Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Hammaslääketieteen laitos

  • Oral verrucous lesions – a search for PVL 

   Rintala, Mirjami (Turun yliopisto, 26.05.2015)
   Proliferatiivinen verrukoottinen leukoplakia (PVL) esiintyy yhtenä laajana tai useampana verrukoottisena, valkoisena muutoksena suun limakalvoilla. PVL on aggressiivinen limakalvomuutos, joka ei usein vastaa hoitoihin, ...
   avoin
  • Poskihampaiden ja välihampaiden poikkeavat juurikanavamorfologiat 

   Ostela, Juho (Turun yliopisto, 27.04.2015)
   Hampaan poikkeava juuri- tai juurikanavamorfologia voi olla syy juurihoidon epäonnistumiseen.Tämän vuoksi hampaiden juuri- ja juurikanavamorfologian poikkeavuuksien hyvä tunteminen on edellytys laadukkaisiin juurihoitoihin. ...
   avoin
  • Preproteettinen oikomishoito 

   Viiki, Kaisa (Turun yliopisto, 07.12.2016)
   Tämä työ käsittelee oikomishoitoa proteettisen hoidon näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksessa käsittelen preproteettisen oikomishoidon yleisimpiä hoitokäytäntöjä ja niissä huomioitavia tekijöitä, hoidon indikaatioita ja ...
   avoin
  • Protetisk rehabilitering av ett parodontalt destruerat bett – ett patientfall 

   Hindersson, Ida (Turun yliopisto, 28.04.2015)
   Parodontit är en folksjukdom, som genom inflammationsprocesser skadar tändernas parodontologiska fastsättningsmekanism och kan leda till tandförlust. Om bettet är funktionellt nedsatt och estetiskt otillfredställande ...
   avoin
  • Reumapotilaan purentafysiologia ja unen laatu 

   Gustafsson, Johanna (Turun yliopisto, 20.02.2018)
   Reumatauteihin liittyy monia suun ja purentaelimistön muutoksia. Viime vuosina reumapotilailta on tutkittu sekä TMD-temporomandibular-disorders-oireita, synoviaalinivelnesteiden koostumusta, seerumien immunologisia muutoksia ...
   avoin
  • Salivary antimicrobial defensins in pregnancy 

   Penkkala, Saara (Turun yliopisto, 08.01.2018)
   Tausta: Raskauden aikana alttius ientulehdukselle lisääntyy. Suuontelon tulehduksissa synnynnäiseen immuunipuolustukseen liitettyjen antimikrobiaalisten peptidien määrä lisääntyy syljessä, mutta niiden yhteyttä ...
   avoin
  • Suorat ja epäsuorat täytteet takahammasalueella – mekaanisten ominaisuuksien, kliinisen tekniikan ja ennusteen vertailu 

   Similä, Markus (Turun yliopisto, 07.05.2015)
   Tämä syventävien opintojen opintoprojekti koostuu opetusvideoista ja aiheeseen liittyvästä kirjallisuuskatsauksesta. Opintoprojektissa valmistetaan kliinisiä opetusvideoita hammaslääketieteen perusopintojen opetusmateriaaliksi, ...
   avoin
  • Suun haavan ompelu 

   Suojanen, Sami; Mulari, Iiro (15.04.2019)
   Ompeleita tarvitaan laajoissa tai mekaaniselle rasitukselle altistuvissa haavaumissa, joissa reuna-alueet eivät välttämättä pysy lähellä toisiaan. Etäisyys kudosten välillä vaikeuttaa haavan paranemista, sekä saattaa lisätä ...
   avoin
  • Suun harvinaiset sairaudet 

   Strandberg, Maria (Turun yliopisto, 18.10.2018)
   Suun sairaus määritellään Suomessa harvinaiseksi, jos sen esiintyvyys on 1/2000 tai vähemmän. Kokonaisuutena harvinaiset sairaudet ovat kuitenkin tärkeä osa kaikista sairauksista ja niiden tunteminen on olennainen osa ...
   avoin
  • Suun kliinistä limakalvodiagnostiikkaa Itseopiskellen www.oralmedicine.se -tietokannan avulla 

   Pyhäranta, Juhani (Turun yliopisto, 22.04.2015)
   Tutkielmassa perehdytään suun limakalvoilla yleisimmin esiintyviin sairauksiin ja tutustutaan niihin liittyvään kirjallisuuteen. Tutkimuksen on tarkoitus kehittää opiskelijan taitoja erityisesti suun limakalvomuutosten ...
   avoin
  • Syljen sytokiinimäärän ja lihavuuden välinen yhteys 

