Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Hammaslääketieteen laitos

  • Angle III -luokan purentavirhe. Diagnostiikka ja hoito 

   Kortesluoma, Heidi (Turun yliopisto, 21.07.2017)
   Tämän syventävien opintojen kirjallisen työn aiheena on Angle III -luokan purentavirhe. Kyseisen purentavirheen esiintyvyys Euroopassa on vain muutamia prosentteja. Kaakkois-Aasiassa kyseinen purentavirhe on paljon ...
   avoin
  • Apteekissa myytävät fluoridia sisältävät suunhoitotuotteet 

   Wallin, Marika (18.12.2018)
   Fluoridi on kariesta ehkäisevä aine, jota lisätään moniin suunhoitotuotteisiin. Sen päävaikutus on paikallinen. Fluoridin käyttöä suositellaan edistämään hammasterveyttä heti ensimmäisestä maitohampaasta lähtien. Fluoridin ...
   avoin
  • Autotransplantaatio osana purennan hoitoa 

   Aho, Tuomas (Turun yliopisto, 11.06.2015)
   Autotransplantaatiota on hyödynnetty hammaslääketieteessä kauan. Se on hyvä hoitomenetelmä puuttuvan hampaan korvaamisessa ja tulisi pitää mielessä vaihtoehtona paljon käytettäville hammasimplanteille. Hampaan ...
   avoin
  • Benchmarking suun terveydenhuollossa 

   Nurmi, Olli (Turun yliopisto, 20.05.2015)
   Julkisesti rahoitetuissa terveydenhuollon palveluissa tasapainoillaan aina kustannusten, palvelujen saatavuuden ja laadun välillä, joiden keskinäiseen tasapainottamiseen ja optimointiin benchmarkingissa pyritään. ...
   avoin
  • CAD-CAM –tekniikalla valmistetut kokokeraamiset kruunut hammasimplanttihoidossa 

   Moilanen, Pauliina (Turun yliopisto, 05.05.2015)
   Tämän kirjallisuuskatsauksen aiheena on CAD-CAM –tekniikalla valmistetut kokokeraamiset kruunut hammasimplanttihoidossa. Tarkoituksena on perehtyä implanttihoidossa käytettyjen kokokeraamisten kruunumateriaalien mekaanisiin ...
   avoin
  • CAD-CAM- tekniikalla työstettävien muovikomposiittien tekninen sidostaminen 

   Pirttijärvi, Teemu; Hopsu, Tempo (Turun yliopisto, 22.12.2016)
   Tämä syventävien opintojen kirjallinen työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja oman tutkimuksen osiosta. Kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan yleisimmin epäsuoralla tekniikalla valmistettaviin täytteisiin, sekä niiden ...
   avoin
  • Diabetes kariologisena riskitekijänä 

   Rintala, Venla (Turun yliopisto, 29.03.2017)
   Diabetes mellitus (DM) on maailmanlaajuisesti koko ajan lisääntyvä sairaus, joka jaetaan useaan alaryhmään tautimuodon, alkamisiän ja perinnöllisyyden perusteella. Diabetes on tunnetusti myös parodontiitin riskitekijä, eli ...
   avoin
  • DISSOLUTION AND MINERALIZATION CHARACTERIZATION OF BIOACTIVE GLASS CERAMIC CONTAINING ENDODONTIC SEALER GUTTAFLOW BIOSEAL 

   Hoikkala, Niko (28.02.2019)
   Aim of the study was to evaluate apatite-forming ability and ion dissolution of bioactive glass-ceramic (BGC) particles from novel polydimethylsiloxane (PDMS) based endodontic sealer Guttaflow Bioseal. Firstly, water ...
   avoin
  • DNA metylaatio pään ja kaulan alueen syövissä 

   Tanskanen, Kaisa (Turun yliopisto, 08.12.2016)
   Tutkielma on kirjallisuuskatsaus ja käsittelee pään ja kaulan alueen syöpiä, niiden epidemiologiaa sekä epigeneettisiä muutoksia, jotka vaikuttavat syöpien kehittymiseen. Syöpäryhmä on hyvin monimuotoinen ja sen esiintyvyys ...
   avoin
  • DUAL-CURING RESIN CEMENT WITH COLOR INDICATOR: CHANGE OF COLOR BY CURING AND SOME PHYSICAL PROPERTIES 

