Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2364-2383 / 3178

   Asiasana
   S2, monikielisyys, kieleily, aikuisten perusopetus, keskustelunanalyysi [1]
   S2-tutkimus, suomi toisena kielenä, motivaationtutkimus, narratiivisuus, tarinallisuus [1]
   Saamelainen, saamelaismääritelmä, saamelaiskäräjät, saamelaisvaltuuskunta, saamelaiskäräjälaki, lappalaispykälä, alkuperäiskansa, etnisyys, identiteetti, lappalainen, metsäsaamelainen, metsälappalainen, uuslappalainen, uusmetsäsaamelainen, lausunto, korkein hallinto-oikeus, ILO-sopimus, Suomi. [1]
   Saariselkä, matkailu, kestävä matkailu, ilmastonmuutos, matkailun kehitys [1]
   Saaristomeri, ekosysteemipalvelu, vapaa-ajan veneily, matkailu, PPGIS, osallistava paikkatietomenetelmä [1]
   Saavutettavuus, CSR, verkkokehitys, verkkopalvelut, WCAG [1]
   Saccades, Unconscious, Blindsight, EyeLink, Eyetracking, Metacontrast, Masking [1]
   sairaanhoitajaopiskelija, opiskelijamoduuli, oppimisympäristö, integratiivinen kirjallisuuskatsaus [1]
   sairaanhoitajat [1]
   Saksa, Brasilia, Etelä-Afrikka, Intia, ulkopolitiikka, kansainväliset suhteet, kansainvälinen järjestelmä, roolit, intressit, diskurssi [1]
   salainen tiedonhankinta, salaiset pakkokeinot, poliisi, poliisin toimivaltuudet, laillisuusvalvonta, poliisin laillisuusvalvonta, oikeusturva [1]
   Salo, kunnallispolitiikka, avainluvut, muutokset, koululakkautukset [1]
   same-sex marriage, homosexuality, sexual minorities, discourse analysis, media analysis, appraisal theory, queer theory, heteronormativity, queer discourse studies [1]
   sananvapaus, ilmaisunvapaus, ihmisoikeudet, perusoikeudet, kansainvälinen prosessioikeus [1]
   sananvapaus, vihapuhe, demokratia [1]
   sanasto (vocabulary), aikaa koskevat sanat (temporal words), kokoa koskevat sanat (dimensional adjectives), määrää koskevat sanat (quantifiers), esimatemaattiset taidot (early mathematical skills), sukupuoli (gender) [1]
   sanastotyö, erikoiskieli, terminologia, auktorisoitu kääntäminen, oikeuskieli, oikeuslingvistiikka [1]
   sappikivet, sappirakon tulehdus, kolekystiitti, antibioottihoito, sappirakon poisto, kolekystektomia. [1]
   sarjamurhaaja, älykkyys, Zodiac Killer, Robert Graysmith, true crime, 1980-luku, 2000-luku, Yhdysvallat, kulttuurihistoria, populaarikulttuuri [1]
   Sarsankoski, Kangasala, historia, tulkintakehys, narratiivi, topos [1]