Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1473-1492 / 2370

   Asiasana
   Neuroinflammaatio, Parkinsonin tauti, PET, [11C]-PBR28 [1]
   New age -henkisyys, henkinen terveydenhuolto, täydentävät hoitomuodot, etnografia, kulttuurinen dialogi, länsimainen tiede, individualismi, Suomi, moderni-aika, sekularisaatio [1]
   New Historicism, social history, class, Britain [1]
   next generation sequencing, variant calling, machine learning, deep learning, benchmark, accuracy, precision, recall [1]
   nimistöntutkimus, ensimmäinen nimi, nimenanto, alueellinen vaihtelu [1]
   nimistöntutkimus, muistonimet, kaupunkinimistö, puistonnimet [1]
   NIV-NAVA, BPD, RDS, noninvasiivinen hengitystuki [1]
   Noidat, noituus, tietäjät, paholainen, kansantarinat, uskomustarinat, motiivianalyysi, arkistoaineistot [1]
   Nokia, Drones, LTE Network, Natural Disaster, Crisis Management, Portable [1]
   Nominalphrasen, Präpositionalphrasen, Artikelgebrauch, Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprachenunterricht, Grammatikerwerb [1]
   non-EU controller, non-EU processor, data protection, GDPR applicability, territorial scope, establishment in the Union, targeting, offering of goods and services, monitoring [1]
   Non-IFRS, non-GAAP, alternative performance measure, earnings quality [1]
   non-lineaarinen pedagogiikka, jalkapallo, taidon opettaminen, havainto- ja päätöksentekotaidot, taidon mittaaminen [1]
   non-personal data, data economy, data, Internet of Things, big data [1]
   nonverbaalinen viestintä, kosketus, teemahaastattelu [1]
   Nord Stream, maakaasu, turvallisuus, energiapolitiikka, Venäjä, Itämeri, Gazprom, ympäristö, eduskunta, valtiopäivät. [1]
   Nordic, Baltic, E-Government, Skype, Cultural and Social Affairs [1]
   nukleosidi, nukleotidi, nukleiinihappo, DNA, RNA, PNA nukleosidianalogi, katalyysi, templaatti, polymerisaatio, supramolekulaarinen kemia, dynaaminen kombinatorinen kemia [1]
   nuoret aikuiset, mielenterveysongelmat, työmarkkinat, polut, siirtymä [1]
   nuoret, hammashoitopelko, suunhoitotottumukset, syömistottumukset [1]