Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2729-2748 / 5436

   Asiasana
   Liikenneonnettomuus, alkoholi, päihde, huumausaine, huume, vamma [1]
   liikesalaisuus, palvelussuhde, salassapitovelvollisuus, sopimukset, työntekijän lojaalisuusvelvollisuus, työsuhde, työvoiman käyttäjäyritys, vuokratyö [1]
   Liiketoimintakielto, elinkeinovapaus, perusoikeudet, eurooppaoikeus, insolvenssioikeus [1]
   liikkuminen, arkiliikunta, aktiivinen elämäntapa, liiketoimintamahdollisuudet, vastuullinen liiketoiminta, liiketoimintaekosysteemit, physical activity, active lifestyles, business opportunities, corporate sustainability, business ecosystems [1]
   liikunnanopetus, arviointi, opetussuunnitelma, arviointikriteerit, arviointikäytännöt [1]
   liikunnanopetus, etäopetus, etäliikunnanopetus, liikunnanopettaja, alakoulu [1]
   liikunnanopetus, oikeusturva, vuorovaikutus, oppimisympäristö [1]
   liikunnanopetus, opetusryhmä, sekaryhmä, erillisryhmä, motivaatio, kilpailusuuntautuneisuus, tehtäväsuuntautuneisuus, tavoiteorientaatio, motivaatioilmasto [1]
   Liikunta, etäopetus, opetusmenetelmä, arviointimenetelmä [1]
   liikunta, kotitehtävät, liikuntaläksyt, liikunta-aktiivisuus [1]
   liikunta, koulupäivän aikainen liikunta, oppiminen [1]
   Liikunta, liikkuminen, nukkuminen, liikkumissuositus, unisuositus, koulumenestys, koulusaavutus, oppimistulokset [1]
   liikunta, liikuntaharrastus, fyysinen aktiivisuus, esikouluikäinen, perhetausta [1]
   liikunta, oppimiskyky, muisti [1]
   liikunta, toimintakyky, pätevyys, keskittyminen, muistaminen, minäkuva [1]
   liikunta, vapaa-aika, omatoiminen liikunta, ohjattu liikunta, koronapandemia [1]
   liikunta-aktiivisuus, motivaatio, sykemittari, yläkouluikäiset oppilaat [1]
   liikuntafilosofia, urheilufilosofia, liikuntapsykologia, urheilupsykologia, kokemukset, arvot, motivaatio [1]
   liikuntakasvatus, alakoulu, rehtori, liikuntasuhdenäkökulma [1]
   liikuntakasvatus, varhaiskasvatus, liikunnan ammattitutkinto, varhaiskasvatuksen opettaja, fyysinen aktiivisuus, liikunnan suunnittelu [1]