Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Hammaslääketieteen laitos

  • Leukanivelen artroskopiat 

   Jyrkönen, Petteri (Turun yliopisto, 30.04.2015)
   Monet sairaudet voivat vaikuttaa myös leukaniveleen. Tavallisimpia leukaniveltä vaurioittavia sairauksia ovat erilaiset reumasairaudet, joista yleisimpänä on nivelreuma, eli reumatoidi artriitti. Leukanivelessä esiintyy ...
   avoin
  • Leukoplakioiden ja muiden suusyöpävaaraa lisäävien muutosten hoito 

   Af Hällström, Noora; Hirvikangas, Emma (25.03.2020)
   Tutkimuksen aiheena oli suun limakalvoilla esiintyvien premalignien muutosten hoito ja muutosten pahanlaatuistumisen ehkäisy.Tutkimuksessa käsiteltiin seuraavia hoitomuotoja: lääkehoito, fotodynaaminen hoito, CO2-laser, ...
   avoin
  • Miten virheet geenisäätelyssä vaikuttavat hampaiden lukumäärään? 

   Asikainen, Inez; Hernejärvi, Tuuli (23.04.2019)
   Hampaiden puutosten ja ylilukuisten hampaiden taustalla on sekä perinnölliset että ympäristöön liittyvät tekijät. Yleisimpiä hammaspuutoksia aiheuttavia geenivirheitä ovat WNT10A-, MSX1-, PAX9- ja AXIN2-mutaatiot. Ylilukuisia ...
   avoin
  • Obstruktiivinen uniapnea ja uniapneakojeet 

   Pulkkinen, Noora (Turun yliopisto, 16.02.2018)
   Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään unen rakenteeseen sekä unenaikaisiin hengityshäiriöihin hammaslääkärin näkökulmasta. Perehdytään myös hammaslääkärin vastaanotolla käytettyihin hoitokeinoihin. Uniapnea vaikuttaa etenkin ...
   avoin
  • Oikomishoitoon liittyvä kipu 

   Vainionpää, Iida (Turun yliopisto, 20.05.2015)
   Tämä kirjallisuuskatsaus käsittelee oikomishoitoon liittyvä kipua, sen etiologiaa ja esiintyvyyttä. Lisäksi tarkastellaan oikomishoitoon liittyvän kivun hoitokeinoja. Katsauksen lähteet on etsitty PubMed-tietokannasta ...
   avoin
  • Opetuksen vaikutus valokovetuksen laatuun eri valmistajien valokovettajilla 

   Mattila, Jussi (Turun yliopisto, 09.08.2017)
   Tutkimuksen tavoitteena on tutkia opetuksen vaikutusta yhdistelmämuovipaikkojen valokovetuksen laatuun käyttämällä neljää erilaista valokovettajaa. Lisäksi tutkimuksessa perehdytään eri valokovettajien eroihin. Tutkimuksen ...
   avoin
  • Optinen jäljentäminen hammasprotetiikassa 

   Norlund, Tero (Turun yliopisto, 15.08.2017)
   Hammasprotetiikassa kuntoutetaan purentaa hyödyntäen kiinteitä tai irrotettavia hammasproteettisia rakenteita. Ennen hammasproteesin, kuten kruunun tai sillan, suunnittelua ja valmistamista on jäljennettävä kudos, johon ...
   avoin
  • Oral verrucous lesions – a search for PVL 

   Rintala, Mirjami (Turun yliopisto, 26.05.2015)
   Proliferatiivinen verrukoottinen leukoplakia (PVL) esiintyy yhtenä laajana tai useampana verrukoottisena, valkoisena muutoksena suun limakalvoilla. PVL on aggressiivinen limakalvomuutos, joka ei usein vastaa hoitoihin, ...
   avoin
  • Poskihampaiden ja välihampaiden poikkeavat juurikanavamorfologiat 

   Ostela, Juho (Turun yliopisto, 27.04.2015)
   Hampaan poikkeava juuri- tai juurikanavamorfologia voi olla syy juurihoidon epäonnistumiseen.Tämän vuoksi hampaiden juuri- ja juurikanavamorfologian poikkeavuuksien hyvä tunteminen on edellytys laadukkaisiin juurihoitoihin. ...
   avoin
  • Preproteettinen oikomishoito 

   Viiki, Kaisa (Turun yliopisto, 07.12.2016)
   Tämä työ käsittelee oikomishoitoa proteettisen hoidon näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksessa käsittelen preproteettisen oikomishoidon yleisimpiä hoitokäytäntöjä ja niissä huomioitavia tekijöitä, hoidon indikaatioita ja ...
   avoin
  • Protetisk rehabilitering av ett parodontalt destruerat bett – ett patientfall 

