Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2949-2968 / 3550

   Asiasana
   synnynnäinen hypotyreoosi, levotyroksiini, kasvu [1]
   synnytyksen käynnistäminen, depressio, masennus, unihäiriöt [1]
   synnytyspelko, raskauteen liittyvä ahdistus, yleinen ahdistuneisuus, temperamentti, negatiivinen reaktiivisuus [1]
   synonymia, semantiikka, syntaksi, suomi vieraana -kielenä [1]
   syntaksi, referatiivirakenne, että-lause, objekti, transitiiviverbi [1]
   synteesi, tieteellinen ajattelu, tietokoneavusteinen oppiminen, ympäristö- ja luonnontieto, internet, nettilukeminen [1]
   syrjäytyminen, huono-osaisuus, köyhyys, eriarvoisuus, hyvinvointi, elämänhallinta, sisäinen turvallisuus ja hyvä vihollinen [1]
   systemaattinen kirjallisuuskatsaus, lapsen hyvinvointi, varhaiskasvatus [1]
   SystemC, Internet of Things, Healthcare environment, Security, Data Transfer, DTLS Handshake [1]
   Syvän etelän kirjallisuus, äitiys, kertomusmalli, gotiikka, yhdysvaltalainen kirjallisuus [1]
   syyteneuvottelu, plea bargaining, tunnustamisoikeudenkäynti, prosessiekonomia, vaikutusten arviointi, tavoitteenasettelu, arviointitutkimus [1]
   syömishäiriö, anoreksia, bulimia, riippuvuus, pakko-oireet [1]
   syömishäiriöt, nuoruusikä, ennaltaehkäisy, kohdistettu [1]
   sähköinen tentti, oppimisjärjestelmä, ohjelmointi, ohjelmoinnin opetus [1]
   sähkösavuke, parodontium, peri-implanttikudos, karies [1]
   Sångöversättning, skopos-teori, sångbarhet, semantik, prosodi [1]
   séquence préfabriquée, production écrite, processus rédactionnel, langue étrangère, enregistrement de frappe [1]
   T&K, patentti, monopoli, sääntely, ICER, lääkevaihto, viitehintajärjestelmä [1]
   T- cell acute lymphoblastic leukemia, dexamethasone, DNA methylation, differential gene expression [1]
   tabu, sosiaalinen normi, työyhteisö, työntekijän ääni, vaikeneminen [1]