Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 895-914 / 3549

   Asiasana
   Facebook [1]
   Facebook, tunneyhteisö, paikkakiintymys, place attachment, elämänkulku [1]
   fair balance of fundamental rights, fair balance, intellectual property rights, freedom of expression and information, right to conduct a business, directive on copyright [1]
   family ideals, Japanese families, Japanese households, family-related stigma, single parenthood, illegitimacy, nontraditional families, traditional families, university students, individual collectivism, fertility, declining population, Japan. [1]
   fan translation, fansubbing, translator’s notes, translational norms, paratext [1]
   fandom, fan labor, sport journalism, critical discourse analysis [1]
   fanifiktio, fandom, mediakonvergenssi, transmedia [1]
   Fasciocutaneous flap, Posterior thigh flap, Ischial pressure sore, V-Y flap [1]
   Fasciocutaneous flap, Rotational flap, Sacral pressure sore, V-Y flap [1]
   fashion consumption, ethical consumption, C2C consumption [1]
   fasismi, nationalismi, siirtolaisuus, ryhmäidentiteetti, ilmailu, lentäjät, Italia, italialaiset, sanomalehdet [1]
   fault, damage zone, fracture, microfracture, fracture network, 3D-modelling, topology [1]
   fault, fracture, fracture networks, geometry, damage zone, topology [1]
   feminiinisyydet, maskuliinisuudet, Motoya Yukiko, Japani, maaginen realismi, kotirouva, salaryman, avioliitto [1]
   feminismi, uudelleenkääntäminen, käännösstrategiat, feministikääntäminen [1]
   fenomenografia, varhaiskasvatus, integraatio, inkluusio [1]
   fenomenografinen tutkimus, kokemus, musiikkikasvatus, musiikkikasvatuksen perusopinnot, musiikkikasvatuksen aineopinnot, aiemmat musiikkiopinnot, musiikin oppiminen, formaali, non-formaali ja informaali oppiminen, musiikillinen orientaatio, harrastaminen, kumulatiivisuus [1]
   ferritiini, hemokromatoosi, tulehdus, kaihi, oireyhtymä, perinnöllinen [1]
   fibroblastien aktivaatioproteiinien estäjä, elektrofiilinen 18F-leimaus, positroniemissiotomografia, kinoliinirakenne [1]
   fiktiivinen nimistö, kirjallisuusnimistö, käännösnimistö, nimistöntutkimus, onomastiikka [1]