Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2298-2317 / 2490

   Asiasana
   vaalikone, koulukuri, kuri, auktoriteetti, työrauha, kansanedustajat [1]
   vahingonkorvaus, puhdas varallisuusvahinko, taloudellinen vahinko, erittäin painava syy, sopimaton menettely, markkinointioikeus, vahingonkorvausoikeus, harhaanjohtava markkinointi, vertaileva mainonta, tuottamusvastuu, varallisuusvahinko [1]
   vahvuus, positiivinen psykologia, ura [1]
   vaihteleva työaika, nollatuntisopimus, työehtodirektiivi, työelämä, työntekijän suojeluperiaate, työvuoroluettelo, lisätyösuostumus [1]
   vaikuttajamarkkinointi, vaikuttaja, tapahtumamarkkinointi [1]
   vakuutus,tapaturmavakuutus,sairauskuluvakuutus,matkavakuutus,henkilövakuutus,vakuutusmaksu,vakuutusmatematiikka [1]
   valkoisuus, identiteetti, Zimbabwe, Rhodesia, Rhodesian sisällissota, elämäkertatutkimus, muistelmakirjoittaminen, lapsuus, kuuluminen, maan uudelleenjako, rotuerottelu [1]
   valokuvaus, analogiatekniikka, digitaalitekniikka, muisti, muistot, muistiesineet, nostalgia, perhetutkimus, teknologia, materiaalisuus, digitalisaatio, temaattinen sisällönanalyysi [1]
   valtion positiiviset toimintavelvoitteet, perus- ja ihmisoikeudet, väkivaltarikokset, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Euroopan ihmisoikeussopimus [1]
   Valtiosääntöoikeus, Kansainvälinen oikeus, Perusoikeudet, Ihmisoikeudet, Perusoikeuspoikkeukset, Ihmisoikeuspoikkeukset, Poikkeusolot, Valmiuslainsäädäntö [1]
   value co-creation, service science, SD logic, SME internationalisation, cleantech, China market entry, trade organisations [1]
   value creation, value co-creation, corporate events, arvonluonti, arvon yhteisluonti, yritystapahtumat [1]
   value, custom-made, customization, apparel, sports clothing, athletic clothing, brand, arvo, kustomointi, mittatilaus, vaate, urheiluvaate [1]
   Value-at-risk, generative adversarial network, neural network [1]
   Vammaissopimus, holhoustoimilaki, edunvalvonta, oikeustoimikelpoisuus [1]
   vammaisuus, CP-vammaisuus, elämäkerrat, elämäkertatutkimus, fenomenografia, kategorisointi [1]
   VANET, AODV, Black hole attack [1]
   vangit, asunnottomuus, asumispalvelut, sosiaalityö, rikollisuudesta irrottautuminen, vapauteen valmistaminen [1]
   vanhuus, haavoittuvuus, muistisairaus, itsemääräämisoikeus [1]
   vapaa sivistystyö, kansalaisopistot, espanjan kieli, vieraan kielen opetus, oppimateriaalit, kokemuksellinen oppiminen, kielikasvatus, kulttuurienvälinen kasvatus, oppimisen autenttisuus, kulttuurienvälinen kompetenssi, kaunokirjallisuus, runous [1]