Aineistot 131-150 / 880

   Asiasana
   Dagens Nyheter, finanssikriisi, Helsingin Sanomat, Lehman Brothers, media, rahoitusmarkkinat, The Guardian, The New York Times, talousjournalismi, Wall Street, Yhdysvallat [1]
   development cooperation, official development assistance, Japan, Philippines, human security [1]
   dexmedetomidiini, farmakokinetiikka [1]
   digitaalinen kompetenssi, asenne, itsearviointi, alakoulu, kuudesluokka [1]
   digitaalinen kyvykkyys, yrityksen ydinosaaminen, terveysteknologia [1]
   digitaalinen pelaaminen, fyysinen aktiivisuus, peligenret, pelialusta [1]
   digital divide, assisted e-commerce, digitalization [1]
   digital marketing ecosystem, customer experience, customer journey, automation [1]
   digitalisaatio, digitaalinen kompetenssi, tieto- ja viestintäteknologia, asenne, luokan-opettajaopiskelijat, peruskoulu, luokanopettajankoulutus [1]
   digitalisaatio, julkinen hallinto, kunta, mittaus, arviointi, e-hallinto [1]
   digitalisaatio, koulutus, pedagogiikka, peruskoulu, tietotekniikka [1]
   Dilthey, Wilhelm, ihmistieteet, tietoisuus, luonnontieteet, aatehistoria, kokemus, historismi, psykologia, tieteellinen ajattelu, tieteenhistoria [1]
   diskurssi [1]
   diskurssi, ihanneruumis, kuvajournalismi, objektiivisuus, paralympialaiset, Rio de Janeiro (Rio), ruumiillisuuden rajat, ruumiillisuus, subjektiivisuus, sukupuoli, toimijuus, urheilujournalismi, uutiskuva, uutisotsikko, uutisteksti, valta, vammaisurheilija, vammaisurheilu, vammaisuus, verkkouutisointi, Yle [1]
   diskurssianalyysi, eduskunta, heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, kansanedustaja, keskustelu, lainsäädäntö, politiikka, pyhä, retoriikka, sosiaalinen konstruktionismi, sukupuoli, sukupuolineutraali avioliitto, uskonto, uskontososiologia, uskontotiede. [1]
   diskurssianalyysi, kuluttaja, kuluttajatutkimus, kulutussosiologia, kulutusyhteiskunta, media, uutiset, valta [1]
   DJ, teknologia, autenttisuus, sukupuoli, EDM, tekno, musiikkiformaatit, house, vinyyli, CDJ, kontrolleri [1]
   DNA, DNA-templatointi, N-glykosylaatio, oligomeerit [1]
   docker, konttiteknologia, verkkosivu, sovelluskehitys [1]
   dokumenttielokuvat, elokuvaohjaajat, elokuva, elokuvat, hard rock, heavy rock, julkisuuden henkilöt, julkisuus, julkisuuskuva, kansallinen identiteetti, kansallisuus, lähiluku, narratiivisuus, rock, sisällönanalyysi, suomalaisuus, yhtyeet [1]