Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2546-2565 / 5429

   Asiasana
   kylät, kyläyhteisöt, maaseutuyhteisöt, kylätutkimus, kansanperinne, alueellinen identiteetti, kulttuuriperintö [1]
   Kyselyt, keruut, kerrontastrategia, fokalisointi, Revonsaari, muistin paikka, Karjala, koti, identiteetti [1]
   Kysyminen, vuorovaikutus, kognitiivinen taso, odotusaika [1]
   kysymys-vastaus-vieruspari, kuulustelukeskustelu, keskustelunanalyysi, institutionaalinen vuorovaikutustilanne [1]
   kyynärpää, opetusvideo, anatomia [1]
   käsitteellinen ymmärrys, episteeminen ymmärrys, tietokäsitys, asiantuntijuus, yliopisto-opiskelu, farmaseuttinen tieto, farmasia [1]
   käsityö harrastuksena, psyykkinen hyvinvointi, psyykkinen itsesäätely, hyvinvointi, psyyke [1]
   Käsityö, arviointi, alakoulu, sukupuoli, yhteinen käsityö, kokonainen käsityö, kokemus [1]
   Käsityö, etäopetus, COVID-19-pandemia, tieto- ja viestintätekniikka, teknologiapohjainen oppimisympäristö, opetusteknologia [1]
   käsityö, Facebook, sosiaalinen media, käytännön yhteisö, yhteisöllisyys, käyttäjien roolit [1]
   käsityö, hyvinvointi, nuorten työpaja [1]
   käsityö, hyvinvointi, vapaa sivistystyö, kansalaisopisto, käsityöharrastus, aikuisopiskelija [1]
   käsityö, koulukäsityö, kokonainen käsityöprosessi, käsityön merkitys, oppimisprosessi, oppilaslähtöisyys [1]
   käsityö, koulukäsityö, visuaalinen hahmottaminen, hahmotusvaikeus, oppimisvaikeus, tuki, perusopetus [1]
   käsityö, kulttuuriperintö, käsityöoppiaine, kulttuuriperintöopetus [1]
   käsityö, käsityön merkitys, hyvinvointi, vankila, käsityö vankilassa [1]
   Käsityö, lukio, valinta, kiinnostavuus, hyödyllisyys [1]
   käsityö, neulominen, neuloja, sosiaalinen media, virtuaaliyhteisö, Instagram [1]
   käsityö, pyörätuolioppilas, opettaja, työturvallisuus, oppimisympäristö, kolmiportainen tuki [1]
   käsityö, teknisen työn työtavat, oppimisympäristö, tilasuunnittelu, oppilaitosten rakentaminen [1]