Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 4039-4058 / 5429

   Asiasana
   S2, monikielisyys, kieleily, aikuisten perusopetus, keskustelunanalyysi [1]
   S2-tutkimus, suomi toisena kielenä, motivaationtutkimus, narratiivisuus, tarinallisuus [1]
   S2-tutkimus, suomi toisena kielenä, suomi vieraana kielenä, motivaationtutkimus, opiskelumotivaatio [1]
   Saamelainen, saamelaismääritelmä, saamelaiskäräjät, saamelaisvaltuuskunta, saamelaiskäräjälaki, lappalaispykälä, alkuperäiskansa, etnisyys, identiteetti, lappalainen, metsäsaamelainen, metsälappalainen, uuslappalainen, uusmetsäsaamelainen, lausunto, korkein hallinto-oikeus, ILO-sopimus, Suomi. [1]
   Saariselkä, matkailu, kestävä matkailu, ilmastonmuutos, matkailun kehitys [1]
   Saaristomeri, ekosysteemipalvelu, vapaa-ajan veneily, matkailu, PPGIS, osallistava paikkatietomenetelmä [1]
   SaaS, Multitenancy, Maintainability, Security [1]
   Saavutettavuus, CSR, verkkokehitys, verkkopalvelut, WCAG [1]
   saavutettavuus, joukkoliikenne, paikkatietotutkimus [1]
   Saavutettavuus, WCAG, verkkosivustot [1]
   Saccades, Unconscious, Blindsight, EyeLink, Eyetracking, Metacontrast, Masking [1]
   sairaala-arkkitehtuuri, paviljonkisairaala, Nikkilän mielisairaala, E. A. Kranck, Gunnar Taucher [1]
   sairaanhoitaja, kompetenssi, lapset, tehohoitotyö [1]
   sairaanhoitaja, päivittäismedia, nurse, media [1]
   sairaanhoitajaopiskelija, kliininen harjoittelu, osaamistavoite [1]
   sairaanhoitajaopiskelija, opiskelijamoduuli, oppimisympäristö, integratiivinen kirjallisuuskatsaus [1]
   sairaanhoitajat [1]
   Saksa, Brasilia, Etelä-Afrikka, Intia, ulkopolitiikka, kansainväliset suhteet, kansainvälinen järjestelmä, roolit, intressit, diskurssi [1]
   Saksan demokraattinen tasavalta, DDR, valta, vallankäyttö, maakuva, propaganda, ympäristöhistoria, ympäristöpolitiikka, ympäristöongelmat, kansainväliset suhteet, rauha, kylmä sota, 1970–1980-luku, pienpainatteet, Panorama DDR [1]
   saksankielinen kirjallisuus, kustannustoiminta, pienkustantajat, kääntäminen, käännöskirjallisuus [1]