Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2045-2064 / 2177

   Asiasana
   Venäjä, Suomi, uhkakuvat, Helsingin Sanomat, diskurssiteoria, identiteetti [1]
   Venäjä-uutisointi, Venäjä-kuva, retoriset keinot, journalistinen kieli, uutismedia [1]
   verb, transfer, tvärspråkligt inflytande, svenska som andraspråk, den europeiska referensramen [1]
   verbos deícticos, ir y venir, tulla, mennä, gramática comparativa, gramática cognitiva, enseñanza de los verbos en español y finés [1]
   Verenpaine, verenpaineen säätely, verenpainetaudin hoito [1]
   verkkohäirintä, sosiaalinen media, sukupuoli, eduskuntavaalit, eduskuntavaaliehdokas, sisällönanalyysi [1]
   verkkokeskustelu, keskustelupalstat, diskurssianalyysi, käsiteanalyysi, etnografia, toiseus, vihapuhe [1]
   vernakulaari, populismi, mustamaalaus, maahanmuutto, islam, kehysanalyysi, verkkoetnografia [1]
   veroparatiisi, verotus, yrityksen perustaminen, taloudellinen toiminta, Bahama [1]
   Verosuunnittelu, Moraali [1]
   verotus, yritysverotus, elinkeinotulon verotus, exit-verotus, eu-vero-oikeus, sijoittautumisvapaus [1]
   vertaisohjaaja, vertaistuki, toipuminen, kokemusasiantuntija, yhteisöhoito, sisällönanalyysi [1]
   Vertaisrajat ylittävä kiusaaminen, väkivalta, valta, työhyvinvointi, opettajan professio, monimenetelmätutkimus. [1]
   vertaissuhteet, inkluusio, sosiaalinen osallisuus, kolmiportainen tuki, integroitu esiopetus, havainnointi, teemahaastattelu [1]
   vesiensuojelu, laskeutusallas, rakennettu kosteikko, suspensiokulkeuma, maastolaserkeilaus, korkeusmallinnus, syvyysmallinnus, hydraulinen mallinnus water protection, sedimentation pond, constructed wetland, suspended load, terrestrial laser scanning, elevation modelling, bathymetric modelling, hydraulic modelling [1]
   Vesisankarit-tapahtuma, uimataito, pelastustaidot [1]
   video game development, user participation, player participation, videopelienkehitys, käyttäjien osallistaminen, pelaajien osallistaminen [1]
   video games, art style, art, narrative, games [1]
   videogames, music, narrative, Beyond Two Souls, Quantic Dream, [1]
   videopeli, videopelaaminen, striimaus, suoratoisto, katsojuus, kulttuurintutkimus, pelitutkimus, ludologia, mediatutkimus [1]