Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 634-653 / 2490

   Asiasana
   Facebook [1]
   Facebook, tunneyhteisö, paikkakiintymys, place attachment, elämänkulku [1]
   fair balance of fundamental rights, fair balance, intellectual property rights, freedom of expression and information, right to conduct a business, directive on copyright [1]
   family ideals, Japanese families, Japanese households, family-related stigma, single parenthood, illegitimacy, nontraditional families, traditional families, university students, individual collectivism, fertility, declining population, Japan. [1]
   fandom, fan labor, sport journalism, critical discourse analysis [1]
   fanifiktio, fandom, mediakonvergenssi, transmedia [1]
   fashion consumption, ethical consumption, C2C consumption [1]
   feminismi, uudelleenkääntäminen, käännösstrategiat, feministikääntäminen [1]
   fenomenografia, varhaiskasvatus, integraatio, inkluusio [1]
   fenomenografinen tutkimus, kokemus, musiikkikasvatus, musiikkikasvatuksen perusopinnot, musiikkikasvatuksen aineopinnot, aiemmat musiikkiopinnot, musiikin oppiminen, formaali, non-formaali ja informaali oppiminen, musiikillinen orientaatio, harrastaminen, kumulatiivisuus [1]
   ferritiini, hemokromatoosi, tulehdus, kaihi, oireyhtymä, perinnöllinen [1]
   fiktiivinen nimistö, kirjallisuusnimistö, käännösnimistö, nimistöntutkimus, onomastiikka [1]
   Filosofiaa lapsille, philosophy for children, P4C, demokraattisuus, demokratiakasvatus, sosiogrammi, sosiometria [1]
   fintech ecosystem, Vietnam [1]
   Fokussaneeraus, Hammaslääketiede, Potilasaineisto [1]
   forced trust, smart city, privacy protection, data protection, reliability, avoidance, participation, Salo [1]
   Foreign exchange market, machine learning, forecasting [1]
   foreign language learning, English language learning, language learner identity, language aptitude, cultural comparison, intercultural communication [1]
   foresight, futures knowledge, strategy, sense-making, interpretation [1]
   formatiivinen arviointi, itsearviointi, vertaisarviointi, henkilökohtainen palaute, lääketiede [1]