   Niemi, Aki (13.11.2019)
   Objective. To investigate a color indicator containing dual curing resin composite luting cement and to plot the color change to the time of solidification of the cement. In addition some physical properties of the cement ...
   avoin
  • Effect of bonding and post length to the dislodgement characteristics of fiber reinforced composite root canal post 

   Elovaara, Anton; Virtanen, Valtteri (21.05.2019)
   Purpose: The aim of this in vitro study was to investigate the forces needed to dislodge bonded and mechanically attached individually formed fiber-reinforced composite (FRC) posts from a simulated root canal. Materials ...
   avoin
  • Endokruunut juurihoidetun hampaan restauroinnissa 

   Pietilä, Saskia (Turun yliopisto, 30.05.2018)
   Syventävän työn aiheena on juurihoidetun hampaan restaurointimahdollisuudet. Juurihoidetun hampaan adekvaatti restaurointi on kliinikolle haaste, johtuen juurihoidetun hampaan biomekaanisista ominaisuuksista. Lisäksi ...
   avoin
  • Grit blasted aggregates of hydroxyl apatite functionalized calcium carbonate in occluding dentinal tubules 

   Välimaa, Saara (23.01.2019)
   Objectives: This study aimed to investigate the effects of using hydroxyl apatite functionalized calcium carbonate (FCC) particles on occluding dentinal tubules. Methods: Dentine specimens extracted from eighteen human ...
   avoin
  • Hammasvammojen varhainen ensihoito ja sen merkitys hoidon ennusteeseen 

   Laihinen, Juuso (Turun yliopisto, 28.05.2015)
   Tutkielman aiheena on hammastraumojen ensihoito ja varhain aloitetun hoidon vaikutukset hoidon ennusteeseen. Tutkielman tarkoituksena on perehtyä pysyvien hampaiden vammojen yleisyyteen, etiologiaan, ensihoitoon, hoidon ...
   avoin
  • Hampaan ja leukaluun kovakudosten uudiskasvu 

   Lehtonen, Ilmari (24.03.2020)
   Tämä syventävien opintojen kirjallinen työ on kirjallisuuskatsaus hampaan ja leukaluun kovakudosten ohjatusta uudiskasvusta. Käsikirjoituksessa käsitellään erityisesti kliinisessä mielessä kiinnostavia mahdollisuuksia ...
   avoin
  • Hampaan kiinnityskudoksen vammat 

   Järvinen, Jemina (26.03.2019)
   Hammasvammat ovat yleisiä kasvojen alueen vaurioita. Jokaisen hammaslääkärin tulisi osata diagnosoida ja hoitaa erilaiset vauriot. Hammasvauriot jaetaan kovakudos- ja kiinnityskudosvammoihin. Kirjallisuuskatsaus käsittelee ...
   avoin
  • Hampaanpoisto : indikaatiot, välineet, tekniikka ja ergonomia 

   Kero, Kirsi-Maaria; Lähdeaho, Eeva (Turun yliopisto, 08.12.2016)
   Syventävän työmme aiheena on pysyvän hampaan poisto ja siihen liittyvä instrumentointi lukuun ottamatta operatiivista hampaan poistoa. Työmme tavoitteena on selvittää hampaan poistoon liittyviä käytäntöjä, kuvata poistossa ...
   avoin
  • Hampaiden kuluminen ja kuluneen hampaiston kuntouttaminen 

   Uusitalo, Juuso (Turun yliopisto, 30.04.2015)
   Tässä tutkielmassa perehdyin kirjallisuuden avulla hampaiden kulumiseen ja sen etiologiaan, patogeneesiin, diagnostiikkaan ja luokitteluun. Lisäksi tutkielmani sisältää potilastapauskertomuksen. Potilastapauskertomuksessa ...
   avoin
  • Hampaiden transplantaatiot 

   Tuominen, Heidi (Turun yliopisto, 10.12.2014)
   Tämä syventävien opintojen kirjallinen työ käsittelee hampaiden transplantaatiota. Menetelmällä tarkoitetaan joko potilaan oman hampaan tai toiselta potilaalta saadun hampaan siirtoa valmiiseen poistokuoppaan tai erikseen ...
   avoin
  • Hampaiston kuluminen 

   Aittola, Anniina (29.10.2014)
   Tutkielma käsittelee hampaiden kulumista potilastapauksen avulla. Kyseessä on kirjallisuuskatsaus hampaiston eri kulumistyypeistä: eroosiosta, attritiosta, abraasiosta ja abfraktiosta, sekä myös niiden hoidosta ja ...
   avoin