Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1458-1477 / 5146

   Asiasana
   H2020, subsidies, SMEs, R&D, green innovation, leverage, certification, crowding effect [1]
   haarautumisprosessit, Galton- Watson- prosessi [1]
   haastattelututkimus, intersektionaalisuus, kategoria-analyysi, kotouttaminen, laadullinen sisällönanalyysi, liminaalisuus, maahanmuutto, uskontotiede [1]
   habitat selection, habitat use, raccoon dog, home range, wetlands, habitaatinvalinta, habitaatinkäyttö, supikoira, elinpiiri, kosteikot [1]
   Hacking, cyber kill chain, attack vectors, defense model, perimeter defense, defense in depth, defense in breadth, attack surface reduction [1]
   hackmaniitti, luminesenssi, jälkiloiste, tenebresenssi [1]
   hackmanite, luminescence, tenebrescence, photochromism [1]
   hacktivism, information security, cyber security, conflict, Anonymous, ISIS, hacking [1]
   hagiografia, pyhimys, marttyyri, keskiaika, antiikin Rooma, hyve, neitsyys, idolatria, kristillinen traditio, metahistoria [1]
   haitallinen verokilpailu, aineeton omaisuus, BEPS [1]
   haittaperiaate, vääryys, autonomia, oikeushyvä, huumeet [1]
   hajautetun tilikirjan teknologia, esineiden internet, jakamistalous [1]
   halkivahat, historiallisen ajan paikkatieto, historialliset kartat, historialliset maakunnat, historiallinen nimistö, Häme, kaskeaminen, maisema-arkeologia, rajatulien polttaminen, Satakunta [1]
   Hallin tekniikka, teräskruunu [1]
   hallinnolliset sanktiot, syyttömyysolettama, ankara vastuu, ratkaisun perusteleminen, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, oikeussuoja, hallintolainkäyttö, korkein hallinto-oikeus [1]
   Hallintarekisteri, osakeomistusten julkisuus, taloudellinen rikollisuus, yleisöjulkisuus, viranomaisjulkisuus, Grounded Theory [1]
   hallinto, hallintoprosessi, oikeusturva, sovittelu, vaihtoehtoinen konfliktinratkaisu [1]
   Hallinto-oikeus, EU-oikeus, hallinnolliset seuraamukset, hallinnolliset sakot, yleinen tietosuoja-asetus, tehokkuus, varoittavuus, oikeasuhtaisuus, vilpittömän yhteistyön periaate, suhteellisuusperiaate [1]
   hallintolainkäyttö, hallintoprosessioikeus, kaksiasianosaissuhde, oikeudenkäyntikulut, oikeusturva, veroprosessi [1]
   hallintoprosessi, julkiset hankinnat, oikeudenkäyntikulut, markkinaoikeus, oikeusvarmuus, oikeusturva [1]