Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1998-2017 / 5261

   Asiasana
   Joukkorahoitus, FinTech, pääomamarkkinaunioni, EU, vaihtoehtoinen rahoitus, joukkorahoitusasetus, sääntelyteoria [1]
   joukkorahoitus, joukkoistus, fani, fanirahoitus, IndieGoGo, viestintä, elokuva, Iron Sky [1]
   Joukkoviestintä, tiedonvälitys, kehysanalyysi, kehystäminen, tiedustelulakihanke, media-analyysi, Entman, verkkotiedustelu, siviilitiedustelu, sotilastiedustelu, diskurssi, uutiset, poliittinen viestintä, mielikuvat [1]
   joukkueurheilu, sosiaalinen kompetenssi, prososiaalisuus, antisosiaalisuus, tytöt [1]
   joukkueurheilu, työehtosopimukset, työehtosopimuslaki, työoikeus, työsopimus, urheilijat, urheiluoikeus [1]
   Journalism, Japan, mass media, kisha club, journalist, Shinzo Abe, law [1]
   journalismi, koneoppiminen, politiikka, sukupuoli, tietokonelingvistiikka, korpusavusteinen diskurssianalyysi [1]
   journalismi, kuuluminen, kuulumisen politiikka, diskurssianalyysi, Meghan Markle, kuninkaalliset, rodullistaminen, mediatutkimus, identiteetti [1]
   joustava esi- ja alkuopetus, yhteisopettajuus, yksilöllisyys, joustavuus, eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, lapsilähtöisyys, siirtymävaihe [1]
   joustava perusopetus, tehostettu tuki, työharjoittelu, syrjäytyminen, jatko–opinnot [1]
   JPS, A*, pathfinding, optimization, graph theory [1]
   Juhani Karila, inhimillinen, ei-inhimillinen, ekokritiikki, posthumanismi, maaginen realismi, Lappi, kriittinen eläintutkimus, peikko, hauki [1]
   Julkinen ostotarjous, arvopaperimarkkinat, markkinavalvonta [1]
   Julkisen vallan käyttö, tuomioistuinten toimivalta, vahingonkorvaus, julkiset palvelut, ihmisoikeusloukkaus, perusoikeusloukkaus, oikeussuojajärjestelmä, oikeusturvakeino, hallintoriita [1]
   julkiset hankinnat, vastuullisuus, poissulkemisperusteet, tarjoajan poissulkeminen, hankintayksikön harkinnanvalta [1]
   julkiset hankinnat, äärimmäinen kiire, suora hankinta, neuvottelumenettely ilman ennalta julkaistua ilmoitusta, resilienssi, avoimuus [1]
   julkisoikeus, poikkeusolot, poikkeusolomääritelmiä, aseellinen hyökkäys, aseellisen hyökkäyksen uhka [1]
   julkisten menojen kerroinvaikutus, finanssipolitiikka, yhteisintegroituvuus, vektorivirheenkorjausmalli [1]
   junamatka, matkakirjallisuus, maisema, tila, aika, valta, sukupuoli [1]
   jura novit curia, ex officio, välimiesmenettely, välimiesmenettelylaki, KKO 2008:77 [1]