Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1158-1177 / 1834

   Asiasana
   obduktio, patologia [1]
   objektiivisuus, subjektiivisuus, tieteellinen tieto,tulkinta, ymmärtäminen [1]
   Ocusweep, Octopus, glaukooma, näkökenttätutkimus [1]
   ohjelmistoarkkitehtuuri, ohjelmistokehitys, osallistava suunnittelu, tietojärjestelmät [1]
   ohjelmistojen vanheneminen, software aging, Parnas, ketterät menetelmät, agile, vanhenemisen sipulimalli [1]
   ohjelmistorobotiikka, johdon ohjausjärjestelmät, diagnostiset ohjausjärjestelmät [1]
   ohjelmistorobotiikka, taloushallinto [1]
   ohjelmointi, ohjelmoinnin opetus, verkko-oppimisympäristöt, sähköinen tentti, harjoitustentti [1]
   oikeudenmukaisuusteoriat, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, perustulo, distributiivinen oikeudenmukaisuus, Babylonian arpajaiset [1]
   oikeushistoria, alkoholilaki, alkoholipolitiikka, rikosoikeus, uudistaminen, rakennemuutos, juomatavat, nuoriso, kulttuurireformi, sensuuri, elokuvatutkimus [1]
   oikeushistoria, insolvenssioikeus, maksukyvyttömyys, akordi, yrityssaneeraus, oikeudellinen siirrännäinen, transplantti [1]
   oikeushistoria, rikosoikeus, työturvallisuus, vastuun kohdentaminen, osakeyhtiö, rikoslain kokonaisuudistus, yhtiön johdon vastuu, lama, EU [1]
   Omaehtoinen lukeminen, lukemiseen sitoutuminen, lukuinto, lukutaito [1]
   omaishoito, formaali omaishoitaja, informaali omaishoitaja, ansiotyö, sisällönanalyysi [1]
   omaisuuslajijako, osakeluovutus, luovutustappio, luovutusvoitto, tulolähdejaon poistaminen, verosuunnittelu [1]
   Omistajanvaihdos, sukupolvenvaihdos, verotus, rahoitus, verosuunnittelu, vakuudet [1]
   online freelancing, freelance, value creation, value co-creation, externalised workforce [1]
   operatiivinen markkinointisuunnitelma, sosiaalinen media, konstruktiivinen tutkimus [1]
   opettaja, paikallaanolon tauottaminen, yläkoulu [1]
   opettaja, työhyvinvointi, koulun olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet, terveydentila, koettu terveys [1]