Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 3066-3085 / 3178

   Asiasana
   Wearable technology, Wearable devices, Student health, Student well-being [1]
   web page, website, dependency, cross-origin, cross-domain, third-party [1]
   Wee1-kinaasi, Homologinen rekombinaatio, TP53, HGSOC, AZD1775 [1]
   wet age-related macular degeneration, anti-vascular endothelial growth factor, bevacizumab, aflibercept, intraocular pressure [1]
   wheat gluten, fermented bean curd, volatile compounds, free amino acids [1]
   white-tailed eagle, great cormorant, acidic sulphate soils, metals [1]
   wireless networks, encryption, security, wardriving, wireless standard, IEEE 802.11 [1]
   witchcraft, witch, Salem, witchcraft crisis 1962, witchcraft trials, historical trial documents, depositions, accusations, direct accusations, indirect accusations, implicature, speech acts, cooperative principle [1]
   Wittgenstein, pelit, peli, formalismi, Suits, Searle, konstitutiiviset säännöt, säätelevät säännöt, episteeminen onnekkuus, käytänteisyys, instrumentalismi. [1]
   Wladimir Kaminer, saksalainen nykykirjallisuus, siirtolaiskirjallisuus, identiteetti, ylirajaisuus, monikulttuurisuus, kaupunki [1]
   wound healing, aging [1]
   wound healing, angiogenesis, zebrafish, turquoise killifish [1]
   writing fluency, ScriptLog, L2 fluency, L1 fluency, L2 English, writer profile [1]
   xgboost, gradienttitehostaminen, päätöspuu, koneoppiminen, regressio, luokittelu, kvantiililuonnos, suorituskyky, ennustaminen, LATEX-ladontajärjestelmä [1]
   Y-sukupolvi, työorientaatio, työelämäasenteet, sukupolvi [1]
   ydinaseet, Nato, ydinasepelote, peloteteoria, sisällönanalyysi [1]
   ydinmagneettinen resonanssi, NMR, MRI, MRS, protonispektroskopia, rasvat, metaboliitit [1]
   yhdenvertaisuus, osallisuus, monikulttuurisuus, monikielisyys, työkieli, monikulttuurinen työyhteisö [1]
   yhdistetty todellisuus, tapahtumateollisuus, markkinointiviestintä, tulevaisuus, korona/Covid-19 [1]
   yhdyskuntarakenne, aluesuunnittelu, kaupunkiseudut, haja-asutus, taajamat [1]