Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 3010-3029 / 4193

   Asiasana
   Rab24, Cancer biomarker, Bioimage analysis, Deep learning, QuPath, StarDist, Biomarker discovery [1]
   Rachel Whiteread, Sigmund Freud, Julia Kristeva, Jacques Lacan, muistitutkimus, tilantutkimus, psykoanalyyttinen taiteentutkimus, unien tulkinta, unheimlich, ääni, toiseus, tiedostamaton, abjekti, semioottinen khora, holokausti, monumentalismi, antimonumentalismi [1]
   radical innovation, acceleration, commercialization, competencies, dynamic capabilities, innovation management [1]
   rahanpesu, rikoshyöty, likainen raha, esirikoksen tekijä, elatus, tasinko, perintö [1]
   raittius, identiteetti, terapeuttinen kulttuuri, alkoholi, biopolitiikka [1]
   rajaturvallisuus, turvallistaminen, siirtolaiskriisi, Unkari, kehysanalyysi [1]
   rajavalvonta, ylirajainen liikkuvuus, pakolaisuus, Suomi, Venäjä [1]
   rakennusvalvonta, rakennusprojekti, rakennusvalvontaviranomainen, rakennushankkeeseen ryhtyvä, maankäyttö- ja rakennuslaki, ympäristöoikeus. [1]
   Ranska, terrorismi, narratiivi, narratologia, Helsingin Sanomat [1]
   rasismi, antirasismi, antirasistinen pedagogiikka, rodullistaminen, monikulttuurisuus, maahanmuuttajuus, toiseus, peruskoulu, erityispedagogiikka [1]
   rasismi, antirasismi, rotusyrjintä, etninen syrjintä, maahanmuuttopolitiikka, turvapaikanhakijat, eduskuntatyö, vihapuhe, ulkomaalaispolitiikka, suvaitsevaisuus, suvaitsemattomuus, kansanedustajat. [1]
   rasismi, maskuliinisuus, alkuperäiskansat, humanitaarisuus, filantropia, sukupuuttoon kuoleminen, assimilaatio [1]
   rasismi, syrjintä, poliitikko, kasvatustieteilijä, monikulttuurisuuskasvatus, monikulttuurisuus, eriarvoisuus, yhdenvertaisuus, inhimillisyys ja suvaitsevaisuus, Suomen yhteiskunta, racism, discrimination, politicians, educational scientists, multicultural education, multiculturalism, inequality, equality, humanity, and tolerance, Finnish society [1]
   raskaudenaikaiset mielikuvat, raskaudenaikainen masennus, raskauteen liittyvä ahdistus, Vuorovaikutteinen ultraääni -interventio, varhainen psykologinen tuki [1]
   raskaus, tupakointi, masennus, ahdistuneisuus, elämänlaatu, neuvola [1]
   raskaus, tupakointi, masennus, ahdistuneisuus, elämänlaatu, neuvola, perusterveydenhuolto [1]
   raskaus, tupakointi, raskaudenaikainen tupakointi, tupakoinnin lopetus, interventio, farmakologinen interventio, psykososiaalinen interventio [1]
   raskausaika, ahdistusoireet, varhainen kielenkehitys, MCDI-mittari [1]
   raskausaika, kiintymyssuhdemielikuvat, varhainen vuorovaikutus, dyadinen vuorovaikutus, äiti-lapsi -suhde [1]
   raskausaika, raskausspesifi ahdistus, kasvojen ilmeisiin suuntautuva tarkkaavaisuus, tarkkaavaisuusmekanismit, uhkaärsykkeiden prosessointi [1]