Aineistot 448-467 / 881

   Asiasana
   lakimaantiede, laki, tila, lakitila, vanhushoiva [1]
   lapsi, maksabiopsia [1]
   lapsilähtöisyys, perustoiminnot, pienryhmätoiminta [1]
   lapsuuden kiintymyssuhde, perhe, itsenäistyminen, aikuisen kiintymyssuhde [1]
   lasten syövät, sieni-infektio, mukosiitti, trismus [1]
   lastenohjelmat, animaatiosarjat, sukupuoliroolit, toiminta, sankaruus [1]
   lastensuojelu, huostaanotto, hallinto-oikeus, vanhemmuus, sosiaalityö [1]
   lastensuojelu, perhehoito, päätöksenteko, sijaishuolto, sijaisperheet [1]
   laululyriikka, representaatio, kaupunkitutkimus, tilan ja paikan tutkimus, nuoruus [1]
   lautapelit, hybridipeli, liikunnallistaminen, pelillistäminen, cross and circle games, kenttätutkimus, videohavainnointi, liikunta, koripallo [1]
   Lean, Lean-ajattelu, Lean-palvelu, prosessijohtaminen [1]
   learning strategies, vocabulary, second language, acquisition, proficiency [1]
   Leena Krohn, eläin, ihminen [1]
   legitimation, political discourse, United States, climate politics [1]
   leikki, alakoulu, opettaja, oppiminen, kasvatus, opetusmenetelmä [1]
   liikennejärjestelmät, infrastruktuurit, taloudelliset vaikutukset [1]
   liikunnanopetus, arviointi, opetussuunnitelma, arviointikriteerit, arviointikäytännöt [1]
   liikunnanopetus, opetusryhmä, sekaryhmä, erillisryhmä, motivaatio, kilpailusuuntautuneisuus, tehtäväsuuntautuneisuus, tavoiteorientaatio, motivaatioilmasto [1]
   liikunta, kotitehtävät, liikuntaläksyt, liikunta-aktiivisuus [1]
   liikunta, toimintakyky, pätevyys, keskittyminen, muistaminen, minäkuva [1]