Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2449-2468 / 5261

   Asiasana
   kuvasuhde, elokuva, kehys, auteur-elokuva, yhdysvaltalainen elokuva [1]
   kuvataide, kuvataidekasvatus, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, arvo [1]
   kuvataide, kuvataiteilija, taidekenttä, apurahat, menestys, eriarvoisuus, taiteen markkinat [1]
   kuvatarinan ymmärtäminen, ymmärtäminen, vuorovaikutteinen satujen lukeminen, narratiivinen ajattelu [1]
   kuvatutkimus, uskontolukutaito, kristinusko, islam, juutalaisuus, oppikirjat, valokuvat, visuaalisen aineiston sisällönanalyysi, uskontotiede [1]
   kvantitatiivinen tutkimus, työuupumus, käsityö, käsityönopettaja, työhyvinvointi, työkyky, stressi, burnout, käsityön oppiaineen muutos [1]
   kvantti-informaatio,kieltolause,naamiointi [1]
   Kvasaarit, galaksijoukot, galaksit, kinemaattiset suureet, fotometriset suureet, rikkaudet, tiheydet, morfologiat [1]
   kvaternäärinen ammoniumkloridi, triamiini, KiiltoClean, desinfektiotuote, titraus, NMR, HPLC-MS, TLC, fluoresenssi [1]
   kyberavaruus, kansainvälinen internetin hallinta, kansainvälinen turvallisuus, YK:n aseistariisunnan toimisto, RuNet, monitoimijamalli [1]
   kyberturvallisuus, toimija, Euroopan unioni, kriittinen turvallisuustutkimus, kriittinen diskurssianalyysi, turvallisuuspolitiikka, uhkakuvien määrittely [1]
   kylmä sota, Kissinger, Kahn, tulevaisuuskuva, tulevaisuustietoisuus, aikakäsitykset, mennyt tulevaisuus, tulevaisuusajattelun historia, ydinsota [1]
   kylmä sota, Neuvostoliitto, kiertueet, vapaus, rajoitteet, baletti, omaelämäkerrat [1]
   kylpytynnyri, turvallisuus, ergonomia, esteettisyys, käsityöllinen vaikutelma, käsityö, tutkiva tuottaminen [1]
   kylät, kyläyhteisöt, maaseutuyhteisöt, kylätutkimus, kansanperinne, alueellinen identiteetti, kulttuuriperintö [1]
   Kyselyt, keruut, kerrontastrategia, fokalisointi, Revonsaari, muistin paikka, Karjala, koti, identiteetti [1]
   Kysyminen, vuorovaikutus, kognitiivinen taso, odotusaika [1]
   kysymys-vastaus-vieruspari, kuulustelukeskustelu, keskustelunanalyysi, institutionaalinen vuorovaikutustilanne [1]
   kyynärpää, opetusvideo, anatomia [1]
   käsitteellinen ymmärrys, episteeminen ymmärrys, tietokäsitys, asiantuntijuus, yliopisto-opiskelu, farmaseuttinen tieto, farmasia [1]