Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2921-2940 / 2985

   Asiasana
   YK, ilmastonmuutoksen puitesopimus, ilmastorahoitus, ilmasto-oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuus, kansainväliset suhteet [1]
   YK:n turvallisuusneuvosto, konflikteihin liittyvä seksuaalinen väkivalta, Naiset rauha ja turvallisuus, konflikti, rauha [1]
   yksikön 2. persoona, tekstilaji, vuorovaikutus, kirje, päiväkirja [1]
   yksin tulleet, turvapaikanhakijat, nuoret aikuiset, itsenäistyminen, koti, kuuluminen [1]
   yksinäisyys, opettajuus, työhyvinvointi, työilmapiiri, vuorovaikutus [1]
   Yksityisyys, yksityisyyden paradoksi, yksityisyyden suoja, henkilökohtaiset tiedot, aikeet, käyttäytyminen [1]
   yleinen historia, historia, pro gradu -tutkielmat, Iso-Britannia, Ensimmäinen maailmansota, sanomalehdet, Pariisin rauhankonferenssi, Venäjä, bolševismi, kommunismi, Venäjän sisällissota, Saksa, Kansainliitto, Versaillesin rauhansopimus [1]
   yleinen kirjasto, alakoulu, yhteistyö, lukeminen, lukuharrastus, tiedonhallintataidot, mediakasvatus, toimijuus, osallisuus, oppimisympäristö [1]
   Yleinen tietosuoja-asetus, Euroopan unioni, hallinnollinen sanktio, julkishallinto, oikeussuojakeinot, henkilötietojen suoja [1]
   yleistetty todennäköisyysteoria, GPT:n tomografia, kvanttiteoria, kvanttiteorian tomografia [1]
   yleisösuhde, devising, etnografia, taiteellinen tutkimus, kollektiivi, empatia, lahja [1]
   Yliopisto-opettaja, opetusmenetelmät, yliopistopedagogiikka, korkeakouluopetus [1]
   Yliopistopedagogiikka, opetuskäsitykset, opetukselliset lähestymistavat, aktivoiva opetus, yliopisto-opettajat [1]
   yliopistot, hallintopalvelut, uudistaminen, työmotivaatio, sitoutuminen [1]
   Yllätyslaatikot, digitaaliset pelit, ammuskelupelit, rahapelit, uhkapelit, virtuaaliesineet, sisällöntuotanto, sosiaalinen media, YouTube [1]
   Yläkoulu, nuoret, pätevyyden tunne, pystyvyyden tunne, yksinäisyys, kiusaaminen, kiusatuksi tuleminen, koulu-uupumus, tilastollinen tutkimus. [1]
   ympäristöekologinen kestävä kehitys, kestävä kehitys, käsityöoppiaine, transformatiivinen oppiminen, holistinen opetus [1]
   ympäristöhistoria, monimuotoisuus, biodiversiteetti, luonnonsuojelu, globalisaatio, ympäristö, luonto, 1900-luku, luonnontiede [1]
   ympäristökasvatus, kestävä kehitys, opetussuunnitelma, diskurssi, perusopetus [1]
   ympäristökasvatus, ympäristötietoisuus, käsitteellinen muutos, ympäristöherkkyys, toimintahalukkuus, alakoulu, ympäristötieto, luonnontieto, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 [1]