Aineistot 984-1003 / 1087

   Asiasana
   udmurtin kieli, venäjän kieli, koodinvaihto, lainasana, kielikontakti [1]
   udmurtti, udmurtin kieli, lauseadverbiaalit, partikkelit, episteemisyys, modaalisuus [1]
   Uganda, Afrikka, Suomi, ulkopolitiikka, diplomatia, ulkomaanedustus, suurlähettiläät, akkreditointi, kylmä sota, yksinvalta [1]
   ulkosynnyttimien syöpä, ennusteelliset tekijät [1]
   unitutkimus, unisisällöt, sosiaalisen simulaation teoria, yhteenkuuluvuuden tarve, sosiaaliset vuorovaikutukset unissa, unien sosiaalisuus, unien positiivisuus [1]
   Unmanned Ground Vehicle, Simultaneous Localization and Mapping, Visual SLAM, Depth camera, Navigation [1]
   uranvaihto, uranvaihtaja, luokanopettaja, työura, fenomenografia [1]
   urban climate response, climate motivation, mitigation, adaptation, global warming, vulnerability, resilience [1]
   urheilijansydän, sydänmuutos, kestävyysurheilu [1]
   urheiluseura, valmentaja, joukkueurheilu, yksilöurheilu, terveysnäkemykset, terveyskäyttäytyminen, terveyskasvatus. [1]
   uskonnollinen identiteetti, islamista luopuminen, iranilaisuus, shiialaisuus, konversio, helluntailaisuus, maahanmuuttajat, etninen identiteetti, cultural toolbox [1]
   uskonnonfilosofia, yhteiskuntafilosofia, varhaiskristillisyys, myöhäisantiikki, kirkkoisät, apologetiikka, dualismi, Rooman valtakunta, uskontoteologia [1]
   uskontotiede, gospelmusiikki, uskontoetnografia, hengellinen musiikki, Turun Mikaelinkirkko, afroamerikkalainen musiikki, kuorolaulu, toimijuus, rukous, yhteisöllisyys, hengellisyys, oppiminen, lähiluku, evankeliumi, seurakunta [1]
   uusi sotahistoria, kokemushistoria, valokuvaus, jatkosota, epäviralliset sotakuvat, jaettu kokemus, viholliskuva, maisema, kansallismaisema, odotushorisontti, merkitysjärjestelmät, ikonologia, muisti [1]
   uusiutuvat energianlähteet [1]
   vahingonkorvaus, puhdas varallisuusvahinko, taloudellinen vahinko, erittäin painava syy, sopimaton menettely, markkinointioikeus, vahingonkorvausoikeus, harhaanjohtava markkinointi, vertaileva mainonta, tuottamusvastuu, varallisuusvahinko [1]
   vahvuus, positiivinen psykologia, ura [1]
   vaikuttajamarkkinointi, vaikuttaja, tapahtumamarkkinointi [1]
   valokuvaus, analogiatekniikka, digitaalitekniikka, muisti, muistot, muistiesineet, nostalgia, perhetutkimus, teknologia, materiaalisuus, digitalisaatio, temaattinen sisällönanalyysi [1]
   valtion positiiviset toimintavelvoitteet, perus- ja ihmisoikeudet, väkivaltarikokset, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Euroopan ihmisoikeussopimus [1]