Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 5108-5127 / 5261

      Asiasana
      XBRL, tilinpäätös, tekoäly, inancial statements, distress analysis, random forests, pca, svm, neural network [1]
      xgboost, gradienttitehostaminen, päätöspuu, koneoppiminen, regressio, luokittelu, kvantiililuonnos, suorituskyky, ennustaminen, LATEX-ladontajärjestelmä [1]
      Y-sukupolvi, työorientaatio, työelämäasenteet, sukupolvi [1]
      Yasujirō Ozu, feminism, film studies, gender studies, gender roles, close reading, Japanese studies, post-structuralism [1]
      YBCO, kriittinen virtatiheys, nollakenttä, CeO2, monikerrosrakenne [1]
      ydinaseet, Nato, ydinasepelote, peloteteoria, sisällönanalyysi [1]
      ydinmagneettinen resonanssi, NMR, MRI, MRS, protonispektroskopia, rasvat, metaboliitit [1]
      yhdenvertaisuus, eriarvoisuus, diskurssintutkimus, systeemis-funktionaalinen kielioppi, politiikka, vaaliohjelmat (suunnitelmat) [1]
      yhdenvertaisuus, osallisuus, monikulttuurisuus, monikielisyys, työkieli, monikulttuurinen työyhteisö [1]
      yhdistetty todellisuus, tapahtumateollisuus, markkinointiviestintä, tulevaisuus, korona/Covid-19 [1]
      Yhdistyneet kansakunnat, avaruuden rauhanomaisen käytön komitea, avaruus, instituutioiden tutkimus, yhteisvarannot, kestävä kehitys [1]
      yhdyskuntarakenne, aluesuunnittelu, kaupunkiseudut, haja-asutus, taajamat [1]
      yhdysluokka, yhdysluokkaopettaminen, opetusmenetelmä, yhdysluokkapedagogiikka, vuosiluokkiin sitomaton opetus [1]
      Yhdysluokka, yhdysluokkaopetus, yhdysluokkapedagogiikka, kyläkoulu, opetusjärjestely, opetusmenetelmä [1]
      Yhdysvaltain presidentinvaalit 1968, Pasi Rutanen, reportaasi, kirjeenvaihtaja, kvalitatiivinen tutkimus, journalismi [1]
      Yhdysvaltain sisällissota, sotahistoria, 1800-luku, kirjeet, päiväkirja, afroamerikkalaiset, vähemmistöt, orjuus, rasismi, Yhdysvallat [1]
      Yhteenkuuluvuus, yhteenkuuluvuuden rakentuminen, yhteistoiminta, yhteisöllisyys, yhteisöllinen toimintakulttuuri [1]
      yhteinen kalastuspolitiikka, kalastuksenhallinta, uusi hallinta, new governance, desentralisaatio, osallistuminen, läpinäkyvyys [1]
      yhteinen katsomusopetus, tunnetaidot, tunteet, tunteiden ilmaisu, tunneilmapiiri, seitsemäsluokkalaiset, laadullinen sisällönanalyysi, uskontotiede [1]
      yhteisasiakkaat, lastensuojelu, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, moniammatillinen yhteistyö [1]