Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 192-211 / 1834

   Asiasana
   autonomous vehicles, 2D lidar, localization, 2D mapping, SLAM, ROS, ob- stacle detection and avoidance [1]
   Avainsanat: esimies-alaissuhde, työyhteisötaidot, LMX- teoria, rehtorit, opettajat [1]
   Avautuminen, henkisyys, G.I. Gurdjieff, Neljäs tie, esoteria, new age, toimijuus, lumottu toimijuus, jaettu toimijuus, kollektiivinen toimijuus, kehollisuus, sisällönanalyysi. [1]
   avioero, mies, tunnekokemus, eroselviytyminen [1]
   avioliitto, avioliittolaki, evankelis-luterilainen kirkko, ihmisoikeudet, kirkko, kirkkolaki, kirkko-oikeus, kollektiivinen uskonnonvapaus, negatiivinen uskonnonvapaus, omantunnonvapaus, pappi, perusoikeudet, perusoikeuskollisio, perusoikeusrajoitus, perustuslaki, seksuaalivähemmistöt, suostumuskonstruktio, syrjintä, syrjintäkielto, syrjintärikos, tasa-arvo, turvaamisvelvoite, työsyrjintä, uskonnollinen autonomia, uskonto, uskonnonvapaus, vakaumus, vihkiminen, virkarikos, virkatehtävät, virkavelvollisuus, väistämisoikeus, yhdenvertaisuus, yhdenvertaisuusperiaate, yhdenvertaisuuslaki [1]
   avioliitto, aviopuolisoiden oikeussuhteet, avioehto, avio-oikeus, aviopuolisot, sopimusvapaus, lahjat, avioero [1]
   Avioliitto, draama, elokuva, ero, intersektionaalinen feminismi, keskiluokka, komedia, lajityyppi, luokka, parisuhde, parisuhde-elokuva, parisuhdesarja, perhe, televisiosarja, rakkaus, suomalainen, työväenluokka, yläluokka. [1]
   avoin adoptio, lastensuojelu, sosiaalityö, sijaishuolto, huostaanotto, vanhemmuus, lasten oikeudet [1]
   avoin pankkitoiminta, digitalisaatio, EU-direktiivit, EU-oikeus, FinTech, maksupalvelut, PSD2 [1]
   avoin yliopisto, opintomotiivit, opiskelijaryhmät, sosiaalitaustat, aikuiskoulutus, avoin yliopisto-opetus [1]
   avunanto rikokseen, kirjanpitorikos, laillisuusperiaate, osallisuus rikokseen, rikoksen tekijät, rikoskumppanuus, rikoslaki, rikosoikeudellinen vastuu, rikosoikeus, rikostunnusmerkistö, talousrikokset, velallisen rikokset, veropetos [1]
   avvittring, föravtal om avvittring, giftorätt, äktenskapsförord, äktenskapsrättsligt förmögenhetssystem [1]
   balance between fundamental rights and effectiveness of the EAW, European arrest warrant, European criminal cooperation, mutual recognition, mutual trust [1]
   baletti, esittävät taiteet, suoratoisto, yleisötutkimus, digitaalinen kulttuuri [1]
   ballonki, synnytyksen käynnistys, polikliininen käynnistys, sairaalakäynnistys [1]
   Baltic herring, pH-shift process, fish protein isolate, texture profile analysis [1]
   Bandcamp, musiikkipalvelu, digitaalinen musiikkikulttuuri, musiikin myynti, musiikin löytäminen, musiikin kuratointi, lähiluku [1]
   Bayesian model averaging, factor selection, multifactor model, US stock market [1]
   Bayesian structural time series, forecasting, prediction, time series, econometrics, unemployment, retail sales, big data, google [1]
   BEPS, Action 7, OECD, permanent establishment, profit attribution, transfer pricing, tax avoidance, CCCTB, international income taxation [1]