Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1400-1419 / 5429

   Asiasana
   financial risk tolerance, behavioral biases, investment motives, investment decision making, cryptocurrencies [1]
   Fine motor, fMRI, follow-up, prematurity, pikkukeskonen, neurologia, hienomotoriikka, fMRI [1]
   finlandism, fennicism, lånord, språkbruk, finlandssvenska [1]
   FinnBrain-kohorttitutkimus, emotionaalinen tarkkaavaisuus, mikrobiomi-suolisto-aivot-akseli, lyhytketjuiset rasvahapot, alfadiversiteetti, sukupuoli [1]
   finnisch-deutsche Kulturunterschiede, Kulturunterschiede, interkulturelle Wirtschaftskommunikation, interkulturelle Teamarbeit, interkulturelle Kommunikation, finnische Kultur, deutsche Kultur, Problemmanagement, Problemlösung, suomalais-saksalaiset kulttuurierot, kulttuuriero, kulttuurienvälinen talouskommunikaatio, kulttuurienvälinen tiimityö, kulttuurienvälinen kommunikaatio, suomalainen kulttuuri, saksalainen kulttuuri, ongelmien hallinta, ongelmanratkaisu [1]
   Finnish, company, market entry, market entry strategy, uncertainty, risk, institution, institutional environment, resource [1]
   FINSEX, hyvinvointi, parisuhde, seksi, Suomi, yhdyntä, yhdyntätrendi ja yhteiskunta. [1]
   fintech ecosystem, Vietnam [1]
   FIREA-tutkimus, tilasiirtymämalli, aktiivisuuden jaksottuneisuus, klusterointi [1]
   fish, herring, Clupea harengus membras, cormorant, Phalacrocorax carbo, parasites, acanthocephala, Corynosoma, parasitology [1]
   flexible electrode array, sensing, ion-selective electrode, enzyme electrode, electrochemistry, sensitivity, circuit system, sweat composition, viologen [1]
   flow-tila, käsitykset, fenomenografia, intuitionvastaisuus, kognitiivinen uskontotiede, agility, koiraurheilu [1]
   fluorescent light-up aptamer, transcription, RNAP, transcription regulation, spirochetes [1]
   Fokussaneeraus, Hammaslääketiede, Potilasaineisto [1]
   folkloristiikka, sananlaskut, sananlaskunomaiset ilmaisut, rakkaus [1]
   Follikulaarinen lymfooma, bendamustiini, Pneumocystis jirovecii [1]
   fonetiikka, kielen oppiminen, puheterapia, äänteet [1]
   fonetiikka, vieraan kielen äänt fonetiikka, vieraan kielen äänteet, vokaali [1]
   fonologinen prosessointi, monikielisyys, peräkkäinen kaksikielisyys, silmänliiketutkimus [1]
   For Whom the Bell Tolls, Spanish Civil War, posthumanism, posthumanist consciousness, machines, nature, mythology and beliefs [1]