Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1998-2017 / 2383

   Asiasana
   T&K, patentti, monopoli, sääntely, ICER, lääkevaihto, viitehintajärjestelmä [1]
   tabun, tabuord, svordomar, översättning, skönlitteratur, finska, svenska [1]
   Tahdonalainen tarkkaavaisuus, tarkkaavaisuuden ylläpito, emotionaalinen tarkkaavaisuus, tarkkaavaisuusvinouma, vauvaikä [1]
   taide - sijoitus [1]
   taidegalleriat [1]
   Taidehistoria, keskiaika, puuveistokset, ratsastajakuvat, pyhimyskuvat, Pyhä Yrjö, Pyhä Martti, ikonografia, semiotiikka, aktanttimalli [1]
   taidehistoria, taiteentutkimus, tulevaisuudentutkimus, soveltava tutkimus, tilateoria, tulevaisuustaulukko, skenaario, julkinen taide, julkinen tila, prosenttiperiaate [1]
   talouspuhe, poliittinen talouspuhe, diskurssianalyysi, retoriikka, vaihtoehdottomuus, poliittinen sosiologia [1]
   talviaikainen kasvipeitteisyys, aito kasvipeitteisyys, vesiensuojelutoimenpiteet, kiintoainekuormitus, ravinnekuormitus, eroosio, kevytmuokkaus, viljelytoimenpiteet [1]
   talvisota, jatkosota, arvonmääritys, valta, vallankäyttö, arkistoteoria, kirkko, kirkonkirjat, seurakunta, kirkonarkisto, tuomiokapituli, Viipuri, Karjala, evakuoiminen [1]
   tanssikasvatus, taito- ja taideaineet, liikunnanopetus, tanssi, käsitykset, kokemukset, alakoulu, osallisuus [1]
   Target deconvolution, blind source separation, nonnegative matrix factorization [1]
   tarkkaavaisuus, kasvovinouma, pelkovinouma, overlap, sukupuoli, koulutus [1]
   tavutus, sanojen oppiminen, ortografinen prosessointi, aloittelevat lukijat, silmänliikkeet [1]
   TBI, MTBI, lievä, aivovamma [1]
   teachers, preceptions of school bullying, bystanders, outsiders [1]
   tekijänoikeusrikos, tekijänoikeusrikkomus, avunanto, rikoskumppanuus, tahallisuus, ansiotarkoitus, korotettu tahallisuusvaatimus, abstrakti vaara, tekijänoikeuslaki, torrent, olosuhdetahallisuus [1]
   teknologia, diskurssianalyysi, työttömyys, sosiotekninen monitasomalli, finanssikriisi [1]
   teknologia, teknologiakasvatus, teknologinen lukutaito, yhteisöllinen oppiminen, motivaatio, tavoiteorientaatiot [1]
   teknologia, teknologiakompetenssi, asenne, teknologiaopettaja, TPACK, STEM, PATT [1]