Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2489-2508 / 5258

   Asiasana
   käsityöyrittäjyys, yrittäjyys, käsityö, motivaatio [1]
   kätilöopiskelijat, seksuaaliterveys, lisääntymisterveys [1]
   kävelyikä, pikkukeskonen, motorinen kehitys [1]
   käytettävyys, e-oppimateriaali, oppimisympäristö, itseohjautuvuus [1]
   käytettävyys, ergonomia, nestekaasukiuas, telttasauna, tapaustutkimus [1]
   käytettävyys, käyttäjälähtöinen suunnittelu, hoitotyösensitiiviset indikaattorit, tietopöytä, sairaala [1]
   käytettävyys, käyttöliittymäsuunnittelu, käyttäjäkeskeinen [1]
   käytettävyys, oppimisympäristö, PaikkaOppi, SUS-mittari, käytettävyyden arviointi, paikkatieto. [1]
   käytettävyys, pelillisyys, pedagoginen käytettävyys, käytettävyystutkimus, design-tutkimus [1]
   käyttäjäkeskeinen suunnittelu, osallistaminen, käyttäjälähtöisyys, loppukäyttäjät [1]
   käyttäjäkokemus, pragmaattinen attribuutti, hedoninen attribuutti, perustunne, HCI [1]
   käyttöpääoma, käyttöpääoman hallinta, käyttöpääomasykli [1]
   käyttöympäristö, puinen polkupyörä, tutkiva tuottaminen, laadullinen tutkimus, käsityökasvatus [1]
   käytöshäiriö (conduct disorder), häiriökäyttäytyminen, varhainen puuttuminen, keinot, tukeminen, opettajat [1]
   käännöskieli, käännössuomi, saksan kieli, paikallissijat [1]
   käännöskirjallisuus, kirjallisuusvienti, kulttuurivienti, kääntäjät, kustannustoiminta, kustantajat, käännösoikeudet [1]
   käännösteknologia, kääntäjän tekniset apuvälineet, käännösmuistit, käännösmuistiohjelmat, suomen kielen ominaispiirteet [1]
   käännöstiede, journalistinen kääntäminen, uutiskääntäminen, Helsingin Sanomat [1]
   käännöstiede, kaunokirjallisuuden kääntäminen, paratekstit, kääntäjän jälkisanat, tekijyys, toimijuus, taiteilijuus, taiteilijadiskurssi, kirjailijuus, kääntäjyys, kirjailijafunktio, palvelijuusdebatti, kääntäjän status, kääntäjän asema, käännöskirjallisuuden kustantaminen, kääntämisen normit [1]
   käännöstiede, kaunokirjallisuuden kääntäminen, uudelleenkääntäminen, vanha kirjasuomi, arkaismit, Good Omens [1]