Aineistot 916-935 / 1222

   Asiasana
   Saamelainen, saamelaismääritelmä, saamelaiskäräjät, saamelaisvaltuuskunta, saamelaiskäräjälaki, lappalaispykälä, alkuperäiskansa, etnisyys, identiteetti, lappalainen, metsäsaamelainen, metsälappalainen, uuslappalainen, uusmetsäsaamelainen, lausunto, korkein hallinto-oikeus, ILO-sopimus, Suomi. [1]
   sairaanhoitajat [1]
   Saksa, Brasilia, Etelä-Afrikka, Intia, ulkopolitiikka, kansainväliset suhteet, kansainvälinen järjestelmä, roolit, intressit, diskurssi [1]
   salainen tiedonhankinta, salaiset pakkokeinot, poliisi, poliisin toimivaltuudet, laillisuusvalvonta, poliisin laillisuusvalvonta, oikeusturva [1]
   same-sex marriage, homosexuality, sexual minorities, discourse analysis, media analysis, appraisal theory, queer theory, heteronormativity, queer discourse studies [1]
   sanasto (vocabulary), aikaa koskevat sanat (temporal words), kokoa koskevat sanat (dimensional adjectives), määrää koskevat sanat (quantifiers), esimatemaattiset taidot (early mathematical skills), sukupuoli (gender) [1]
   sarjamurhaaja, älykkyys, Zodiac Killer, Robert Graysmith, true crime, 1980-luku, 2000-luku, Yhdysvallat, kulttuurihistoria, populaarikulttuuri [1]
   Sarsankoski, Kangasala, historia, tulkintakehys, narratiivi, topos [1]
   satiiri, ironia, komiikka, parodia, kriittinen diskurssianalyysi, diskursiivinen uskontotiede [1]
   satuhahmo, satu, lastenkulttuuri, Neponen, Anu Tuomi-Nikula, Pikku Kakkonen, lastenohjelma [1]
   scenario adaptation, transformative innovation, creative economy, green growth [1]
   school, teachers, bullying, prevention, peer relations, emotional education, Spain [1]
   seasonal variation, stress, cortisol, H/L ratio, oxidative stress, ROS, body weight [1]
   second payment service directive, PSD2, cyber security [1]
   security, security policy, political opposition, opposition in Japan, Democratic Party of Japan, Japan Communist Party, parliamentary debate, discourse analysis, Abe Shinzo, Article 9, Japan [1]
   segmentals, suprasegmentals, pronunciation, sibilants, intonation, L2 English, English as second language, second language acquisition [1]
   seitsentoistakulmio, geometrinen konstruktio, säännöllinen monikulmio, Gauss [1]
   seksi, nuoret, seksuaalisuus, seksuaalikasvatus, fenomenografia [1]
   Seksuaalivähemmistöt, ei-heteroseksuaalit, homoseksuaalisuus, biseksuaalisuus, käsitykset, kaupunki, maaseutu, peruskoulu [2]
   semantiikka [1]