Aineistot 192-211 / 1119

   Asiasana
   diskurssianalyysi, kuluttaja, kuluttajatutkimus, kulutussosiologia, kulutusyhteiskunta, media, uutiset, valta [1]
   DJ, teknologia, autenttisuus, sukupuoli, EDM, tekno, musiikkiformaatit, house, vinyyli, CDJ, kontrolleri [1]
   DJ, Turku, vinyyli, musiikkiformaatti, habitus, imago, musiikkiteknologia [1]
   DNA, DNA-templatointi, N-glykosylaatio, oligomeerit [1]
   docker, konttiteknologia, verkkosivu, sovelluskehitys [1]
   dokumenttielokuvat, elokuvaohjaajat, elokuva, elokuvat, hard rock, heavy rock, julkisuuden henkilöt, julkisuus, julkisuuskuva, kansallinen identiteetti, kansallisuus, lähiluku, narratiivisuus, rock, sisällönanalyysi, suomalaisuus, yhtyeet [1]
   DoS, OFDM, IoT, DSP [1]
   draama, draamamenetelmät, äänenkäyttö, oppiminen [1]
   dynamic capabilities, digital transformation, digital transformation business strategy, digital innovation, resources [1]
   e-opetusmateriaali, puunsorvaus, itseohjautuvuus, TPACK-malli, käsityö [1]
   e-oppiminen, e-oppimateriaali, CNC-jyrsin, itseohjautuvuus, TPACK-malli, käsityö [1]
   edistäminen, EU-direktiivi, ideologiat, islam, oikeuskäytäntö, politiikka, sharia, tahallisuus, terrorismi, terrori-iskut, uskonto, valmistelu [1]
   EEG, maternal depression, maternal anxiety [1]
   eettinen kulutus, kulutuskäytännöt, yritysvastuu, uusliberalismi, globalisaatio [1]
   ehdolliset alennukset, määräävä markkina-asema, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, kilpailunrajoitus [1]
   ehkäisevä lastensuojelu, lapsiperhepalvelut, lastensuojelu, moniammatillisuus, varhainen tuki, varhaiskasvatus [1]
   ei-inhimillinen, toimijuus, subjektiviteetti, myytit, ekokritiikki, materiaalinen ekokritiikki, posthumanismi, uusmaterialismi, objektiorientoitunut ontologia [1]
   Ei-kielellinen visuo-spatiaalinen työmuisti, SLI, puheenkehityksen viive, viivästynyt puheenkehitys [1]
   Eksosomi, HGSOC, Rab27A, Rab35 [1]
   electronic document management system, EDMS, system implementation [1]