, tehokkuus [1]
   oikeusvoima, todistusvaikutus, itsekriminointisuoja, oikeusvarmuus, rikosprosessi, todistelu, veronkorotus, veropetos, ne bis in idem [1]