   Valtonen, Liisa (Turun yliopisto, 20.05.2015)
   Lihavuus on maailmanlaajuisesti lisääntyvä ongelma, johon kuolee vuosittain noin 3,4 miljoonaa aikuista. Energian varastoinnin lisäksi valkoisen rasvakudoksen on havaittu tuottavan monia erilaisia biologisesti aktiivisia ...
   avoin
  • Sylkirauhasten sairaudet 

   Grönroos, Sanni (Turun yliopisto, 29.03.2017)
   Ihmisellä on kolme parillista suurta sylkirauhasta sekä lukuisia pieniä sylkirauhasia suussa ja huulissa. Sylkirauhaset koostuvat mukoosia tai seroosia sylkeä erittävistä asinus-soluista, tiehytputkistoista ja sylkeä ...
   avoin
  • Synnynnäiset hammaspuutokset 

   Yli-Tuina, Inka (Turun yliopisto, 19.01.2016)
   Tämä syventävä työ käsittelee synnynnäisiä hammaspuutoksia ja niiden hoitoa. Yhden tai useamman hampaan synnynnäinen puuttuminen on ihmisen yleisimpiä kehityshäiriöitä. Yksi tai useampi pysyvä hammas puuttuu 5–11 %:lta ...
   avoin
  • Toimivan purennan määrittäminen 

   Alanko, Eliisa (Turun yliopisto, 28.11.2018)
   Tässä tutkielmassa perehdyin kirjallisuuden avulla leukanivelen anatomiaan ja sen biomekaniikkaan. Perehdyin eri leukanivelen asentoihin ja niiden merkitykseen sekä purennan määrittämiseen kliinisessä työssä. Tämän lisäksi ...
   avoin
  • Turun Opetushammashoitolan alamolaarin poistoon liittyvät alveoliitit syksyllä 2017 

   Peltola, Jenna (Turun yliopisto, 09.05.2018)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli 1) selvittää missä määrin alveoliitteja esiintyy hammaslääketieteen opiskelijoiden suorittamien hampaan poistojen jälkeen, 2) kuvata mitkä tekijät altistavat alveoliitin syntyyn sekä 3) selvittää ...
   avoin
  • URHEILUUN LIITTYVÄT SYDÄMEN RAKENTEELLISET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET 

   Wenning, Emmaleena (30.08.2018)
   Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli perehtyä kilpaurheilun ja äärimmilleen viedyn kuntoilun aiheuttamiin muutoksiin sydämen rakenteessa ja toiminnassa. Tässä työssä käytettiin lähdemateriaalina alkuperäisartikkeleja, ...
   avoin
  • Uuden DC/TMD-kriteeristön kliinisen tutkimusosion oppimiskokemuksia kandiopetuksessa- opetuksen kehittämisprojekti 

   Nieminen, Elli-Noora; Pihlava, Tuuli (22.01.2020)
   Syventävät opintomme käsittelee uutta kansainvälistä purentaelimistön toimintahäiriöiden (TMD) tutkimukseen ja diagnostiikkaan suunniteltua DC/TMD-kriteeristöä ja sen opettelua sekä siihen liittyvien opetusmetodien arviointia ...
   avoin
  • Webmikroskopiamateriaalin kliininen materiaali 

   Venetoklis, Henri (26.11.2018)
   Webmicroscope on Fimmic Oy:n pilvipohjainen ohjelmisto, jota Suomen lääketieteelliset tiedekunnat hyödyntävät opetuksessaan. Suupatologian Webmicroscope on päivitetty nykyiseen muotoonsa vuonna 2014 Turun ja Oulun yliopistojen ...
   avoin
  • Zirkoniarunkoisten kruunu- ja siltaproteesien kliininen seurantatutkimus opetushammashoitolassa 

   Niemi, Henrika; Ojala, Essi (Turun yliopisto, 28.11.2018)
   Tämä syventävien opintojen kirjalliseksi työksi tarkoitettu tutkielma käsittelee zirkonian käyttöä kruunu- ja siltaprotetiikan materiaalina. Tutkielma sisältää kirjallisuuskatsausosion ja raportin omasta kliinisestä ...
   avoin