Aineistot 1177-1196 / 1222

   Asiasana
   web page, website, dependency, cross-origin, cross-domain, third-party [1]
   wheat gluten, fermented bean curd, volatile compounds, free amino acids [1]
   white-tailed eagle, great cormorant, acidic sulphate soils, metals [1]
   witchcraft, witch, Salem, witchcraft crisis 1962, witchcraft trials, historical trial documents, depositions, accusations, direct accusations, indirect accusations, implicature, speech acts, cooperative principle [1]
   ydinaseet, Nato, ydinasepelote, peloteteoria, sisällönanalyysi [1]
   yhdysluokka, yhdysluokkaopettaminen, opetusmenetelmä, yhdysluokkapedagogiikka, vuosiluokkiin sitomaton opetus [1]
   Yhdysvaltain presidentinvaalit 1968, Pasi Rutanen, reportaasi, kirjeenvaihtaja, kvalitatiivinen tutkimus, journalismi [1]
   yhteiskuntaluokka, luokka, tunteet, sukupuoli, perhe, moraali [1]
   yhteisopettajuus, inklusiivinen opetus, inkluusio, kolmiportainen tuki, ammatillinen kehittyminen, työssä jaksaminen [1]
   Yhteistoiminnallinen ennustaminen, CPFR-konsepti, toimitusketjuyhteistyö [1]
   yhteistoiminnallinen oppiminen, musiikkikasvatus, musiikillinen elementti, soittoaloite, laulualoite, verbaalinen aloite, ryhmäoppiminen, vertaisen antama opetus [1]
   yhteisöllinen käsityö, kulttuuriperintö, kulttuuriperintökasvatus, Living With Cultural Heritage -hanke, kokemuksen tutkimus [1]
   yhteisöllisyys, ikääntyminen, elämänkulku, ikäihmisyys, sosiaalinen pääoma, sosiaaligerontologia, gerontologinen sosiaalityö, narratiivien analyysi [1]
   yhteisöt [1]
   yksinäisyys, opettajuus, työhyvinvointi, työilmapiiri, vuorovaikutus [1]
   yleinen kirjasto, alakoulu, yhteistyö, lukeminen, lukuharrastus, tiedonhallintataidot, mediakasvatus, toimijuus, osallisuus, oppimisympäristö [1]
   Yleinen tietosuoja-asetus, Euroopan unioni, hallinnollinen sanktio, julkishallinto, oikeussuojakeinot, henkilötietojen suoja [1]
   yleistetty todennäköisyysteoria, GPT:n tomografia, kvanttiteoria, kvanttiteorian tomografia [1]
   yleisösuhde, devising, etnografia, taiteellinen tutkimus, kollektiivi, empatia, lahja [1]
   Yliopisto-opettaja, opetusmenetelmät, yliopistopedagogiikka, korkeakouluopetus [1]