   Hindersson, Ida (Turun yliopisto, 28.04.2015)
   Parodontit är en folksjukdom, som genom inflammationsprocesser skadar tändernas parodontologiska fastsättningsmekanism och kan leda till tandförlust. Om bettet är funktionellt nedsatt och estetiskt otillfredställande ...
   avoin
  • Reumapotilaan purentafysiologia ja unen laatu 

   Gustafsson, Johanna (Turun yliopisto, 20.02.2018)
   Reumatauteihin liittyy monia suun ja purentaelimistön muutoksia. Viime vuosina reumapotilailta on tutkittu sekä TMD-temporomandibular-disorders-oireita, synoviaalinivelnesteiden koostumusta, seerumien immunologisia muutoksia ...
   avoin
  • Salivary antimicrobial defensins in pregnancy 

   Penkkala, Saara (Turun yliopisto, 08.01.2018)
   Tausta: Raskauden aikana alttius ientulehdukselle lisääntyy. Suuontelon tulehduksissa synnynnäiseen immuunipuolustukseen liitettyjen antimikrobiaalisten peptidien määrä lisääntyy syljessä, mutta niiden yhteyttä ...
   avoin
  • Suorat ja epäsuorat täytteet takahammasalueella – mekaanisten ominaisuuksien, kliinisen tekniikan ja ennusteen vertailu 

   Similä, Markus (Turun yliopisto, 07.05.2015)
   Tämä syventävien opintojen opintoprojekti koostuu opetusvideoista ja aiheeseen liittyvästä kirjallisuuskatsauksesta. Opintoprojektissa valmistetaan kliinisiä opetusvideoita hammaslääketieteen perusopintojen opetusmateriaaliksi, ...
   avoin
  • Suun haavan ompelu 

   Suojanen, Sami; Mulari, Iiro (15.04.2019)
   Ompeleita tarvitaan laajoissa tai mekaaniselle rasitukselle altistuvissa haavaumissa, joissa reuna-alueet eivät välttämättä pysy lähellä toisiaan. Etäisyys kudosten välillä vaikeuttaa haavan paranemista, sekä saattaa lisätä ...
   avoin
  • Suun harvinaiset sairaudet 

   Strandberg, Maria (Turun yliopisto, 18.10.2018)
   Suun sairaus määritellään Suomessa harvinaiseksi, jos sen esiintyvyys on 1/2000 tai vähemmän. Kokonaisuutena harvinaiset sairaudet ovat kuitenkin tärkeä osa kaikista sairauksista ja niiden tunteminen on olennainen osa ...
   avoin
  • Suun kliinistä limakalvodiagnostiikkaa Itseopiskellen www.oralmedicine.se -tietokannan avulla 

   Pyhäranta, Juhani (Turun yliopisto, 22.04.2015)
   Tutkielmassa perehdytään suun limakalvoilla yleisimmin esiintyviin sairauksiin ja tutustutaan niihin liittyvään kirjallisuuteen. Tutkimuksen on tarkoitus kehittää opiskelijan taitoja erityisesti suun limakalvomuutosten ...
   avoin
  • Syljen sytokiinimäärän ja lihavuuden välinen yhteys 

   Valtonen, Liisa (Turun yliopisto, 20.05.2015)
   Lihavuus on maailmanlaajuisesti lisääntyvä ongelma, johon kuolee vuosittain noin 3,4 miljoonaa aikuista. Energian varastoinnin lisäksi valkoisen rasvakudoksen on havaittu tuottavan monia erilaisia biologisesti aktiivisia ...
   avoin
  • Sylkirauhasten sairaudet 

   Grönroos, Sanni (Turun yliopisto, 29.03.2017)
   Ihmisellä on kolme parillista suurta sylkirauhasta sekä lukuisia pieniä sylkirauhasia suussa ja huulissa. Sylkirauhaset koostuvat mukoosia tai seroosia sylkeä erittävistä asinus-soluista, tiehytputkistoista ja sylkeä ...
   avoin
  • Synnynnäiset hammaspuutokset 

   Yli-Tuina, Inka (Turun yliopisto, 19.01.2016)
   Tämä syventävä työ käsittelee synnynnäisiä hammaspuutoksia ja niiden hoitoa. Yhden tai useamman hampaan synnynnäinen puuttuminen on ihmisen yleisimpiä kehityshäiriöitä. Yksi tai useampi pysyvä hammas puuttuu 5–11 %:lta ...
   avoin