Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 3124-3143 / 4193

   Asiasana
   S2, monikielisyys, kieleily, aikuisten perusopetus, keskustelunanalyysi [1]
   S2-tutkimus, suomi toisena kielenä, motivaationtutkimus, narratiivisuus, tarinallisuus [1]
   Saamelainen, saamelaismääritelmä, saamelaiskäräjät, saamelaisvaltuuskunta, saamelaiskäräjälaki, lappalaispykälä, alkuperäiskansa, etnisyys, identiteetti, lappalainen, metsäsaamelainen, metsälappalainen, uuslappalainen, uusmetsäsaamelainen, lausunto, korkein hallinto-oikeus, ILO-sopimus, Suomi. [1]
   Saariselkä, matkailu, kestävä matkailu, ilmastonmuutos, matkailun kehitys [1]
   Saaristomeri, ekosysteemipalvelu, vapaa-ajan veneily, matkailu, PPGIS, osallistava paikkatietomenetelmä [1]
   Saavutettavuus, CSR, verkkokehitys, verkkopalvelut, WCAG [1]
   Saccades, Unconscious, Blindsight, EyeLink, Eyetracking, Metacontrast, Masking [1]
   sairaanhoitaja, kompetenssi, lapset, tehohoitotyö [1]
   sairaanhoitajaopiskelija, opiskelijamoduuli, oppimisympäristö, integratiivinen kirjallisuuskatsaus [1]
   sairaanhoitajat [1]
   Saksa, Brasilia, Etelä-Afrikka, Intia, ulkopolitiikka, kansainväliset suhteet, kansainvälinen järjestelmä, roolit, intressit, diskurssi [1]
   salainen tiedonhankinta, salaiset pakkokeinot, poliisi, poliisin toimivaltuudet, laillisuusvalvonta, poliisin laillisuusvalvonta, oikeusturva [1]
   Salmonella, ADP-ribosylation, PJ34, PARPs, salmonellosis, imaging [1]
   Salo, kunnallispolitiikka, avainluvut, muutokset, koululakkautukset [1]
   same-sex marriage, homosexuality, sexual minorities, discourse analysis, media analysis, appraisal theory, queer theory, heteronormativity, queer discourse studies [1]
   sammalekologia, epifyytit, epifyyttisammalet, hiippasammalet, saaristomeri [1]
   samundervisning, yhteisopettajuus, samanaikaisopetus, kompanjonlärarskap, kompanjonundervisning, co-teaching, lärarstuderande, lärare [1]
   sana-assosiaatiotehtävä, mentaalinen leksikko, kuviteltavuus, ikääntyminen [1]
   sananvapaus, ilmaisunvapaus, ihmisoikeudet, perusoikeudet, kansainvälinen prosessioikeus [1]
   sananvapaus, sananvapausrikos, oikeuden väärinkäytön kielto, vihapuhe [1]