Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1513-1532 / 2370

   Asiasana
   oikeushistoria, rikosoikeus, työturvallisuus, vastuun kohdentaminen, osakeyhtiö, rikoslain kokonaisuudistus, yhtiön johdon vastuu, lama, EU [1]
   oikopolku, kävely, käveltävyys, katusuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, liikennesuunnittelu [1]
   olennainen sopimusrikkomus, sopimusrikkomuksen olennaisuus, kauppalaki, kansainvälinen kauppalaki, CISG, irtaimen kauppa, olennaisuus, olennaisuusvaatimus, sopimusrikkomus, haitta, ennakoitavuus, sopimus, virhe, viivästys, sivuvelvoite, ennakoitu sopimusrikkomus, sopimuksen purku, purkukynnys [1]
   Olinpaikkatietomääräykset, Antidopingsäännöstö, Perusoikeudet, Yksityiselämän suoja, Henkilötietojen suoja, Yksityisyys, Suhteellisuusperiaate, Suostumus, Yleinen tietosuoja-asetus, Henkilötietojen käsittely, Henkilötietojen siirto [1]
   olkaluun varsi, murtuma, komplikaatio [1]
   Omaehtoinen lukeminen, lukemiseen sitoutuminen, lukuinto, lukutaito [1]
   omaishoito, formaali omaishoitaja, informaali omaishoitaja, ansiotyö, sisällönanalyysi [1]
   omaisuuslajijako, osakeluovutus, luovutustappio, luovutusvoitto, tulolähdejaon poistaminen, verosuunnittelu [1]
   Omistajanvaihdos, sukupolvenvaihdos, verotus, rahoitus, verosuunnittelu, vakuudet [1]
   Omnikanavaisuus, kaikkikanavaisuus, asiakaskokemus, omnikanavainen asiakaskokemus [1]
   online freelancing, freelance, value creation, value co-creation, externalised workforce [1]
   Open source license, Copyright, Intellectual property right litigation [1]
   operatiivinen markkinointisuunnitelma, sosiaalinen media, konstruktiivinen tutkimus [1]
   opettaja, paikallaanolon tauottaminen, yläkoulu [1]
   opettaja, työhyvinvointi, koulun olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet, terveydentila, koettu terveys [1]
   opettajan asiantuntijuus, joustava asiantuntijuus, asiantuntijuuden kehittyminen, asiantuntijoiden yhteistyö, erikoistumiskoulutus, kouluhyvinvointi [1]
   opettajan etiikka, ammattietiikka, opetussuunnitelma, #metoo, opettajan professio, online-keskustelut, uutiset, seksuaalinen häirintä, pedagoginen rakkaus, institutionaalinen kaltoinkohtelu, paha opettaja [1]
   Opettajankoulutus, yliopistokoulutus, valmiudet, kehityskohteet, opetustyö, luokanopettaja, aineenopettaja [1]
   Opettajansijaisuudet, ammatti-identiteetti, opettajuus, opettajaidentiteetti [1]
   opettajaopiskelija, sosioemotionaalinen kompetenssi, improvisaatio, oppilaan statukset [1]