Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2101-2120 / 2370

   Asiasana
   Turun kehruuhuoneen arkisto, asiakirja, elinkaari, arkistotiede, naishistoria, vankilahistoria [1]
   Turvallisuus, turvallisuuspolitiikka, kokonaisturvallisuus, turvallisuuskäsitys, turvallistaminen, kapea turvallisuus, laaja turvallisuus, yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, kriisinsietokyky, turvallisuustoimija [1]
   turvapaikanhakijat, vastaanottokeskus, Lapset puheeksi-keskustelu, työmenetelmän pilotointi, työmenetelmän toimivuuden arviointi, kehittäminen [1]
   turvattomuus, rikollisuuden pelko, kaupunkitutkimus, paikkatieto [1]
   tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tutkimussuunnitelmat, Suomen Akatemia, tutkimusrahoitus, tiedepolitiikka, teorialähtöinen sisällönanalyysi, kvantifiointi [1]
   TV studies, political philosophy, narrative analysis, discourse, radical democracy, Everyday Maker, interpretivism, intertextuality, glocalization, Bron/Broen, The Bridge, The Tunnel [1]
   Twitter, viestintä, sosiaalinen media, julkinen sektori, julkinen hallinto, huumori, osallistaminen, osallisuus [1]
   Tyrni, silmä, kontrastinäkö [1]
   Tyttökirjat, Podrugi, Vera Želihovskaja, Jelena Gan, Venäjän lasten- ja nuortenkirjallisuus, Louisa May Alcott, Bildungsroman, naiskirjallisuuden historia [1]
   tyypin 1 diabetes, HLA-geenialue, DNA-metylaatio, lymfosyytit [1]
   tyypin 1 diabetes, immuniteetti, DIPP-tutkimus [1]
   tyypin 1 diabetes, varhaiset antibioottihoidot, synnytystapa, beetasoluautoimmuniteetti [1]
   työaikapankki, luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työehtosopimus, paikallinen sopimus, paikallinen sopiminen, edustusoikeus, ammatillinen järjestäytymisvapaus [1]
   työehdot, vähimmäistyöehdot, ulkomaan työ, lähetetty työntekijä, Rooma I -asetus, lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi, laki työntekijöiden lähettämisestä, pitkä-aikainen lähettäminen, lisätyöehdot, 96/71/EY, 2018/957/EU, lainvalinta [1]
   työelämä, nuoret, työn epävarmuus, epätyypillinen työ, työn katkonaisuus, työn kuormittavuus [1]
   Työelämä, työhyvinvointi, henkinen kuormittavuus, työkyky, työelämän tasapaino [1]
   työelämä, työhyvinvointi, työpaikkakiusaaminen, henkinen väkivalta [1]
   työelämän muutos, osaamisen kehittäminen, ikääntyvä työntekijä, sosiaali- ja terveysjärjestö [1]
   työelämätaidot, opettajankoulutus, luokanopettajakoulutus, aineenopettajakoulutus, asiantuntijuus [1]
   Työhyvinvointi, asiantuntijatyö, motivaatio, itseohjautuvuus [1]